Vedas As
Juridisk navn:  Vedas As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91888252
c/o DM Regnskap DA Ars Øvre Stokkavei 46 Øvre Stokkavei 46 Fax:
4023 Stavanger 4023 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 911871084
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/11/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Davender Mann Regnskap DA
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
171.05%
Egenkapital  
  
22.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 103.000 38.000 101.000 0 1.000
Egenkapital: 561.000 459.000 422.000 322.000 322.000
Regnskap for  Vedas As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 103.000 37.000 101.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 103.000 37.000 101.000 0 1.000
Resultat før skatt 103.000 38.000 101.000 0 1.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Årsresultat 102.000 37.000 100.000 0 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000
Sum omløpsmidler 461.000 358.000 322.000 427.000 421.000
Sum eiendeler 563.000 460.000 424.000 529.000 523.000
Sum opptjent egenkapital 461.000 359.000 322.000 222.000 222.000
Sum egenkapital 561.000 459.000 422.000 322.000 322.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 206.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 562.000 460.000 423.000 528.000 522.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 103.000 37.000 101.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 103.000 37.000 101.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 102.000 37.000 100.000 0 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000
Sum anleggsmidler 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 101.000 35.000 100.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 359.000 323.000 222.000 21.000 21.000
Sum omløpsmidler 461.000 358.000 322.000 427.000 421.000
Sum eiendeler 563.000 460.000 424.000 529.000 523.000
Sum opptjent egenkapital 461.000 359.000 322.000 222.000 222.000
Sum egenkapital 561.000 459.000 422.000 322.000 322.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 1.000 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 206.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 206.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 562.000 460.000 423.000 528.000 522.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 460.000 357.000 321.000 221.000 221.000
Likviditetsgrad 1 4 3 3 2.1 2.1
Likviditetsgrad 2 4 3 3 2.1 2.1
Soliditet 99.8 99.8 99.8 6 61.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 18.3 8 23.9 0 0.2
Signatur
26.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex