Vei Og Anleggsboring AS
Juridisk navn:  Vei Og Anleggsboring AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77061909
Postboks 171 Strandgata 26B Fax:
9482 Harstad 9405 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 963997779
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.35%
Resultat  
  
-57.84%
Egenkapital  
  
8.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.363.000 3.516.000 2.584.000 3.003.000 2.806.000
Resultat: 172.000 408.000 -606.000 -224.000 196.000
Egenkapital: 1.789.000 1.655.000 1.337.000 1.840.000 2.014.000
Regnskap for  Vei Og Anleggsboring AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.363.000 3.516.000 2.584.000 3.003.000 2.806.000
Driftskostnader -3.169.000 -3.071.000 -3.168.000 -3.200.000 -2.564.000
Driftsresultat 194.000 445.000 -584.000 -197.000 241.000
Finansinntekter 3.000 1.000 6.000 13.000
Finanskostnader -22.000 -40.000 -23.000 -32.000 -59.000
Finans -22.000 -37.000 -22.000 -26.000 -46.000
Resultat før skatt 172.000 408.000 -606.000 -224.000 196.000
Skattekostnad -38.000 -90.000 102.000 51.000 -50.000
Årsresultat 134.000 318.000 -504.000 -173.000 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 337.000 354.000 584.000 395.000 286.000
Sum omløpsmidler 2.040.000 1.425.000 1.514.000 1.766.000 3.193.000
Sum eiendeler 2.377.000 1.779.000 2.098.000 2.161.000 3.479.000
Sum opptjent egenkapital 1.689.000 1.555.000 1.237.000 1.740.000 1.914.000
Sum egenkapital 1.789.000 1.655.000 1.337.000 1.840.000 2.014.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 877.000
Sum kortsiktig gjeld 587.000 125.000 761.000 321.000 588.000
Sum gjeld og egenkapital 2.376.000 1.780.000 2.098.000 2.161.000 3.479.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.363.000 3.516.000 2.584.000 3.003.000 2.806.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.363.000 3.516.000 2.584.000 3.003.000 2.806.000
Varekostnad -814.000 -1.070.000 -560.000 -690.000 -432.000
Lønninger -852.000 -866.000 -883.000 -831.000 -810.000
Avskrivning -83.000 -84.000 -107.000 -81.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.420.000 -1.051.000 -1.618.000 -1.598.000 -1.252.000
Driftskostnader -3.169.000 -3.071.000 -3.168.000 -3.200.000 -2.564.000
Driftsresultat 194.000 445.000 -584.000 -197.000 241.000
Finansinntekter 3.000 1.000 6.000 13.000
Finanskostnader -22.000 -40.000 -23.000 -32.000 -59.000
Finans -22.000 -37.000 -22.000 -26.000 -46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 134.000 318.000 -504.000 -173.000 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 46.000 84.000 174.000 72.000 21.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 250.000 242.000 326.000 183.000 264.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 250.000 242.000 326.000 183.000 264.000
Sum finansielle anleggsmidler 41.000 29.000 85.000 141.000 0
Sum anleggsmidler 337.000 354.000 584.000 395.000 286.000
Varebeholdning 479.000 189.000 189.000 239.000 279.000
Kundefordringer 1.414.000 236.000 767.000 457.000 553.000
Andre fordringer 33.000 131.000 175.000 94.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 114.000 869.000 382.000 975.000 2.331.000
Sum omløpsmidler 2.040.000 1.425.000 1.514.000 1.766.000 3.193.000
Sum eiendeler 2.377.000 1.779.000 2.098.000 2.161.000 3.479.000
Sum opptjent egenkapital 1.689.000 1.555.000 1.237.000 1.740.000 1.914.000
Sum egenkapital 1.789.000 1.655.000 1.337.000 1.840.000 2.014.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 877.000
Leverandørgjeld 235.000 21.000 305.000 129.000 238.000
Betalbar skatt 0 0 0 41.000
Skyldig offentlige avgifter 221.000 -28.000 345.000 134.000 216.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 132.000 132.000 111.000 58.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 587.000 125.000 761.000 321.000 588.000
Sum gjeld og egenkapital 2.376.000 1.780.000 2.098.000 2.161.000 3.479.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.453.000 1.300.000 753.000 1.445.000 2.605.000
Likviditetsgrad 1 3.5 11. 2 5.5 5
Likviditetsgrad 2 2.7 9.9 1.7 4.8 5
Soliditet 75.3 9 63.7 85.1 57.9
Resultatgrad 5.8 12.7 -22.6 -6.6 8.6
Rentedekningsgrad 8.8 11.1 -25.4 -6.2 4.1
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.6 0.2 0.7
Total kapitalrentabilitet 8.2 25.2 -27.8 -8.8 7.3
Signatur
22.06.2020
STYRETS FORMANN ALENE ELLER AV TO AV STYRETS MEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
23.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex