Vei Og Brøyteservice As
Juridisk navn:  Vei Og Brøyteservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sponeveien 23 Sponeveien 23 Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 911783207
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/21/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Hverven Revisjon AS
Regnskapsfører: Va-ra Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
98.95%
Resultat  
  
637.93%
Egenkapital  
  
-2.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.430.000 3.232.000 1.957.000 2.217.000 1.376.000
Resultat: 1.498.000 203.000 220.000 40.000 225.000
Egenkapital: 374.000 382.000 224.000 193.000 162.000
Regnskap for  Vei Og Brøyteservice As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.430.000 3.232.000 1.957.000 2.217.000 1.376.000
Driftskostnader -4.862.000 -3.009.000 -1.728.000 -2.159.000 -1.139.000
Driftsresultat 1.567.000 223.000 229.000 57.000 237.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -70.000 -21.000 -9.000 -18.000 -12.000
Finans -70.000 -21.000 -9.000 -18.000 -12.000
Resultat før skatt 1.498.000 203.000 220.000 40.000 225.000
Skattekostnad -330.000 -45.000 -52.000 -9.000 -47.000
Årsresultat 1.168.000 158.000 168.000 31.000 178.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.111.000 749.000 252.000 385.000 373.000
Sum omløpsmidler 4.375.000 1.989.000 1.026.000 840.000 608.000
Sum eiendeler 5.486.000 2.738.000 1.278.000 1.225.000 981.000
Sum opptjent egenkapital 344.000 352.000 194.000 163.000 132.000
Sum egenkapital 374.000 382.000 224.000 193.000 162.000
Sum langsiktig gjeld 1.488.000 657.000 111.000 282.000 348.000
Sum kortsiktig gjeld 3.624.000 1.700.000 944.000 750.000 471.000
Sum gjeld og egenkapital 5.486.000 2.739.000 1.279.000 1.225.000 981.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.430.000 3.107.000 1.957.000 2.058.000 1.376.000
Andre inntekter 0 125.000 0 158.000 0
Driftsinntekter 6.430.000 3.232.000 1.957.000 2.217.000 1.376.000
Varekostnad -1.978.000 -2.197.000 -1.142.000 -1.152.000 -937.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -235.000 -107.000 -84.000 -116.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.649.000 -705.000 -502.000 -891.000 -162.000
Driftskostnader -4.862.000 -3.009.000 -1.728.000 -2.159.000 -1.139.000
Driftsresultat 1.567.000 223.000 229.000 57.000 237.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -70.000 -21.000 -9.000 -18.000 -12.000
Finans -70.000 -21.000 -9.000 -18.000 -12.000
Konsernbidrag -1.176.000 0 -138.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.168.000 158.000 168.000 31.000 178.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 88.000 145.000 175.000 276.000 0
Driftsløsøre 1.023.000 604.000 76.000 109.000 373.000
Sum varige driftsmidler 1.111.000 749.000 252.000 385.000 373.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.111.000 749.000 252.000 385.000 373.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.505.000 1.699.000 752.000 535.000 595.000
Andre fordringer 1.643.000 286.000 114.000 95.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 227.000 4.000 161.000 210.000 2.000
Sum omløpsmidler 4.375.000 1.989.000 1.026.000 840.000 608.000
Sum eiendeler 5.486.000 2.738.000 1.278.000 1.225.000 981.000
Sum opptjent egenkapital 344.000 352.000 194.000 163.000 132.000
Sum egenkapital 374.000 382.000 224.000 193.000 162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 40.000 42.000 30.000 21.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.488.000 657.000 111.000 282.000 348.000
Leverandørgjeld 441.000 832.000 525.000 605.000 318.000
Betalbar skatt 0 32.000 0 0 35.000
Skyldig offentlige avgifter 263.000 95.000 53.000 0 63.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.919.000 741.000 365.000 145.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 3.624.000 1.700.000 944.000 750.000 471.000
Sum gjeld og egenkapital 5.486.000 2.739.000 1.279.000 1.225.000 981.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 751.000 289.000 82.000 90.000 137.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.3
Soliditet 6.8 13.9 17.5 15.8 16.5
Resultatgrad 24.4 6.9 11.7 2.6 17.2
Rentedekningsgrad 22.4 10.6 25.4 3.2 19.8
Gjeldsgrad 13.7 6.2 4.7 5.3 5.1
Total kapitalrentabilitet 28.6 8.1 17.9 4.7 24.2
Signatur
16.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex