Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vedablikk As
Juridisk navn:  Vedablikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Strandgata 7 Strandgata 7 Fax:
4307 Sandnes 4307 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 925066435
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 5/6/2020 1
Foretakstype: AS
Revisor: Stavanger Revisjon AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
4131.82%
Egenkapital  
  
256.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 12.440.000 0
Resultat: 887.000 -22.000
Egenkapital: 971.000 272.000
Regnskap for  Vedablikk As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 12.440.000
Driftskostnader -11.489.000 -22.000
Driftsresultat 951.000 -22.000
Finansinntekter
Finanskostnader -64.000
Finans -64.000
Resultat før skatt 887.000 -22.000
Skattekostnad -189.000
Årsresultat 698.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 11.289.000 5.927.000
Sum eiendeler 11.289.000 5.927.000
Sum opptjent egenkapital 671.000 -28.000
Sum egenkapital 971.000 272.000
Sum langsiktig gjeld 9.100.000 4.000.000
Sum kortsiktig gjeld 1.218.000 1.655.000
Sum gjeld og egenkapital 11.289.000 5.927.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.258.000
Andre inntekter 183.000
Driftsinntekter 12.440.000
Varekostnad -11.386.000 -4.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -103.000 -18.000
Driftskostnader -11.489.000 -22.000
Driftsresultat 951.000 -22.000
Finansinntekter
Finanskostnader -64.000
Finans -64.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 698.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 10.648.000 5.870.000
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 641.000 57.000
Sum omløpsmidler 11.289.000 5.927.000
Sum eiendeler 11.289.000 5.927.000
Sum opptjent egenkapital 671.000 -28.000
Sum egenkapital 971.000 272.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 9.100.000 4.000.000
Leverandørgjeld 191.000 457.000
Betalbar skatt 189.000
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 838.000 1.198.000
Sum kortsiktig gjeld 1.218.000 1.655.000
Sum gjeld og egenkapital 11.289.000 5.927.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.071.000 4.272.000
Likviditetsgrad 1 9.3 3.6
Likviditetsgrad 2 0.5
Soliditet 8.6 4.6
Resultatgrad 7.6
Rentedekningsgrad 14.9
Gjeldsgrad 10.6 20.8
Total kapitalrentabilitet 8.4 -0.4
Signatur
25.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
25.04.2022
Daglig leder alene.
To styremedlemmer i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex