Veianlegg As
Juridisk navn:  Veianlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kaarbyveien 15 Kaarbyveien 15 Fax:
3092 Sundbyfoss 3092 Sundbyfoss
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 921699158
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 9/27/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Oddbjørn Roso
Regnskapsfører: Regnskaps- & Konsulenttjeneste AS
Utvikling:
Omsetning  
  
135.32%
Resultat  
  
58.65%
Egenkapital  
  
98.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 25.264.000 10.736.000 262.000
Resultat: 2.402.000 1.514.000 -111.000
Egenkapital: 2.223.000 1.120.000 -87.000
Regnskap for  Veianlegg As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 25.264.000 10.736.000 262.000
Driftskostnader -22.861.000 -9.204.000 -373.000
Driftsresultat 2.402.000 1.532.000 -111.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -18.000 0
Finans -1.000 -18.000 0
Resultat før skatt 2.402.000 1.514.000 -111.000
Skattekostnad -542.000 -307.000 0
Årsresultat 1.860.000 1.207.000 -111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 443.000 414.000 0
Sum omløpsmidler 8.255.000 5.481.000 207.000
Sum eiendeler 8.698.000 5.895.000 207.000
Sum opptjent egenkapital 2.199.000 1.095.000 -111.000
Sum egenkapital 2.223.000 1.120.000 -87.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.475.000 4.775.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 8.698.000 5.894.000 207.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.160.000 10.704.000 262.000
Andre inntekter 104.000 32.000 0
Driftsinntekter 25.264.000 10.736.000 262.000
Varekostnad -9.564.000 -3.754.000 -148.000
Lønninger -7.991.000 -2.548.000 -167.000
Avskrivning -6.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -5.300.000 -2.902.000 -58.000
Driftskostnader -22.861.000 -9.204.000 -373.000
Driftsresultat 2.402.000 1.532.000 -111.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -2.000 -18.000 0
Finans -1.000 -18.000 0
Konsernbidrag -757.000 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.860.000 1.207.000 -111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 29.000 0 0
Sum varige driftsmidler 29.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 414.000 414.000 0
Sum anleggsmidler 443.000 414.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 3.962.000 2.932.000 142.000
Andre fordringer 81.000 52.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 4.212.000 2.497.000 65.000
Sum omløpsmidler 8.255.000 5.481.000 207.000
Sum eiendeler 8.698.000 5.895.000 207.000
Sum opptjent egenkapital 2.199.000 1.095.000 -111.000
Sum egenkapital 2.223.000 1.120.000 -87.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.704.000 2.228.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 2.233.000 1.101.000 68.000
Betalbar skatt 328.000 307.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.399.000 630.000 58.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 811.000 509.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 6.475.000 4.775.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 8.698.000 5.894.000 207.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.780.000 706.000 -87.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 0.7
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 0.7
Soliditet 25.6 1
Resultatgrad 9.5 14.3 -42.4
Rentedekningsgrad 1.201.0 85.1
Gjeldsgrad 2.9 4.3 -3.4
Total kapitalrentabilitet 27.6 2 -53.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex