Veibakken AS
Juridisk navn:  Veibakken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95364693
Kippernesvegen 4A Kippernesvegen 4A Fax:
9151 Storslett 9151 Storslett
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordreisa
Org.nr: 988195871
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/15/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Atria Regnskap & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.26%
Resultat  
  
-148.31%
Egenkapital  
  
0.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.381.000 2.624.000 2.706.000 3.128.000 2.312.000
Resultat: -114.000 236.000 591.000 995.000 348.000
Egenkapital: 2.498.000 2.486.000 2.302.000 1.846.000 1.089.000
Regnskap for  Veibakken AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.381.000 2.624.000 2.706.000 3.128.000 2.312.000
Driftskostnader -2.466.000 -2.378.000 -2.099.000 -2.118.000 -1.949.000
Driftsresultat -85.000 246.000 608.000 1.009.000 363.000
Finansinntekter 8.000 10.000 8.000 3.000 1.000
Finanskostnader -37.000 -20.000 -26.000 -17.000 -17.000
Finans -29.000 -10.000 -18.000 -14.000 -16.000
Resultat før skatt -114.000 236.000 591.000 995.000 348.000
Skattekostnad 25.000 -52.000 -134.000 -239.000 -75.000
Årsresultat -89.000 184.000 457.000 756.000 272.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.162.000 1.143.000 1.181.000 877.000 816.000
Sum omløpsmidler 2.233.000 2.121.000 2.290.000 2.095.000 1.055.000
Sum eiendeler 3.395.000 3.264.000 3.471.000 2.972.000 1.871.000
Sum opptjent egenkapital 2.398.000 2.386.000 2.202.000 1.746.000 989.000
Sum egenkapital 2.498.000 2.486.000 2.302.000 1.846.000 1.089.000
Sum langsiktig gjeld 335.000 365.000 710.000 471.000 384.000
Sum kortsiktig gjeld 563.000 413.000 459.000 656.000 399.000
Sum gjeld og egenkapital 3.396.000 3.264.000 3.471.000 2.973.000 1.872.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.230.000 2.544.000 2.279.000 2.829.000 2.280.000
Andre inntekter 150.000 80.000 428.000 298.000 32.000
Driftsinntekter 2.381.000 2.624.000 2.706.000 3.128.000 2.312.000
Varekostnad -275.000 2.000 0 -37.000 -5.000
Lønninger -414.000 -668.000 -650.000 -598.000 -784.000
Avskrivning -182.000 -292.000 -139.000 -104.000 -83.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.595.000 -1.420.000 -1.310.000 -1.379.000 -1.077.000
Driftskostnader -2.466.000 -2.378.000 -2.099.000 -2.118.000 -1.949.000
Driftsresultat -85.000 246.000 608.000 1.009.000 363.000
Finansinntekter 8.000 10.000 8.000 3.000 1.000
Finanskostnader -37.000 -20.000 -26.000 -17.000 -17.000
Finans -29.000 -10.000 -18.000 -14.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -89.000 184.000 457.000 756.000 272.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 119.000 137.000 127.000 176.000 171.000
Driftsløsøre 335.000 510.000 523.000 372.000 194.000
Sum varige driftsmidler 454.000 646.000 650.000 547.000 364.000
Sum finansielle anleggsmidler 708.000 497.000 531.000 330.000 452.000
Sum anleggsmidler 1.162.000 1.143.000 1.181.000 877.000 816.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 46.000 59.000 13.000 82.000 501.000
Andre fordringer 186.000 98.000 129.000 84.000 103.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.002.000 1.964.000 2.149.000 1.929.000 452.000
Sum omløpsmidler 2.233.000 2.121.000 2.290.000 2.095.000 1.055.000
Sum eiendeler 3.395.000 3.264.000 3.471.000 2.972.000 1.871.000
Sum opptjent egenkapital 2.398.000 2.386.000 2.202.000 1.746.000 989.000
Sum egenkapital 2.498.000 2.486.000 2.302.000 1.846.000 1.089.000
Sum avsetninger til forpliktelser 58.000 55.000 75.000 11.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 335.000 365.000 710.000 471.000 384.000
Leverandørgjeld 420.000 101.000 106.000 182.000 82.000
Betalbar skatt 72.000 70.000 242.000 79.000
Skyldig offentlige avgifter 20.000 108.000 201.000 174.000 109.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 123.000 131.000 82.000 58.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 563.000 413.000 459.000 656.000 399.000
Sum gjeld og egenkapital 3.396.000 3.264.000 3.471.000 2.973.000 1.872.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.670.000 1.708.000 1.831.000 1.439.000 656.000
Likviditetsgrad 1 4.0 5.1 5 3.2 2.6
Likviditetsgrad 2 4.0 5.1 5 3.2 2.6
Soliditet 73.6 76.2 66.3 62.1 58.2
Resultatgrad -3.6 9.4 22.5 32.3 15.7
Rentedekningsgrad -2.3 12.3 23.4 59.4 21.4
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet -2.3 7.8 17.7 3 19.4
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex