Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Varodd AS
Juridisk navn:  Varodd AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38144800
Postboks 8343 Rigedalen 41 Fax: 38144801
4676 Kristiansand S 4626 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 929051378
Aksjekapital: 1.689.900 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 8/21/1961
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.54%
Resultat  
  
158.96%
Egenkapital  
  
0.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.905.000 6.504.000 5.944.000 6.596.000 172.536.000
Resultat: 1.981.000 -3.360.000 2.453.000 2.087.000 61.140.000
Egenkapital: 223.362.000 221.381.000 220.240.000 217.786.000 215.700.000
Regnskap for  Varodd AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.905.000 6.504.000 5.944.000 6.596.000 172.536.000
Driftskostnader -15.516.000 -15.198.000 -10.227.000 -9.601.000 -119.019.000
Driftsresultat -7.611.000 -8.694.000 -4.283.000 -3.005.000 53.517.000
Finansinntekter 9.604.000 5.352.000 6.748.000 5.677.000 7.902.000
Finanskostnader -12.000 -18.000 -12.000 -585.000 -279.000
Finans 9.592.000 5.334.000 6.736.000 5.092.000 7.623.000
Resultat før skatt 1.981.000 -3.360.000 2.453.000 2.087.000 61.140.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.981.000 -3.360.000 2.453.000 2.087.000 61.140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 211.036.000 205.558.000 203.577.000 200.703.000 201.219.000
Sum omløpsmidler 23.836.000 26.177.000 22.356.000 22.711.000 26.533.000
Sum eiendeler 234.872.000 231.735.000 225.933.000 223.414.000 227.752.000
Sum opptjent egenkapital 212.779.000 210.798.000 214.158.000 211.704.000 214.044.000
Sum egenkapital 223.362.000 221.381.000 220.240.000 217.786.000 215.700.000
Sum langsiktig gjeld 2.833.000 3.089.000 3.522.000 3.578.000 3.319.000
Sum kortsiktig gjeld 8.677.000 7.265.000 2.171.000 2.050.000 8.733.000
Sum gjeld og egenkapital 234.872.000 231.735.000 225.933.000 223.414.000 227.752.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.905.000 6.504.000 5.944.000 6.596.000 172.536.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 7.905.000 6.504.000 5.944.000 6.596.000 172.536.000
Varekostnad -40.000 0 -7.000 -61.922.000
Lønninger -9.093.000 -12.368.000 -7.032.000 -6.651.000 -40.898.000
Avskrivning -218.000 -219.000 -221.000 -240.000 -5.247.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.205.000 -2.571.000 -2.974.000 -2.703.000 -11.047.000
Driftskostnader -15.516.000 -15.198.000 -10.227.000 -9.601.000 -119.019.000
Driftsresultat -7.611.000 -8.694.000 -4.283.000 -3.005.000 53.517.000
Finansinntekter 9.604.000 5.352.000 6.748.000 5.677.000 7.902.000
Finanskostnader -12.000 -18.000 -12.000 -585.000 -279.000
Finans 9.592.000 5.334.000 6.736.000 5.092.000 7.623.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.981.000 -3.360.000 2.453.000 2.087.000 61.140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 639.000 0 735.000
Driftsløsøre 695.000 889.000 0 720.000 0
Sum varige driftsmidler 695.000 889.000 639.000 720.000 735.000
Sum finansielle anleggsmidler 210.341.000 204.669.000 202.938.000 199.983.000 200.484.000
Sum anleggsmidler 211.036.000 205.558.000 203.577.000 200.703.000 201.219.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.122.000 1.101.000 1.916.000 2.206.000 2.734.000
Andre fordringer 811.000 565.000 3.287.000 1.268.000 2.435.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 21.903.000 24.511.000 17.153.000 15.970.000 21.364.000
Sum omløpsmidler 23.836.000 26.177.000 22.356.000 22.711.000 26.533.000
Sum eiendeler 234.872.000 231.735.000 225.933.000 223.414.000 227.752.000
Sum opptjent egenkapital 212.779.000 210.798.000 214.158.000 211.704.000 214.044.000
Sum egenkapital 223.362.000 221.381.000 220.240.000 217.786.000 215.700.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.833.000 3.089.000 3.522.000 3.578.000 3.319.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.833.000 3.089.000 3.522.000 3.578.000 3.319.000
Leverandørgjeld 800.000 198.000 376.000 0 628.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.877.000 7.067.000 1.795.000 2.050.000 8.105.000
Sum kortsiktig gjeld 8.677.000 7.265.000 2.171.000 2.050.000 8.733.000
Sum gjeld og egenkapital 234.872.000 231.735.000 225.933.000 223.414.000 227.752.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.159.000 18.912.000 20.185.000 20.661.000 17.800.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.6 10.3 11.1 3
Likviditetsgrad 2 2.7 3.6 10.3 11.1 3
Soliditet 95.1 95.5 97.5 97.5 94.7
Resultatgrad -96.3 -133.7 -72.1 -45.6 3
Rentedekningsgrad -634.3 -483.0 -356.9 -5.1 191.8
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.8 -1.4 1.1 1.2 2
Signatur
13.06.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.06.2022
Daglig leder alene.
Prokura i fellesskap
Arstad Finn Håkon
Prokura i fellesskap
Aas Odd Arild
Prokura i fellesskap
Frikstad Andersen Tove
Prokura i fellesskap
Monan Tor Arve
Prokura i fellesskap
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex