Velado AS
Juridisk navn:  Velado AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67580352
Skogveien 58D Skogveien 58D Fax:
1368 Stabekk 1368 Stabekk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 991233148
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/1/2007 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
440.74%
Egenkapital  
  
19.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 146.000 27.000 59.000 50.000 448.000
Egenkapital: 889.000 743.000 716.000 656.000 606.000
Regnskap for  Velado AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -10.000
Driftsresultat -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -10.000
Finansinntekter 157.000 41.000 73.000 65.000 467.000
Finanskostnader 0 -3.000 -2.000 -4.000 -9.000
Finans 157.000 38.000 71.000 61.000 458.000
Resultat før skatt 146.000 27.000 59.000 50.000 448.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 146.000 27.000 59.000 50.000 448.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.394.000 1.377.000 1.896.000 1.721.000 1.175.000
Sum omløpsmidler 14.000 21.000 82.000 672.000 523.000
Sum eiendeler 1.408.000 1.398.000 1.978.000 2.393.000 1.698.000
Sum opptjent egenkapital 789.000 643.000 616.000 556.000 506.000
Sum egenkapital 889.000 743.000 716.000 656.000 606.000
Sum langsiktig gjeld 518.000 655.000 1.263.000 1.737.000 1.092.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.407.000 1.398.000 1.979.000 2.393.000 1.698.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -10.000
Driftskostnader -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -10.000
Driftsresultat -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -10.000
Finansinntekter 157.000 41.000 73.000 65.000 467.000
Finanskostnader 0 -3.000 -2.000 -4.000 -9.000
Finans 157.000 38.000 71.000 61.000 458.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 146.000 27.000 59.000 50.000 448.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.394.000 1.377.000 1.896.000 1.721.000 1.175.000
Sum anleggsmidler 1.394.000 1.377.000 1.896.000 1.721.000 1.175.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 669.000 491.000
Kasse, bank 14.000 21.000 82.000 4.000 32.000
Sum omløpsmidler 14.000 21.000 82.000 672.000 523.000
Sum eiendeler 1.408.000 1.398.000 1.978.000 2.393.000 1.698.000
Sum opptjent egenkapital 789.000 643.000 616.000 556.000 506.000
Sum egenkapital 889.000 743.000 716.000 656.000 606.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 518.000 655.000 1.263.000 1.737.000 1.092.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.407.000 1.398.000 1.979.000 2.393.000 1.698.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 21.000 82.000 672.000 523.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0
Soliditet 63.2 53.1 36.2 27.4 35.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -3.7 -5.5 -2.8 -1.1
Gjeldsgrad 0.6 0.9 1.8 2.6 1.8
Total kapitalrentabilitet 10.4 2.1 3.1 2.3 26.9
Signatur
09.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
BETZY HELENE HOEM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex