Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vedal Eiendom AS
Juridisk navn:  Vedal Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Djønne Sigurd Øvre Seimsmark 51 Andreas Gjellesviks Veg 16 Fax:
5264 Garnes 5260 Indre Arna
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 993404683
Aksjekapital: 100.800 NOK
Etableringsdato: 9/1/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tind Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.81%
Resultat  
  
11.33%
Egenkapital  
  
25.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.357.000 1.472.000 1.424.000 1.456.000 1.248.000
Resultat: 560.000 503.000 153.000 737.000 228.000
Egenkapital: 2.300.000 1.828.000 1.668.000 1.536.000 979.000
Regnskap for  Vedal Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.357.000 1.472.000 1.424.000 1.456.000 1.248.000
Driftskostnader -600.000 -718.000 -970.000 -441.000 -735.000
Driftsresultat 756.000 753.000 454.000 1.015.000 514.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -196.000 -251.000 -302.000 -278.000 -285.000
Finans -195.000 -251.000 -302.000 -278.000 -285.000
Resultat før skatt 560.000 503.000 153.000 737.000 228.000
Skattekostnad -88.000 -111.000 -21.000 -180.000 -53.000
Årsresultat 472.000 392.000 132.000 557.000 175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.766.000 9.842.000 9.918.000 9.994.000 10.071.000
Sum omløpsmidler 737.000 575.000 404.000 676.000 262.000
Sum eiendeler 10.503.000 10.417.000 10.322.000 10.670.000 10.333.000
Sum opptjent egenkapital 2.199.000 1.727.000 1.567.000 1.435.000 878.000
Sum egenkapital 2.300.000 1.828.000 1.668.000 1.536.000 979.000
Sum langsiktig gjeld 7.817.000 8.117.000 8.530.000 8.431.000 8.804.000
Sum kortsiktig gjeld 385.000 472.000 125.000 703.000 550.000
Sum gjeld og egenkapital 10.502.000 10.417.000 10.323.000 10.670.000 10.333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 0 0
Andre inntekter 1.357.000 1.472.000 1.419.000 1.456.000 1.248.000
Driftsinntekter 1.357.000 1.472.000 1.424.000 1.456.000 1.248.000
Varekostnad 0 0 -11.000
Lønninger -1.000 0 0 0
Avskrivning -76.000 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -524.000 -641.000 -894.000 -365.000 -648.000
Driftskostnader -600.000 -718.000 -970.000 -441.000 -735.000
Driftsresultat 756.000 753.000 454.000 1.015.000 514.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader -196.000 -251.000 -302.000 -278.000 -285.000
Finans -195.000 -251.000 -302.000 -278.000 -285.000
Konsernbidrag -232.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 472.000 392.000 132.000 557.000 175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 9.711.000 9.787.000 9.863.000 9.939.000 10.016.000
Maskiner anlegg 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.766.000 9.842.000 9.918.000 9.994.000 10.071.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.766.000 9.842.000 9.918.000 9.994.000 10.071.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 73.000 1.000 14.000 0
Andre fordringer 166.000 145.000 51.000 61.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 358.000 175.000 221.000 472.000 86.000
Sum omløpsmidler 737.000 575.000 404.000 676.000 262.000
Sum eiendeler 10.503.000 10.417.000 10.322.000 10.670.000 10.333.000
Sum opptjent egenkapital 2.199.000 1.727.000 1.567.000 1.435.000 878.000
Sum egenkapital 2.300.000 1.828.000 1.668.000 1.536.000 979.000
Sum avsetninger til forpliktelser 41.000 43.000 45.000 46.000 36.000
Gjeld til kredittinstitutt 298.000 0 480.000 480.000
Sum langsiktig gjeld 7.817.000 8.117.000 8.530.000 8.431.000 8.804.000
Leverandørgjeld 63.000 38.000 12.000 -25.000 -12.000
Betalbar skatt 219.000 47.000 21.000 170.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter -5.000 -6.000 -8.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 89.000 96.000 83.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 385.000 472.000 125.000 703.000 550.000
Sum gjeld og egenkapital 10.502.000 10.417.000 10.323.000 10.670.000 10.333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 352.000 103.000 279.000 -27.000 -288.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.2 3.2 1 0.5
Likviditetsgrad 2 1.9 1.2 3.2 1 0.5
Soliditet 21.9 17.5 16.2 14.4 9.5
Resultatgrad 55.7 51.2 31.9 69.7 41.2
Rentedekningsgrad 3.9 3.0 1.5 3.7 1.8
Gjeldsgrad 3.6 4.7 5.2 5.9 9.6
Total kapitalrentabilitet 7.2 7.2 4.4 9.5 5
Signatur
11.04.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex