Veierland Vann Og Avløp As
Juridisk navn:  Veierland Vann Og Avløp As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90644980
v/Søren Einar Veierland Grønåsveien 30 Fax:
3214 Sandefjord 3144 Veierland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 991067922
Aksjekapital: 530.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/3/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Miki Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
335.71%
Resultat  
  
221.36%
Egenkapital  
  
6.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 366.000 84.000 187.000 81.000 81.000
Resultat: 125.000 -103.000 16.000 -82.000 -73.000
Egenkapital: 1.981.000 1.856.000 1.959.000 1.943.000 2.024.000
Regnskap for  Veierland Vann Og Avløp As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 366.000 84.000 187.000 81.000 81.000
Driftskostnader -240.000 -186.000 -171.000 -162.000 -154.000
Driftsresultat 125.000 -103.000 16.000 -82.000 -73.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 125.000 -103.000 16.000 -82.000 -73.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 125.000 -103.000 16.000 -82.000 -73.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.492.000 1.547.000 1.602.000 1.658.000 1.713.000
Sum omløpsmidler 561.000 309.000 388.000 291.000 318.000
Sum eiendeler 2.053.000 1.856.000 1.990.000 1.949.000 2.031.000
Sum opptjent egenkapital -335.000 -460.000 -357.000 -373.000 -292.000
Sum egenkapital 1.981.000 1.856.000 1.959.000 1.943.000 2.024.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 71.000 0 32.000 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 2.052.000 1.856.000 1.991.000 1.949.000 2.030.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 280.000 0 106.000 0 0
Andre inntekter 86.000 84.000 82.000 81.000 81.000
Driftsinntekter 366.000 84.000 187.000 81.000 81.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -51.000 0 0 0 0
Avskrivning -55.000 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -134.000 -131.000 -116.000 -107.000 -99.000
Driftskostnader -240.000 -186.000 -171.000 -162.000 -154.000
Driftsresultat 125.000 -103.000 16.000 -82.000 -73.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 125.000 -103.000 16.000 -82.000 -73.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.492.000 1.547.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 1.602.000 1.658.000 1.713.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.492.000 1.547.000 1.602.000 1.658.000 1.713.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.492.000 1.547.000 1.602.000 1.658.000 1.713.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 561.000 309.000 388.000 291.000 317.000
Sum omløpsmidler 561.000 309.000 388.000 291.000 318.000
Sum eiendeler 2.053.000 1.856.000 1.990.000 1.949.000 2.031.000
Sum opptjent egenkapital -335.000 -460.000 -357.000 -373.000 -292.000
Sum egenkapital 1.981.000 1.856.000 1.959.000 1.943.000 2.024.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 0 30.000 4.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 71.000 0 32.000 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 2.052.000 1.856.000 1.991.000 1.949.000 2.030.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 490.000 309.000 356.000 285.000 312.000
Likviditetsgrad 1 7.9 12.1 48.5 5
Likviditetsgrad 2 7.9 0 12.1 48.5 5
Soliditet 96.5 1 98.4 99.7 99.7
Resultatgrad 34.2 -122.6 8.6 -101.2 -90.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 6.1 -5.5 0.8 -4.2 -3.6
Signatur
07.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.05.2021
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex