Vedal Prosjekt AS
Juridisk navn:  Vedal Prosjekt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22132880
Vækerøveien 3 Vækerøveien 3 Fax: 22514270
0281 Oslo 281 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985205027
Aksjekapital: 2.950.000 NOK
Antall ansatte: 59
Etableringsdato: 10/3/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.97%
Resultat  
  
92.7%
Egenkapital  
  
-5.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 132.229.000 111.143.000 136.209.000 127.062.000 123.523.000
Resultat: 23.695.000 12.296.000 27.951.000 15.040.000 24.623.000
Egenkapital: 17.961.000 18.929.000 23.389.000 19.006.000 22.699.000
Regnskap for  Vedal Prosjekt AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 132.229.000 111.143.000 136.209.000 127.062.000 123.523.000
Driftskostnader -108.820.000 -99.407.000 -108.932.000 -112.655.000 -99.578.000
Driftsresultat 23.410.000 11.736.000 27.276.000 14.407.000 23.946.000
Finansinntekter 286.000 583.000 677.000 635.000 679.000
Finanskostnader -1.000 -23.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 285.000 560.000 675.000 633.000 677.000
Resultat før skatt 23.695.000 12.296.000 27.951.000 15.040.000 24.623.000
Skattekostnad -5.463.000 -2.756.000 -6.179.000 -3.733.000 -6.122.000
Årsresultat 18.231.000 9.540.000 21.772.000 11.307.000 18.501.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.447.000 17.617.000 20.010.000 19.215.000 20.182.000
Sum omløpsmidler 53.945.000 42.618.000 58.899.000 50.351.000 61.038.000
Sum eiendeler 71.392.000 60.235.000 78.909.000 69.566.000 81.220.000
Sum opptjent egenkapital 15.007.000 15.975.000 20.435.000 16.052.000 19.745.000
Sum egenkapital 17.961.000 18.929.000 23.389.000 19.006.000 22.699.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 53.431.000 41.306.000 55.520.000 50.560.000 58.521.000
Sum gjeld og egenkapital 71.392.000 60.235.000 78.909.000 69.566.000 81.220.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 132.229.000 111.105.000 136.057.000 127.040.000 123.523.000
Andre inntekter 38.000 152.000 22.000 0
Driftsinntekter 132.229.000 111.143.000 136.209.000 127.062.000 123.523.000
Varekostnad -16.722.000 -13.672.000 -21.379.000 -31.528.000 -20.923.000
Lønninger -73.503.000 -66.844.000 -72.482.000 -67.357.000 -66.398.000
Avskrivning -51.000 -114.000 -271.000 -367.000 -325.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -18.544.000 -18.777.000 -14.800.000 -13.403.000 -11.932.000
Driftskostnader -108.820.000 -99.407.000 -108.932.000 -112.655.000 -99.578.000
Driftsresultat 23.410.000 11.736.000 27.276.000 14.407.000 23.946.000
Finansinntekter 286.000 583.000 677.000 635.000 679.000
Finanskostnader -1.000 -23.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 285.000 560.000 675.000 633.000 677.000
Konsernbidrag -5.389.000 -5.747.000 -5.700.000
Utbytte -19.200.000 -14.000.000 -12.000.000 -9.253.000 -18.000.000
Årsresultat 18.231.000 9.540.000 21.772.000 11.307.000 18.501.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.141.000 1.904.000 2.211.000 2.015.000 1.990.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 170.000 221.000 1.766.000 1.203.000 1.969.000
Sum varige driftsmidler 170.000 221.000 1.766.000 1.203.000 1.969.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.136.000 15.492.000 16.033.000 15.997.000 16.223.000
Sum anleggsmidler 17.447.000 17.617.000 20.010.000 19.215.000 20.182.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 25.335.000 18.939.000 24.298.000 23.765.000 20.190.000
Andre fordringer 1.020.000 2.463.000 1.569.000 1.721.000 6.375.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 27.590.000 21.216.000 33.032.000 24.864.000 34.473.000
Sum omløpsmidler 53.945.000 42.618.000 58.899.000 50.351.000 61.038.000
Sum eiendeler 71.392.000 60.235.000 78.909.000 69.566.000 81.220.000
Sum opptjent egenkapital 15.007.000 15.975.000 20.435.000 16.052.000 19.745.000
Sum egenkapital 17.961.000 18.929.000 23.389.000 19.006.000 22.699.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.032.000 3.528.000 3.452.000 4.623.000 4.933.000
Betalbar skatt 5.613.000 2.449.000 4.855.000 2.041.000 5.556.000
Skyldig offentlige avgifter 4.646.000 3.827.000 9.422.000 9.621.000 8.857.000
Utbytte -19.200.000 -14.000.000 -12.000.000 -9.253.000 -18.000.000
Annen kortsiktig gjeld 20.940.000 17.501.000 25.790.000 25.022.000 21.175.000
Sum kortsiktig gjeld 53.431.000 41.306.000 55.520.000 50.560.000 58.521.000
Sum gjeld og egenkapital 71.392.000 60.235.000 78.909.000 69.566.000 81.220.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 514.000 1.312.000 3.379.000 -209.000 2.517.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1.1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 1.1 1 1
Soliditet 25.2 31.4 29.6 27.3 27.9
Resultatgrad 17.7 10.6 2 11.3 19.4
Rentedekningsgrad 23.410.0 510.3 1 7203.5 1
Gjeldsgrad 3.0 2.2 2.4 2.7 2.6
Total kapitalrentabilitet 33.2 20.5 35.4 21.6 30.3
Signatur
02.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR HVER FOR SEG
VEDAL OLE KRISTOFFER
VEDAL ANDERS
Prokurister
02.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex