Vel Hus As
Juridisk navn:  Vel Hus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ravnåsen 74 Ravnåsen 74 Fax:
4885 Grimstad 4885 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 918614249
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/13/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
77.56%
Resultat  
  
6533.33%
Egenkapital  
  
66.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.195.000 673.000 575.000 0
Resultat: 199.000 3.000 225.000 -7.000
Egenkapital: 332.000 199.000 197.000 30.000
Regnskap for  Vel Hus As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.195.000 673.000 575.000 0
Driftskostnader -991.000 -670.000 -350.000 -7.000
Driftsresultat 205.000 3.000 225.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -6.000 0 0 0
Finans -6.000 0 0 0
Resultat før skatt 199.000 3.000 225.000 -7.000
Skattekostnad -66.000 -1.000 -52.000 0
Årsresultat 133.000 2.000 174.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 191.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 517.000 299.000 373.000 30.000
Sum eiendeler 708.000 299.000 373.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 302.000 169.000 167.000 0
Sum egenkapital 332.000 199.000 197.000 30.000
Sum langsiktig gjeld -29.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 406.000 100.000 176.000 0
Sum gjeld og egenkapital 709.000 299.000 373.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.159.000 119.000 10.000 0
Andre inntekter 36.000 554.000 565.000 0
Driftsinntekter 1.195.000 673.000 575.000 0
Varekostnad -28.000 -7.000 0 0
Lønninger -657.000 -528.000 -282.000 0
Avskrivning -52.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -254.000 -135.000 -68.000 -7.000
Driftskostnader -991.000 -670.000 -350.000 -7.000
Driftsresultat 205.000 3.000 225.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -6.000 0 0 0
Finans -6.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 133.000 2.000 174.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 191.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 191.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 191.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 226.000 7.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 291.000 292.000 372.000 30.000
Sum omløpsmidler 517.000 299.000 373.000 30.000
Sum eiendeler 708.000 299.000 373.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 302.000 169.000 167.000 0
Sum egenkapital 332.000 199.000 197.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -29.000 0 0 0
Leverandørgjeld 185.000 -10.000 1.000 0
Betalbar skatt 44.000 1.000 52.000 0
Skyldig offentlige avgifter 101.000 52.000 88.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 57.000 35.000 0
Sum kortsiktig gjeld 406.000 100.000 176.000 0
Sum gjeld og egenkapital 709.000 299.000 373.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 111.000 199.000 197.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.3 3 2.1
Likviditetsgrad 2 1.3 3 2.1 0
Soliditet 46.8 66.6 52.8 1
Resultatgrad 17.2 0.4 39.1
Rentedekningsgrad 34.2
Gjeldsgrad 1.1 0.5 0.9 0
Total kapitalrentabilitet 28.9 1 60.3 -23.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex