Vedal AS
Juridisk navn:  Vedal AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22514250
Vækerøveien 3 Vækerøveien 3 Fax: 22514270
0281 Oslo 281 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 942021453
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/8/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
4830.38%
Resultat  
  
26.02%
Egenkapital  
  
0.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 28.399.000 576.000 638.000 705.000 586.000
Resultat: 138.816.000 110.158.000 54.116.000 71.738.000 85.212.000
Egenkapital: 179.336.000 177.950.000 163.829.000 169.685.000 138.901.000
Regnskap for  Vedal AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 28.399.000 576.000 638.000 705.000 586.000
Driftskostnader -43.771.000 -974.000 -529.000 -561.000 -538.000
Driftsresultat -15.372.000 -398.000 109.000 144.000 48.000
Finansinntekter 155.638.000 115.602.000 58.486.000 76.475.000 89.125.000
Finanskostnader -1.450.000 -5.046.000 -4.479.000 -4.881.000 -3.961.000
Finans 154.188.000 110.556.000 54.007.000 71.594.000 85.164.000
Resultat før skatt 138.816.000 110.158.000 54.116.000 71.738.000 85.212.000
Skattekostnad 2.572.000 -37.000 28.000 45.000 -117.000
Årsresultat 141.388.000 110.121.000 54.144.000 71.783.000 85.095.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 197.652.000 192.721.000 247.152.000 247.245.000 177.245.000
Sum omløpsmidler 193.302.000 123.600.000 66.236.000 101.076.000 116.226.000
Sum eiendeler 390.954.000 316.321.000 313.388.000 348.321.000 293.471.000
Sum opptjent egenkapital 178.336.000 176.950.000 162.829.000 168.685.000 137.901.000
Sum egenkapital 179.336.000 177.950.000 163.829.000 169.685.000 138.901.000
Sum langsiktig gjeld 157.000 89.558.000 80.335.000 69.131.000
Sum kortsiktig gjeld 211.619.000 138.215.000 60.002.000 98.302.000 85.440.000
Sum gjeld og egenkapital 390.955.000 316.322.000 313.389.000 348.322.000 293.472.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.328.000 0 0 0 0
Andre inntekter 1.071.000 576.000 638.000 705.000 586.000
Driftsinntekter 28.399.000 576.000 638.000 705.000 586.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -30.771.000 0 0 0 0
Avskrivning -723.000 -247.000 -93.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.277.000 -727.000 -436.000 -561.000 -538.000
Driftskostnader -43.771.000 -974.000 -529.000 -561.000 -538.000
Driftsresultat -15.372.000 -398.000 109.000 144.000 48.000
Finansinntekter 155.638.000 115.602.000 58.486.000 76.475.000 89.125.000
Finanskostnader -1.450.000 -5.046.000 -4.479.000 -4.881.000 -3.961.000
Finans 154.188.000 110.556.000 54.007.000 71.594.000 85.164.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -140.000.000 -96.000.000 -60.000.000 -41.000.000 -30.000.000
Årsresultat 141.388.000 110.121.000 54.144.000 71.783.000 85.095.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.416.000 0 0 0 0
Fast eiendom 11.453.000 11.705.000 6.646.000 6.739.000 6.739.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.677.000 910.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.130.000 12.615.000 6.646.000 6.739.000 6.739.000
Sum finansielle anleggsmidler 180.106.000 180.106.000 240.506.000 240.506.000 170.506.000
Sum anleggsmidler 197.652.000 192.721.000 247.152.000 247.245.000 177.245.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 0 0 0 0
Andre fordringer 157.644.000 115.273.000 63.042.000 96.583.000 101.793.000
Sum investeringer 0 0 0 10.000
Kasse, bank 35.649.000 8.327.000 3.194.000 4.493.000 14.423.000
Sum omløpsmidler 193.302.000 123.600.000 66.236.000 101.076.000 116.226.000
Sum eiendeler 390.954.000 316.321.000 313.388.000 348.321.000 293.471.000
Sum opptjent egenkapital 178.336.000 176.950.000 162.829.000 168.685.000 137.901.000
Sum egenkapital 179.336.000 177.950.000 163.829.000 169.685.000 138.901.000
Sum avsetninger til forpliktelser 157.000 120.000 147.000 193.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 157.000 89.558.000 80.335.000 69.131.000
Leverandørgjeld 6.831.000 80.000 2.000 0 44.000
Betalbar skatt 0 0 0 176.000
Skyldig offentlige avgifter 1.104.000 0 0 0 0
Utbytte -140.000.000 -96.000.000 -60.000.000 -41.000.000 -30.000.000
Annen kortsiktig gjeld 63.684.000 42.135.000 0 57.302.000 55.220.000
Sum kortsiktig gjeld 211.619.000 138.215.000 60.002.000 98.302.000 85.440.000
Sum gjeld og egenkapital 390.955.000 316.322.000 313.389.000 348.322.000 293.472.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.317.000 -14.615.000 6.234.000 2.774.000 30.786.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1.1 1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1.1 1 1.4
Soliditet 45.9 56.3 52.3 48.7 47.3
Resultatgrad -54.1 -69.1 17.1 20.4 8.2
Rentedekningsgrad -10.6 -0.1 0 0 0
Gjeldsgrad 1.2 0.8 0.9 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 35.9 36.4 18.7 2 30.4
Signatur
03.08.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR HVER FOR SEG
VEDAL OLE KRISTOFFER
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
02.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex