Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ved På Døra As
Juridisk navn:  Ved På Døra As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søndre Ringåsen 36 Søndre Ringåsen 36 Fax:
3512 Hønefoss 3512 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 926836544
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/5/2021 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nueva Finance As
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 4.189.000
Resultat: 140.000
Egenkapital: 122.000
Regnskap for  Ved På Døra As
Resultat 2021
Driftsinntekter 4.189.000
Driftskostnader -4.049.000
Driftsresultat 140.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 140.000
Skattekostnad -42.000
Årsresultat 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 1.617.000
Sum eiendeler 1.617.000
Sum opptjent egenkapital 98.000
Sum egenkapital 122.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 1.495.000
Sum gjeld og egenkapital 1.617.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.189.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 4.189.000
Varekostnad -2.829.000
Lønninger -68.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.152.000
Driftskostnader -4.049.000
Driftsresultat 140.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 188.000
Kundefordringer 156.000
Andre fordringer 891.000
Sum investeringer
Kasse, bank 382.000
Sum omløpsmidler 1.617.000
Sum eiendeler 1.617.000
Sum opptjent egenkapital 98.000
Sum egenkapital 122.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 458.000
Betalbar skatt 42.000
Skyldig offentlige avgifter 270.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 724.000
Sum kortsiktig gjeld 1.495.000
Sum gjeld og egenkapital 1.617.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 122.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.0
Soliditet 7.5
Resultatgrad 3.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 12.3
Total kapitalrentabilitet 8.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex