Veierød As
Juridisk navn:  Veierød As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61327200
Postboks 14 Storlinna 1 Fax:
2712 Brandbu 2760 Brandbu
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 968934171
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/3/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
32.89%
Resultat  
  
849.64%
Egenkapital  
  
40.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.074.000 8.333.000 8.477.000 10.054.000 10.097.000
Resultat: 1.301.000 137.000 -481.000 -415.000 15.000
Egenkapital: 3.887.000 2.759.000 2.622.000 3.103.000 3.518.000
Regnskap for  Veierød As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.074.000 8.333.000 8.477.000 10.054.000 10.097.000
Driftskostnader -9.853.000 -8.187.000 -8.951.000 -10.441.000 -10.133.000
Driftsresultat 1.221.000 146.000 -475.000 -387.000 -35.000
Finansinntekter 93.000 4.000 3.000 5.000 161.000
Finanskostnader -12.000 -13.000 -9.000 -33.000 -110.000
Finans 81.000 -9.000 -6.000 -28.000 51.000
Resultat før skatt 1.301.000 137.000 -481.000 -415.000 15.000
Skattekostnad -73.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.228.000 137.000 -481.000 -415.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 424.000 430.000 471.000 552.000 3.822.000
Sum omløpsmidler 4.423.000 3.230.000 3.289.000 3.790.000 3.522.000
Sum eiendeler 4.847.000 3.660.000 3.760.000 4.342.000 7.344.000
Sum opptjent egenkapital 3.787.000 2.659.000 2.522.000 3.003.000 3.418.000
Sum egenkapital 3.887.000 2.759.000 2.622.000 3.103.000 3.518.000
Sum langsiktig gjeld 140.000 220.000 300.000 380.000 2.981.000
Sum kortsiktig gjeld 820.000 681.000 837.000 859.000 846.000
Sum gjeld og egenkapital 4.847.000 3.660.000 3.759.000 4.342.000 7.345.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.074.000 8.333.000 8.477.000 9.906.000 9.936.000
Andre inntekter 0 0 148.000 161.000
Driftsinntekter 11.074.000 8.333.000 8.477.000 10.054.000 10.097.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.883.000 -1.904.000 -2.399.000 -2.486.000 -2.378.000
Avskrivning -32.000 -45.000 -81.000 -101.000 -253.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.291.000 -1.357.000 -1.333.000 -1.949.000 -1.507.000
Driftskostnader -9.853.000 -8.187.000 -8.951.000 -10.441.000 -10.133.000
Driftsresultat 1.221.000 146.000 -475.000 -387.000 -35.000
Finansinntekter 93.000 4.000 3.000 5.000 161.000
Finanskostnader -12.000 -13.000 -9.000 -33.000 -110.000
Finans 81.000 -9.000 -6.000 -28.000 51.000
Konsernbidrag -100.000 0 0 0 0
Utbytte -1.128.000 -137.000 0 0 -15.000
Årsresultat 1.228.000 137.000 -481.000 -415.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 8.000 14.000 19.000 25.000 3.250.000
Maskiner anlegg 20.000 0 17.000 69.000 131.000
Driftsløsøre 20.000 41.000 63.000 87.000 70.000
Sum varige driftsmidler 48.000 54.000 100.000 181.000 3.451.000
Sum finansielle anleggsmidler 376.000 376.000 371.000 371.000 371.000
Sum anleggsmidler 424.000 430.000 471.000 552.000 3.822.000
Varebeholdning 2.270.000 1.797.000 1.977.000 2.042.000 1.959.000
Kundefordringer 407.000 309.000 361.000 288.000 264.000
Andre fordringer 58.000 109.000 119.000 107.000 112.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.688.000 1.015.000 831.000 1.353.000 1.187.000
Sum omløpsmidler 4.423.000 3.230.000 3.289.000 3.790.000 3.522.000
Sum eiendeler 4.847.000 3.660.000 3.760.000 4.342.000 7.344.000
Sum opptjent egenkapital 3.787.000 2.659.000 2.522.000 3.003.000 3.418.000
Sum egenkapital 3.887.000 2.759.000 2.622.000 3.103.000 3.518.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 140.000 220.000 300.000 380.000 2.981.000
Leverandørgjeld 171.000 294.000 393.000 357.000 303.000
Betalbar skatt 73.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 268.000 181.000 195.000 249.000 255.000
Utbytte -1.128.000 -137.000 0 0 -15.000
Annen kortsiktig gjeld 308.000 206.000 249.000 254.000 288.000
Sum kortsiktig gjeld 820.000 681.000 837.000 859.000 846.000
Sum gjeld og egenkapital 4.847.000 3.660.000 3.759.000 4.342.000 7.345.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.603.000 2.549.000 2.452.000 2.931.000 2.676.000
Likviditetsgrad 1 5.4 4.7 3.9 4 4.2
Likviditetsgrad 2 2.6 2.1 1.6 2 1.8
Soliditet 80.2 75.4 69.8 71.5 47.9
Resultatgrad 11.0 1.8 -5.6 -3.8 -0.3
Rentedekningsgrad 101.8 11.2 -52.8 -11.7 -0.3
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.4 1.1
Total kapitalrentabilitet 27.1 4.1 -12.6 -8.8 1.7
Signatur
09.03.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex