Vatnan Transport AS
Juridisk navn:  Vatnan Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46812766
Rynesåsen 72 Rynesåsen 72 Fax: 75173633
8665 Mosjøen 8665 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 985321353
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/31/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mosjøen Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.38%
Resultat  
  
1.46%
Egenkapital  
  
11.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.079.000 4.404.000 3.982.000 3.465.000 4.067.000
Resultat: 487.000 480.000 261.000 334.000 869.000
Egenkapital: 3.756.000 3.376.000 3.002.000 3.097.000 2.836.000
Regnskap for  Vatnan Transport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.079.000 4.404.000 3.982.000 3.465.000 4.067.000
Driftskostnader -3.574.000 -3.935.000 -3.729.000 -3.138.000 -3.205.000
Driftsresultat 505.000 469.000 254.000 328.000 862.000
Finansinntekter 10.000 13.000 9.000 7.000 10.000
Finanskostnader -29.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000
Finans -19.000 11.000 7.000 5.000 7.000
Resultat før skatt 487.000 480.000 261.000 334.000 869.000
Skattekostnad -107.000 -106.000 -56.000 -73.000 -217.000
Årsresultat 380.000 375.000 205.000 261.000 652.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.375.000 1.817.000 588.000 1.426.000 1.716.000
Sum omløpsmidler 3.346.000 2.468.000 3.037.000 2.484.000 1.815.000
Sum eiendeler 4.721.000 4.285.000 3.625.000 3.910.000 3.531.000
Sum opptjent egenkapital 3.656.000 3.276.000 2.902.000 2.997.000 2.736.000
Sum egenkapital 3.756.000 3.376.000 3.002.000 3.097.000 2.836.000
Sum langsiktig gjeld 325.000 442.000 90.000 173.000 213.000
Sum kortsiktig gjeld 640.000 466.000 534.000 640.000 481.000
Sum gjeld og egenkapital 4.721.000 4.284.000 3.626.000 3.910.000 3.530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.079.000 4.107.000 3.855.000 3.465.000 3.848.000
Andre inntekter 0 297.000 127.000 0 219.000
Driftsinntekter 4.079.000 4.404.000 3.982.000 3.465.000 4.067.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.234.000 -1.198.000 -904.000 -885.000 -1.063.000
Avskrivning -241.000 -197.000 -268.000 -309.000 -187.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.099.000 -2.540.000 -2.557.000 -1.944.000 -1.955.000
Driftskostnader -3.574.000 -3.935.000 -3.729.000 -3.138.000 -3.205.000
Driftsresultat 505.000 469.000 254.000 328.000 862.000
Finansinntekter 10.000 13.000 9.000 7.000 10.000
Finanskostnader -29.000 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000
Finans -19.000 11.000 7.000 5.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Årsresultat 380.000 375.000 205.000 261.000 652.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 887.000 1.128.000 588.000 1.426.000 1.716.000
Sum varige driftsmidler 887.000 1.128.000 588.000 1.426.000 1.716.000
Sum finansielle anleggsmidler 488.000 689.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.375.000 1.817.000 588.000 1.426.000 1.716.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 531.000 357.000 258.000 386.000 190.000
Andre fordringer 59.000 72.000 85.000 82.000 301.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.756.000 2.039.000 2.021.000 1.879.000 1.323.000
Sum omløpsmidler 3.346.000 2.468.000 3.037.000 2.484.000 1.815.000
Sum eiendeler 4.721.000 4.285.000 3.625.000 3.910.000 3.531.000
Sum opptjent egenkapital 3.656.000 3.276.000 2.902.000 2.997.000 2.736.000
Sum egenkapital 3.756.000 3.376.000 3.002.000 3.097.000 2.836.000
Sum avsetninger til forpliktelser 107.000 138.000 90.000 173.000 213.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 325.000 442.000 90.000 173.000 213.000
Leverandørgjeld 160.000 310.000 205.000 177.000 87.000
Betalbar skatt 139.000 57.000 139.000 113.000 125.000
Skyldig offentlige avgifter 232.000 -6.000 93.000 126.000 160.000
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 109.000 105.000 97.000 225.000 109.000
Sum kortsiktig gjeld 640.000 466.000 534.000 640.000 481.000
Sum gjeld og egenkapital 4.721.000 4.284.000 3.626.000 3.910.000 3.530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.706.000 2.002.000 2.503.000 1.844.000 1.334.000
Likviditetsgrad 1 5.2 5.3 5.7 3.9 3.8
Likviditetsgrad 2 5.2 5.3 5.7 3.9 3.8
Soliditet 79.6 78.8 82.8 79.2 80.3
Resultatgrad 12.4 10.6 6.4 9.5 21.2
Rentedekningsgrad 17.4 234.5 1 1 287.3
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 10.9 11.3 7.3 8.6 24.7
Signatur
23.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex