Ved Eiendom AS
Juridisk navn:  Ved Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33309260
Sundlandveien 10 Sundlandveien 10 Fax: 33309295
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 833444182
Aksjekapital: 810.000 NOK
Etableringsdato: 2/24/1983
Foretakstype: AS
Tidligere navn: vestfold elektro diesel as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Pilar Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
6.28%
Resultat  
  
13.85%
Egenkapital  
  
12.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.456.000 1.370.000 1.351.000 1.198.000 1.093.000
Resultat: 748.000 657.000 699.000 730.000 420.000
Egenkapital: 5.302.000 4.719.000 4.207.000 3.762.000 3.180.000
Regnskap for  Ved Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.456.000 1.370.000 1.351.000 1.198.000 1.093.000
Driftskostnader -421.000 -419.000 -333.000 -326.000 -362.000
Driftsresultat 1.034.000 951.000 1.018.000 871.000 730.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 170.000 4.000
Finanskostnader -289.000 -296.000 -322.000 -311.000 -313.000
Finans -287.000 -294.000 -320.000 -141.000 -309.000
Resultat før skatt 748.000 657.000 699.000 730.000 420.000
Skattekostnad -164.000 -145.000 -154.000 -149.000 -89.000
Årsresultat 583.000 513.000 545.000 582.000 331.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.511.000 14.776.000 12.681.000 12.690.000 13.011.000
Sum omløpsmidler 289.000 149.000 864.000 334.000 301.000
Sum eiendeler 14.800.000 14.925.000 13.545.000 13.024.000 13.312.000
Sum opptjent egenkapital 4.264.000 3.681.000 3.168.000 2.723.000 2.142.000
Sum egenkapital 5.302.000 4.719.000 4.207.000 3.762.000 3.180.000
Sum langsiktig gjeld 9.340.000 9.992.000 8.729.000 9.014.000 9.655.000
Sum kortsiktig gjeld 157.000 215.000 609.000 248.000 476.000
Sum gjeld og egenkapital 14.799.000 14.926.000 13.544.000 13.023.000 13.311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.456.000 1.370.000 1.351.000 1.198.000 1.093.000
Driftsinntekter 1.456.000 1.370.000 1.351.000 1.198.000 1.093.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -266.000 -261.000 -254.000 -249.000 -240.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -155.000 -158.000 -79.000 -77.000 -122.000
Driftskostnader -421.000 -419.000 -333.000 -326.000 -362.000
Driftsresultat 1.034.000 951.000 1.018.000 871.000 730.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 170.000 4.000
Finanskostnader -289.000 -296.000 -322.000 -311.000 -313.000
Finans -287.000 -294.000 -320.000 -141.000 -309.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -100.000 0 -400.000
Årsresultat 583.000 513.000 545.000 582.000 331.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 9.496.000 9.751.000 10.007.000 9.955.000 10.202.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 32.000 21.000 27.000 0
Sum varige driftsmidler 9.519.000 9.784.000 10.028.000 9.981.000 10.202.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.992.000 4.992.000 2.653.000 2.709.000 2.809.000
Sum anleggsmidler 14.511.000 14.776.000 12.681.000 12.690.000 13.011.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 195.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 94.000 149.000 697.000 167.000 301.000
Sum omløpsmidler 289.000 149.000 864.000 334.000 301.000
Sum eiendeler 14.800.000 14.925.000 13.545.000 13.024.000 13.312.000
Sum opptjent egenkapital 4.264.000 3.681.000 3.168.000 2.723.000 2.142.000
Sum egenkapital 5.302.000 4.719.000 4.207.000 3.762.000 3.180.000
Sum avsetninger til forpliktelser 451.000 446.000 437.000 423.000 274.000
Gjeld til kredittinstitutt -70.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.340.000 9.992.000 8.729.000 9.014.000 9.655.000
Leverandørgjeld 27.000 390.000 2.000 5.000
Betalbar skatt 159.000 136.000 140.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 52.000 -20.000 44.000 38.000
Utbytte -100.000 0 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 21.000 0 203.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 157.000 215.000 609.000 248.000 476.000
Sum gjeld og egenkapital 14.799.000 14.926.000 13.544.000 13.023.000 13.311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 132.000 -66.000 255.000 86.000 -175.000
Likviditetsgrad 1 1.8 0.7 1.4 1.3 0.6
Likviditetsgrad 2 1.8 0.7 1.4 1.3 0.6
Soliditet 35.8 31.6 31.1 28.9 23.9
Resultatgrad 71.0 69.4 75.4 72.7 66.8
Rentedekningsgrad 3.6 3.2 3.2 2.8 2.3
Gjeldsgrad 1.8 2.2 2.2 2.5 3.2
Total kapitalrentabilitet 7.0 6.4 7.5 8 5.5
Signatur
20.03.2014
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.03.2014
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex