Veda AS
Juridisk navn:  Veda AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57682129
Fax: 57682121
6868 Gaupne 6868 Gaupne
Fylke: Kommune:
Vestland Luster
Org.nr: 931864742
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/29/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon Drammen AS
Regnskapsfører: Sogn Rekneskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
56.13%
Resultat  
  
119.61%
Egenkapital  
  
96.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 840.000 538.000 141.000 173.000 260.000
Resultat: 7.693.000 3.503.000 1.931.000 1.330.000 33.000
Egenkapital: 14.221.000 7.228.000 3.725.000 2.794.000 1.464.000
Regnskap for  Veda AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 840.000 538.000 141.000 173.000 260.000
Driftskostnader -1.345.000 -526.000 -221.000 -272.000 -369.000
Driftsresultat -504.000 12.000 -81.000 -98.000 -109.000
Finansinntekter 9.523.000 5.413.000 2.622.000 3.060.000 650.000
Finanskostnader -1.326.000 -1.923.000 -610.000 -1.631.000 -509.000
Finans 8.197.000 3.490.000 2.012.000 1.429.000 141.000
Resultat før skatt 7.693.000 3.503.000 1.931.000 1.330.000 33.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 7.693.000 3.503.000 1.931.000 1.330.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.662.000 10.195.000 10.511.000 10.683.000 12.480.000
Sum omløpsmidler 12.339.000 8.849.000 1.553.000 692.000 2.060.000
Sum eiendeler 22.001.000 19.044.000 12.064.000 11.375.000 14.540.000
Sum opptjent egenkapital 14.120.000 6.987.000 3.484.000 2.554.000 1.224.000
Sum egenkapital 14.221.000 7.228.000 3.725.000 2.794.000 1.464.000
Sum langsiktig gjeld 6.556.000 8.803.000 4.003.000 5.514.000 9.849.000
Sum kortsiktig gjeld 1.224.000 3.012.000 4.337.000 3.067.000 3.227.000
Sum gjeld og egenkapital 22.001.000 19.042.000 12.064.000 11.375.000 14.540.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 840.000 188.000 108.000 173.000 260.000
Andre inntekter 350.000 32.000 0 0
Driftsinntekter 840.000 538.000 141.000 173.000 260.000
Varekostnad -40.000 0 0 0
Lønninger -450.000 0 0 0
Avskrivning -335.000 -55.000 -72.000 -144.000 -144.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -520.000 -471.000 -149.000 -128.000 -225.000
Driftskostnader -1.345.000 -526.000 -221.000 -272.000 -369.000
Driftsresultat -504.000 12.000 -81.000 -98.000 -109.000
Finansinntekter 9.523.000 5.413.000 2.622.000 3.060.000 650.000
Finanskostnader -1.326.000 -1.923.000 -610.000 -1.631.000 -509.000
Finans 8.197.000 3.490.000 2.012.000 1.429.000 141.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0
Årsresultat 7.693.000 3.503.000 1.931.000 1.330.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 7.442.000 5.306.000 4.099.000 3.306.000 3.306.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.351.000 1.618.000 0 420.000 563.000
Sum varige driftsmidler 8.794.000 6.924.000 4.099.000 3.726.000 3.869.000
Sum finansielle anleggsmidler 868.000 3.270.000 6.412.000 6.957.000 8.611.000
Sum anleggsmidler 9.662.000 10.195.000 10.511.000 10.683.000 12.480.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 148.000 208.000 173.000 109.000 147.000
Andre fordringer 12.139.000 7.517.000 1.381.000 463.000 1.913.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 52.000 1.124.000 0 120.000 0
Sum omløpsmidler 12.339.000 8.849.000 1.553.000 692.000 2.060.000
Sum eiendeler 22.001.000 19.044.000 12.064.000 11.375.000 14.540.000
Sum opptjent egenkapital 14.120.000 6.987.000 3.484.000 2.554.000 1.224.000
Sum egenkapital 14.221.000 7.228.000 3.725.000 2.794.000 1.464.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 30.000 9.000 0 63.000
Sum langsiktig gjeld 6.556.000 8.803.000 4.003.000 5.514.000 9.849.000
Leverandørgjeld 63.000 265.000 264.000 0 45.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 27.000 0 116.000 82.000
Utbytte -1.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.104.000 2.747.000 3.065.000 2.950.000 3.036.000
Sum kortsiktig gjeld 1.224.000 3.012.000 4.337.000 3.067.000 3.227.000
Sum gjeld og egenkapital 22.001.000 19.042.000 12.064.000 11.375.000 14.540.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.115.000 5.837.000 -2.784.000 -2.375.000 -1.167.000
Likviditetsgrad 1 10.1 2.9 0.4 0.2 0.6
Likviditetsgrad 2 10.1 2.9 0.4 0.2 0.6
Soliditet 64.6 38.0 30.9 24.6 10.1
Resultatgrad -60.0 2.2 -57.4 -56.6 -41.9
Rentedekningsgrad -0.4 -0.1 -0.1 -0.2
Gjeldsgrad 0.5 1.6 2.2 3.1 8.9
Total kapitalrentabilitet 41.0 28.5 21.1 2 3.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex