Vean Bil- Og Landbruksverksted AS
Juridisk navn:  Vean Bil- Og Landbruksverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71646345
Brekkvegen 582 Brekkvegen 582 Fax: 71646491
6690 Aure 6690 Aure
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Aure
Org.nr: 952525417
Aksjekapital: 360.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 2/1/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.85%
Resultat  
  
-53.85%
Egenkapital  
  
9.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.456.000 11.347.000 10.163.000 10.862.000 10.217.000
Resultat: 862.000 1.868.000 629.000 1.281.000 1.187.000
Egenkapital: 7.622.000 6.968.000 5.862.000 5.598.000 4.947.000
Regnskap for  Vean Bil- Og Landbruksverksted AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.456.000 11.347.000 10.163.000 10.862.000 10.217.000
Driftskostnader -9.605.000 -9.500.000 -9.540.000 -9.589.000 -9.043.000
Driftsresultat 852.000 1.847.000 623.000 1.273.000 1.175.000
Finansinntekter 44.000 46.000 33.000 41.000 43.000
Finanskostnader -34.000 -26.000 -26.000 -34.000 -32.000
Finans 10.000 20.000 7.000 7.000 11.000
Resultat før skatt 862.000 1.868.000 629.000 1.281.000 1.187.000
Skattekostnad -208.000 -461.000 -165.000 -329.000 -316.000
Årsresultat 654.000 1.406.000 464.000 952.000 871.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.370.000 2.311.000 2.707.000 2.884.000 3.118.000
Sum omløpsmidler 7.213.000 7.174.000 5.441.000 5.191.000 3.709.000
Sum eiendeler 9.583.000 9.485.000 8.148.000 8.075.000 6.827.000
Sum opptjent egenkapital 7.262.000 6.608.000 5.502.000 5.238.000 4.587.000
Sum egenkapital 7.622.000 6.968.000 5.862.000 5.598.000 4.947.000
Sum langsiktig gjeld 682.000 616.000 755.000 902.000 416.000
Sum kortsiktig gjeld 1.279.000 1.901.000 1.531.000 1.575.000 1.465.000
Sum gjeld og egenkapital 9.583.000 9.485.000 8.148.000 8.075.000 6.828.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.456.000 11.347.000 10.163.000 10.758.000 10.217.000
Andre inntekter 0 0 0 104.000 0
Driftsinntekter 10.456.000 11.347.000 10.163.000 10.862.000 10.217.000
Varekostnad -4.614.000 -4.333.000 -4.300.000 -4.435.000 -4.505.000
Lønninger -3.088.000 -3.181.000 -3.344.000 -2.939.000 -2.750.000
Avskrivning -388.000 -385.000 -421.000 -414.000 -281.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.515.000 -1.601.000 -1.475.000 -1.801.000 -1.507.000
Driftskostnader -9.605.000 -9.500.000 -9.540.000 -9.589.000 -9.043.000
Driftsresultat 852.000 1.847.000 623.000 1.273.000 1.175.000
Finansinntekter 44.000 46.000 33.000 41.000 43.000
Finanskostnader -34.000 -26.000 -26.000 -34.000 -32.000
Finans 10.000 20.000 7.000 7.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 -200.000 -300.000 0
Årsresultat 654.000 1.406.000 464.000 952.000 871.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.648.000 1.858.000 2.068.000 2.134.000 2.213.000
Maskiner anlegg 191.000 216.000 241.000 213.000 231.000
Driftsløsøre 526.000 225.000 376.000 503.000 629.000
Sum varige driftsmidler 2.365.000 2.299.000 2.684.000 2.850.000 3.073.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 12.000 23.000 34.000 45.000
Sum anleggsmidler 2.370.000 2.311.000 2.707.000 2.884.000 3.118.000
Varebeholdning 1.618.000 1.629.000 1.441.000 1.189.000 995.000
Kundefordringer 1.237.000 665.000 516.000 473.000 370.000
Andre fordringer 99.000 157.000 14.000 11.000 124.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.259.000 4.723.000 3.469.000 3.519.000 2.221.000
Sum omløpsmidler 7.213.000 7.174.000 5.441.000 5.191.000 3.709.000
Sum eiendeler 9.583.000 9.485.000 8.148.000 8.075.000 6.827.000
Sum opptjent egenkapital 7.262.000 6.608.000 5.502.000 5.238.000 4.587.000
Sum egenkapital 7.622.000 6.968.000 5.862.000 5.598.000 4.947.000
Sum avsetninger til forpliktelser 150.000 150.000 150.000 162.000 158.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 682.000 616.000 755.000 902.000 416.000
Leverandørgjeld 406.000 313.000 324.000 249.000 619.000
Betalbar skatt 208.000 461.000 177.000 324.000 308.000
Skyldig offentlige avgifter 333.000 504.000 441.000 251.000 194.000
Utbytte 0 -300.000 -200.000 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 332.000 322.000 389.000 450.000 343.000
Sum kortsiktig gjeld 1.279.000 1.901.000 1.531.000 1.575.000 1.465.000
Sum gjeld og egenkapital 9.583.000 9.485.000 8.148.000 8.075.000 6.828.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.934.000 5.273.000 3.910.000 3.616.000 2.244.000
Likviditetsgrad 1 5.6 3.8 3.6 3.3 2.5
Likviditetsgrad 2 4.4 2.9 2.6 2.5 1.9
Soliditet 79.5 73.5 71.9 69.3 72.5
Resultatgrad 8.1 16.3 6.1 11.7 11.5
Rentedekningsgrad 25.1 7 2 37.4 38.1
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 9.3 2 8.1 16.3 17.8
Signatur
07.12.2020
STYRET.
Prokurister
07.12.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex