Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vedal Utvikling AS
Juridisk navn:  Vedal Utvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22132880
Vækerøveien 3 Vækerøveien 3 Fax: 22514270
0281 Oslo 281 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992280743
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/2/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.52%
Resultat  
  
-157.91%
Egenkapital  
  
6.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 16.881.000 24.651.000 44.288.000 39.757.000 28.157.000
Resultat: -9.925.000 17.139.000 8.000.000 2.592.000 2.845.000
Egenkapital: 20.556.000 19.335.000 13.309.000 15.199.000 13.216.000
Regnskap for  Vedal Utvikling AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 16.881.000 24.651.000 44.288.000 39.757.000 28.157.000
Driftskostnader -26.822.000 -35.247.000 -36.429.000 -36.854.000 -25.766.000
Driftsresultat -9.943.000 -10.596.000 7.859.000 2.903.000 2.391.000
Finansinntekter 19.000 27.743.000 144.000 284.000 457.000
Finanskostnader -7.000 -3.000 -595.000 -2.000
Finans 19.000 27.736.000 141.000 -311.000 455.000
Resultat før skatt -9.925.000 17.139.000 8.000.000 2.592.000 2.845.000
Skattekostnad 2.090.000 2.281.000 -1.890.000 -609.000 -729.000
Årsresultat -7.834.000 19.419.000 6.110.000 1.983.000 2.117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.560.000 3.322.000 7.562.000 7.698.000 9.760.000
Sum omløpsmidler 26.234.000 46.770.000 17.791.000 21.168.000 19.507.000
Sum eiendeler 28.794.000 50.092.000 25.353.000 28.866.000 29.267.000
Sum opptjent egenkapital 10.500.000 18.335.000 12.309.000 14.199.000 12.216.000
Sum egenkapital 20.556.000 19.335.000 13.309.000 15.199.000 13.216.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.238.000 30.758.000 12.044.000 13.667.000 16.051.000
Sum gjeld og egenkapital 28.794.000 50.093.000 25.353.000 28.866.000 29.267.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.881.000 24.651.000 44.288.000 39.757.000 28.157.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 16.881.000 24.651.000 44.288.000 39.757.000 28.157.000
Varekostnad -1.338.000 -2.146.000 -2.521.000 -3.530.000 -791.000
Lønninger -18.526.000 -24.641.000 -24.572.000 -25.380.000 -18.375.000
Avskrivning -186.000 -221.000 -193.000 -153.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.772.000 -8.239.000 -9.143.000 -7.791.000 -6.561.000
Driftskostnader -26.822.000 -35.247.000 -36.429.000 -36.854.000 -25.766.000
Driftsresultat -9.943.000 -10.596.000 7.859.000 2.903.000 2.391.000
Finansinntekter 19.000 27.743.000 144.000 284.000 457.000
Finanskostnader -7.000 -3.000 -595.000 -2.000
Finans 19.000 27.736.000 141.000 -311.000 455.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -20.000.000 0 0 -7.000.000
Årsresultat -7.834.000 19.419.000 6.110.000 1.983.000 2.117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 813.000 1.252.000 835.000 855.000 360.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.038.000 1.225.000 1.446.000 1.550.000 253.000
Sum varige driftsmidler 1.038.000 1.225.000 1.446.000 1.550.000 253.000
Sum finansielle anleggsmidler 709.000 846.000 5.282.000 5.293.000 9.147.000
Sum anleggsmidler 2.560.000 3.322.000 7.562.000 7.698.000 9.760.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.834.000 1.905.000 4.271.000 6.089.000 4.570.000
Andre fordringer 11.746.000 9.270.000 318.000 2.152.000 2.107.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 12.654.000 35.595.000 13.202.000 12.927.000 12.830.000
Sum omløpsmidler 26.234.000 46.770.000 17.791.000 21.168.000 19.507.000
Sum eiendeler 28.794.000 50.092.000 25.353.000 28.866.000 29.267.000
Sum opptjent egenkapital 10.500.000 18.335.000 12.309.000 14.199.000 12.216.000
Sum egenkapital 20.556.000 19.335.000 13.309.000 15.199.000 13.216.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 957.000 690.000 1.720.000 2.904.000 1.253.000
Betalbar skatt 1.870.000 1.104.000 1.093.000
Skyldig offentlige avgifter 1.227.000 1.139.000 2.646.000 3.057.000 2.738.000
Utbytte -20.000.000 0 0 -7.000.000
Annen kortsiktig gjeld 6.055.000 8.928.000 5.809.000 6.602.000 3.966.000
Sum kortsiktig gjeld 8.238.000 30.758.000 12.044.000 13.667.000 16.051.000
Sum gjeld og egenkapital 28.794.000 50.093.000 25.353.000 28.866.000 29.267.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.996.000 16.012.000 5.747.000 7.501.000 3.456.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.5 1.5 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 3.2 1.5 1.5 1.5 1.2
Soliditet 71.4 38.6 52.5 52.7 45.2
Resultatgrad -58.9 -43.0 17.7 7.3 8.5
Rentedekningsgrad -1.513.7 2619.7 4.9 1195.5
Gjeldsgrad 0.4 1.6 0.9 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet -34.5 34.2 31.6 1 9.7
Signatur
02.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR HVER FOR SEG
VEDAL OLE KRISTOFFER
VEDAL ANDERS
Prokurister
02.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex