Vedal Investor As
Juridisk navn:  Vedal Investor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92410043
Vækerøveien 3 Vækerøveien 3 Fax:
0281 Oslo 281 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 996742318
Aksjekapital: 60.000.000 NOK
Etableringsdato: 3/8/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
396.64%
Resultat  
  
611.11%
Egenkapital  
  
85.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 113.219.000 22.797.000 50.660.000 37.466.000 0
Resultat: 104.284.000 14.665.000 49.241.000 34.901.000 -4.589.000
Egenkapital: 129.327.000 69.881.000 114.790.000 165.967.000 129.625.000
Regnskap for  Vedal Investor As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 113.219.000 22.797.000 50.660.000 37.466.000 0
Driftskostnader -1.506.000 -1.626.000 -198.000 -171.000 -68.000
Driftsresultat 111.714.000 21.171.000 50.462.000 37.295.000 -68.000
Finansinntekter 2.476.000 2.150.000 1.512.000 100.000 107.000
Finanskostnader -9.905.000 -8.656.000 -2.732.000 -2.494.000 -4.629.000
Finans -7.429.000 -6.506.000 -1.220.000 -2.394.000 -4.522.000
Resultat før skatt 104.284.000 14.665.000 49.241.000 34.901.000 -4.589.000
Skattekostnad 1.111.000 1.634.000 -17.000 317.000 1.055.000
Årsresultat 105.395.000 16.300.000 49.224.000 35.218.000 -3.534.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 237.191.000 209.697.000 163.047.000 193.649.000 186.279.000
Sum omløpsmidler 187.010.000 187.401.000 126.543.000 22.401.000 18.333.000
Sum eiendeler 424.201.000 397.098.000 289.590.000 216.050.000 204.612.000
Sum opptjent egenkapital 55.679.000 164.000 45.073.000 35.850.000 632.000
Sum egenkapital 129.327.000 69.881.000 114.790.000 165.967.000 129.625.000
Sum langsiktig gjeld 254.000.000 254.000.000 134.000.000 50.000.000 50.000.000
Sum kortsiktig gjeld 40.874.000 73.217.000 40.799.000 84.000 24.987.000
Sum gjeld og egenkapital 424.201.000 397.098.000 289.589.000 216.051.000 204.612.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 113.219.000 22.797.000 50.660.000 37.466.000 0
Driftsinntekter 113.219.000 22.797.000 50.660.000 37.466.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.506.000 -1.626.000 -198.000 -171.000 -68.000
Driftskostnader -1.506.000 -1.626.000 -198.000 -171.000 -68.000
Driftsresultat 111.714.000 21.171.000 50.462.000 37.295.000 -68.000
Finansinntekter 2.476.000 2.150.000 1.512.000 100.000 107.000
Finanskostnader -9.905.000 -8.656.000 -2.732.000 -2.494.000 -4.629.000
Finans -7.429.000 -6.506.000 -1.220.000 -2.394.000 -4.522.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -40.000.000 -67.000.000 -40.000.000 0 0
Årsresultat 105.395.000 16.300.000 49.224.000 35.218.000 -3.534.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 1.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 237.188.000 209.697.000 163.047.000 193.649.000 186.279.000
Sum anleggsmidler 237.191.000 209.697.000 163.047.000 193.649.000 186.279.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 87.031.000 83.537.000 61.166.000 15.983.000 18.151.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 99.980.000 103.865.000 65.377.000 6.418.000 181.000
Sum omløpsmidler 187.010.000 187.401.000 126.543.000 22.401.000 18.333.000
Sum eiendeler 424.201.000 397.098.000 289.590.000 216.050.000 204.612.000
Sum opptjent egenkapital 55.679.000 164.000 45.073.000 35.850.000 632.000
Sum egenkapital 129.327.000 69.881.000 114.790.000 165.967.000 129.625.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 254.000.000 254.000.000 134.000.000 50.000.000 50.000.000
Leverandørgjeld 46.000 13.000 0 84.000 0
Betalbar skatt 17.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -40.000.000 -67.000.000 -40.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 828.000 6.205.000 782.000 0 24.987.000
Sum kortsiktig gjeld 40.874.000 73.217.000 40.799.000 84.000 24.987.000
Sum gjeld og egenkapital 424.201.000 397.098.000 289.589.000 216.051.000 204.612.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 146.136.000 114.184.000 85.744.000 22.317.000 -6.654.000
Likviditetsgrad 1 4.6 2.6 3.1 266.7 0.7
Likviditetsgrad 2 4.6 2.6 3.1 266.7 0.7
Soliditet 30.5 17.6 39.6 76.8 63.4
Resultatgrad 98.7 92.9 99.6 99.5
Rentedekningsgrad 11.3 2.4 18.5 1
Gjeldsgrad 2.3 4.7 1.5 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 26.9 5.9 17.9 17.3 0
Signatur
10.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR HVER FOR SEG
VEDAL OLE KRISTOFFER
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
02.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex