Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ved Og Maskin Tjenester As
Juridisk navn:  Ved Og Maskin Tjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skolegata 31B Skolegata 31B Fax:
7504 Stjørdal 7504 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 926918311
Aksjekapital: 90.000 NOK
Etableringsdato: 3/24/2021
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hegra Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 86.000
Resultat: -124.000
Egenkapital: 82.000
Regnskap for  Ved Og Maskin Tjenester As
Resultat 2021
Driftsinntekter 86.000
Driftskostnader -190.000
Driftsresultat -104.000
Finansinntekter
Finanskostnader -20.000
Finans -20.000
Resultat før skatt -124.000
Skattekostnad
Årsresultat -124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.452.000
Sum omløpsmidler 573.000
Sum eiendeler 2.025.000
Sum opptjent egenkapital -124.000
Sum egenkapital 82.000
Sum langsiktig gjeld 1.790.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000
Sum gjeld og egenkapital 2.024.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 86.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 86.000
Varekostnad -9.000
Lønninger -1.000
Avskrivning -32.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -148.000
Driftskostnader -190.000
Driftsresultat -104.000
Finansinntekter
Finanskostnader -20.000
Finans -20.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -124.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 1.452.000
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler 1.452.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 1.452.000
Varebeholdning 25.000
Kundefordringer 25.000
Andre fordringer 359.000
Sum investeringer
Kasse, bank 164.000
Sum omløpsmidler 573.000
Sum eiendeler 2.025.000
Sum opptjent egenkapital -124.000
Sum egenkapital 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 1.790.000
Leverandørgjeld 119.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 34.000
Sum kortsiktig gjeld 153.000
Sum gjeld og egenkapital 2.024.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 420.000
Likviditetsgrad 1 3.7
Likviditetsgrad 2 3.6
Soliditet 4.0
Resultatgrad -120.9
Rentedekningsgrad -5.2
Gjeldsgrad 23.7
Total kapitalrentabilitet -5.1
Signatur
13.12.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.12.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex