Vei Stein Og Hage As
Juridisk navn:  Vei Stein Og Hage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Margarethas Vei 6 Margarethas Vei 6 Fax:
1473 Lørenskog 1473 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 921230389
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 7/17/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Evjen Revisjon As
Regnskapsfører: Klc As
Utvikling:
Omsetning  
  
229.31%
Resultat  
  
325.3%
Egenkapital  
  
168.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 7.528.000 2.286.000 273.000
Resultat: 1.782.000 419.000 96.000
Egenkapital: 621.000 231.000 104.000
Regnskap for  Vei Stein Og Hage As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 7.528.000 2.286.000 273.000
Driftskostnader -5.742.000 -1.867.000 -177.000
Driftsresultat 1.786.000 419.000 96.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0
Finans -4.000 0 0
Resultat før skatt 1.782.000 419.000 96.000
Skattekostnad -392.000 -92.000 -22.000
Årsresultat 1.390.000 327.000 74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 701.000 0 0
Sum omløpsmidler 2.573.000 656.000 128.000
Sum eiendeler 3.274.000 656.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 591.000 201.000 74.000
Sum egenkapital 621.000 231.000 104.000
Sum langsiktig gjeld 226.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.427.000 425.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 3.274.000 656.000 128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.527.000 2.286.000 273.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 7.528.000 2.286.000 273.000
Varekostnad -2.858.000 -1.613.000 -161.000
Lønninger -1.844.000 -54.000 0
Avskrivning -83.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -957.000 -200.000 -16.000
Driftskostnader -5.742.000 -1.867.000 -177.000
Driftsresultat 1.786.000 419.000 96.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0
Finans -4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -1.000.000 -200.000 0
Årsresultat 1.390.000 327.000 74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 100.000 0 0
Driftsløsøre 230.000 0 0
Sum varige driftsmidler 330.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 371.000 0 0
Sum anleggsmidler 701.000 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.594.000 521.000 0
Andre fordringer 31.000 92.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 947.000 43.000 128.000
Sum omløpsmidler 2.573.000 656.000 128.000
Sum eiendeler 3.274.000 656.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 591.000 201.000 74.000
Sum egenkapital 621.000 231.000 104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 370.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 226.000 0 0
Leverandørgjeld 66.000 111.000 0
Betalbar skatt 392.000 92.000 22.000
Skyldig offentlige avgifter 489.000 14.000 0
Utbytte -1.000.000 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 110.000 8.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 2.427.000 425.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 3.274.000 656.000 128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 146.000 231.000 104.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 5.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.5 5.3
Soliditet 19.0 35.2 81.3
Resultatgrad 23.7 18.3 35.2
Rentedekningsgrad 446.5
Gjeldsgrad 4.3 1.8 0.2
Total kapitalrentabilitet 54.6 63.9 7
Signatur
25.06.2021
STYRET I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex