Vel Ts1 As
Juridisk navn:  Vel Ts1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skogsvågvegen 126 Skogsvågvegen 126 Fax:
5382 Skogsvåg 5382 Skogsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 925773166
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/7/2020 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 0
Resultat: -2.000
Egenkapital: 36.000
Regnskap for  Vel Ts1 As
Resultat 2020
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -2.000
Driftsresultat -2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -2.000
Skattekostnad 2.000
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 36.000
Sum eiendeler 36.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 36.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 36.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.000
Driftskostnader -2.000
Driftsresultat -2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 36.000
Sum eiendeler 36.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 36.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -5.6
Signatur
27.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex