Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vartdal Fiskeoppdrett AS
Juridisk navn:  Vartdal Fiskeoppdrett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70049540
Vartdalsstranda 843 Vartdalsstranda 843 Fax: 70049560
6170 Vartdal 6170 Vartdal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 929419006
Aksjekapital: 912.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/3/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.36%
Resultat  
  
-1629.59%
Egenkapital  
  
-29.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 32.005.000 36.519.000 31.045.000 27.651.000 34.119.000
Resultat: -10.080.000 659.000 3.201.000 302.000 266.000
Egenkapital: 12.661.000 17.985.000 41.639.000 24.744.000 24.181.000
Regnskap for  Vartdal Fiskeoppdrett AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 32.005.000 36.519.000 31.045.000 27.651.000 34.119.000
Driftskostnader -41.334.000 -35.299.000 -26.446.000 -26.510.000 -33.129.000
Driftsresultat -9.329.000 1.221.000 4.598.000 1.141.000 990.000
Finansinntekter 18.000 4.000 7.000 7.000 9.000
Finanskostnader -769.000 -565.000 -1.405.000 -846.000 -734.000
Finans -751.000 -561.000 -1.398.000 -839.000 -725.000
Resultat før skatt -10.080.000 659.000 3.201.000 302.000 266.000
Skattekostnad 2.220.000 -146.000 -705.000 262.000 264.000
Årsresultat -7.859.000 513.000 2.496.000 564.000 530.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.842.000 63.683.000 66.370.000 66.315.000 56.077.000
Sum omløpsmidler 59.347.000 26.539.000 89.491.000 81.119.000 67.781.000
Sum eiendeler 118.189.000 90.222.000 155.861.000 147.434.000 123.858.000
Sum opptjent egenkapital -7.859.000 7.214.000 4.718.000 4.155.000
Sum egenkapital 12.661.000 17.985.000 41.639.000 24.744.000 24.181.000
Sum langsiktig gjeld 91.651.000 39.906.000 105.580.000 116.136.000 81.677.000
Sum kortsiktig gjeld 13.878.000 32.331.000 8.643.000 6.553.000 18.000.000
Sum gjeld og egenkapital 118.191.000 90.222.000 155.862.000 147.433.000 123.858.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.004.000 36.454.000 30.851.000 27.647.000 34.114.000
Andre inntekter 1.000 65.000 193.000 4.000 5.000
Driftsinntekter 32.005.000 36.519.000 31.045.000 27.651.000 34.119.000
Varekostnad -14.860.000 -11.466.000 -16.244.000 -15.049.000 -12.308.000
Lønninger -5.051.000 -4.881.000 -4.710.000 -4.464.000 -3.967.000
Avskrivning -5.719.000 -5.655.000 -5.676.000 -4.948.000 -3.970.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.949.000 -6.205.000 -7.676.000 -7.375.000 -6.155.000
Driftskostnader -41.334.000 -35.299.000 -26.446.000 -26.510.000 -33.129.000
Driftsresultat -9.329.000 1.221.000 4.598.000 1.141.000 990.000
Finansinntekter 18.000 4.000 7.000 7.000 9.000
Finanskostnader -769.000 -565.000 -1.405.000 -846.000 -734.000
Finans -751.000 -561.000 -1.398.000 -839.000 -725.000
Konsernbidrag 0 0 -3.513.000
Utbytte -20.000.000 0 0 0
Årsresultat -7.859.000 513.000 2.496.000 564.000 530.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 58.169.000 26.719.000 27.571.000 27.619.000 26.422.000
Driftsløsøre 673.000 904.000 1.058.000 1.132.000 887.000
Sum varige driftsmidler 58.842.000 58.280.000 60.606.000 60.326.000 50.820.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.403.000 5.764.000 5.989.000 5.257.000
Sum anleggsmidler 58.842.000 63.683.000 66.370.000 66.315.000 56.077.000
Varebeholdning 16.705.000 24.357.000 31.830.000 23.726.000 18.478.000
Kundefordringer 38.251.000 38.590.000 12.028.000 47.325.000
Andre fordringer 690.000 1.563.000 54.000 807.000 648.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 450.000 619.000 558.000 44.558.000 1.330.000
Sum omløpsmidler 59.347.000 26.539.000 89.491.000 81.119.000 67.781.000
Sum eiendeler 118.189.000 90.222.000 155.861.000 147.434.000 123.858.000
Sum opptjent egenkapital -7.859.000 7.214.000 4.718.000 4.155.000
Sum egenkapital 12.661.000 17.985.000 41.639.000 24.744.000 24.181.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.545.000 11.050.000 12.080.000 7.313.000 7.575.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 91.651.000 39.906.000 105.580.000 116.136.000 81.677.000
Leverandørgjeld 6.060.000 2.308.000 5.171.000 2.837.000 5.753.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.087.000 400.000 2.904.000 3.065.000 7.132.000
Utbytte -20.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 730.000 29.623.000 568.000 651.000 5.116.000
Sum kortsiktig gjeld 13.878.000 32.331.000 8.643.000 6.553.000 18.000.000
Sum gjeld og egenkapital 118.191.000 90.222.000 155.862.000 147.433.000 123.858.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.469.000 -5.792.000 80.848.000 74.566.000 49.781.000
Likviditetsgrad 1 4.3 0.8 10. 12. 3.8
Likviditetsgrad 2 3.1 0.1 6.7 8.8 2.7
Soliditet 10.7 19.9 26.7 16.8 19.5
Resultatgrad -29.1 3.3 14.8 4.1 2.9
Rentedekningsgrad -12.1 2.2 3.3 1.3 1.3
Gjeldsgrad 8.3 4.0 2.7 5 4.1
Total kapitalrentabilitet -7.9 1.4 3 0.8 0.8
Signatur
23.05.2022
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.05.2022
Daglig leder eller styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex