Vedal Investor As
Juridisk navn:  Vedal Investor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92410043
Vækerøveien 3 Vækerøveien 3 Fax:
0281 Oslo 281 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 996742318
Aksjekapital: 60.000.000 NOK
Etableringsdato: 3/8/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-55%
Resultat  
  
-70.22%
Egenkapital  
  
-39.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 22.797.000 50.660.000 37.466.000 0 0
Resultat: 14.665.000 49.241.000 34.901.000 -4.589.000 -2.815.000
Egenkapital: 69.881.000 114.790.000 165.967.000 129.625.000 59.626.000
Regnskap for  Vedal Investor As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 22.797.000 50.660.000 37.466.000 0 0
Driftskostnader -1.626.000 -198.000 -171.000 -68.000 -81.000
Driftsresultat 21.171.000 50.462.000 37.295.000 -68.000 -81.000
Finansinntekter 2.150.000 1.512.000 100.000 107.000 257.000
Finanskostnader -8.656.000 -2.732.000 -2.494.000 -4.629.000 -2.991.000
Finans -6.506.000 -1.220.000 -2.394.000 -4.522.000 -2.734.000
Resultat før skatt 14.665.000 49.241.000 34.901.000 -4.589.000 -2.815.000
Skattekostnad 1.634.000 -17.000 317.000 1.055.000 676.000
Årsresultat 16.300.000 49.224.000 35.218.000 -3.534.000 -2.139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 209.697.000 163.047.000 193.649.000 186.279.000 176.795.000
Sum omløpsmidler 187.401.000 126.543.000 22.401.000 18.333.000 13.456.000
Sum eiendeler 397.098.000 289.590.000 216.050.000 204.612.000 190.251.000
Sum opptjent egenkapital 164.000 45.073.000 35.850.000 632.000 4.165.000
Sum egenkapital 69.881.000 114.790.000 165.967.000 129.625.000 59.626.000
Sum langsiktig gjeld 254.000.000 134.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Sum kortsiktig gjeld 73.217.000 40.799.000 84.000 24.987.000 80.626.000
Sum gjeld og egenkapital 397.098.000 289.589.000 216.051.000 204.612.000 190.251.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 22.797.000 50.660.000 37.466.000 0 0
Driftsinntekter 22.797.000 50.660.000 37.466.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.626.000 -198.000 -171.000 -68.000 -81.000
Driftskostnader -1.626.000 -198.000 -171.000 -68.000 -81.000
Driftsresultat 21.171.000 50.462.000 37.295.000 -68.000 -81.000
Finansinntekter 2.150.000 1.512.000 100.000 107.000 257.000
Finanskostnader -8.656.000 -2.732.000 -2.494.000 -4.629.000 -2.991.000
Finans -6.506.000 -1.220.000 -2.394.000 -4.522.000 -2.734.000
Konsernbidrag 0 0 0 2.139.000
Utbytte -67.000.000 -40.000.000 0 0 0
Årsresultat 16.300.000 49.224.000 35.218.000 -3.534.000 -2.139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 209.697.000 163.047.000 193.649.000 186.279.000 176.795.000
Sum anleggsmidler 209.697.000 163.047.000 193.649.000 186.279.000 176.795.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 83.537.000 61.166.000 15.983.000 18.151.000 13.356.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 103.865.000 65.377.000 6.418.000 181.000 101.000
Sum omløpsmidler 187.401.000 126.543.000 22.401.000 18.333.000 13.456.000
Sum eiendeler 397.098.000 289.590.000 216.050.000 204.612.000 190.251.000
Sum opptjent egenkapital 164.000 45.073.000 35.850.000 632.000 4.165.000
Sum egenkapital 69.881.000 114.790.000 165.967.000 129.625.000 59.626.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 254.000.000 134.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Leverandørgjeld 13.000 0 84.000 0 0
Betalbar skatt 17.000 0 0 46.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -67.000.000 -40.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.205.000 782.000 0 24.987.000 80.580.000
Sum kortsiktig gjeld 73.217.000 40.799.000 84.000 24.987.000 80.626.000
Sum gjeld og egenkapital 397.098.000 289.589.000 216.051.000 204.612.000 190.251.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 114.184.000 85.744.000 22.317.000 -6.654.000 -67.170.000
Likviditetsgrad 1 2.6 3.1 266.7 0.7 0.2
Likviditetsgrad 2 2.6 3.1 266.7 0.7 0.2
Soliditet 17.6 39.6 76.8 63.4 31.3
Resultatgrad 92.9 99.6 99.5
Rentedekningsgrad 2.4 18.5 1
Gjeldsgrad 4.7 1.5 0.3 0.6 2.2
Total kapitalrentabilitet 5.9 17.9 17.3 0 0.1
Signatur
10.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR HVER FOR SEG
VEDAL OLE KRISTOFFER
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
02.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex