Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vardobaiki As
Juridisk navn:  Vardobaiki As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76985020
Skånlandsveien 78 Skånlandsveien 78 Fax: 76985021
9440 Evenskjer 9440 Evenskjer
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tjeldsund
Org.nr: 985425329
Aksjekapital: 310.750 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 11/18/2002
Foretakstype: SA
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.68%
Resultat  
  
-87.14%
Egenkapital  
  
4.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.577.000 15.913.000 14.481.000 14.948.000 11.236.000
Resultat: 297.000 2.309.000 896.000 1.879.000 870.000
Egenkapital: 7.618.000 7.321.000 5.036.000 4.163.000 2.284.000
Regnskap for  Vardobaiki As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.577.000 15.913.000 14.481.000 14.948.000 11.236.000
Driftskostnader -12.676.000 -13.054.000 -13.179.000 -13.043.000 -10.367.000
Driftsresultat 901.000 2.860.000 1.302.000 1.905.000 869.000
Finansinntekter 7.000 8.000 5.000 2.000 2.000
Finanskostnader -612.000 -558.000 -411.000 -28.000 -1.000
Finans -605.000 -550.000 -406.000 -26.000 1.000
Resultat før skatt 297.000 2.309.000 896.000 1.879.000 870.000
Skattekostnad -1.000 -24.000 -23.000 0 0
Årsresultat 296.000 2.286.000 873.000 1.879.000 870.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.086.000 28.200.000 11.812.000 6.371.000 444.000
Sum omløpsmidler 5.984.000 6.734.000 14.373.000 4.096.000 4.078.000
Sum eiendeler 32.070.000 34.934.000 26.185.000 10.467.000 4.522.000
Sum opptjent egenkapital 7.307.000 7.011.000 4.725.000 3.852.000 1.973.000
Sum egenkapital 7.618.000 7.321.000 5.036.000 4.163.000 2.284.000
Sum langsiktig gjeld 22.169.000 23.235.000 19.123.000 4.716.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.283.000 4.379.000 2.026.000 1.590.000 2.238.000
Sum gjeld og egenkapital 32.070.000 34.936.000 26.185.000 10.469.000 4.522.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 834.000 906.000 643.000 609.000 982.000
Andre inntekter 12.743.000 15.006.000 13.838.000 14.339.000 10.253.000
Driftsinntekter 13.577.000 15.913.000 14.481.000 14.948.000 11.236.000
Varekostnad -116.000 -110.000 -49.000 -72.000 -68.000
Lønninger -8.015.000 -8.675.000 -8.131.000 -7.294.000 -6.743.000
Avskrivning -732.000 -349.000 -259.000 -92.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.813.000 -3.920.000 -4.740.000 -5.585.000 -3.503.000
Driftskostnader -12.676.000 -13.054.000 -13.179.000 -13.043.000 -10.367.000
Driftsresultat 901.000 2.860.000 1.302.000 1.905.000 869.000
Finansinntekter 7.000 8.000 5.000 2.000 2.000
Finanskostnader -612.000 -558.000 -411.000 -28.000 -1.000
Finans -605.000 -550.000 -406.000 -26.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 296.000 2.286.000 873.000 1.879.000 870.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 0 0 0 0
Fast eiendom 15.808.000 24.040.000 7.470.000 4.463.000 172.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.263.000 4.161.000 4.342.000 1.909.000 272.000
Sum varige driftsmidler 26.071.000 28.200.000 11.812.000 6.371.000 444.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 26.086.000 28.200.000 11.812.000 6.371.000 444.000
Varebeholdning 85.000 10.000 0 0 0
Kundefordringer 175.000 155.000 785.000 148.000 329.000
Andre fordringer 692.000 1.124.000 1.427.000 1.805.000 567.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.032.000 5.446.000 12.160.000 2.143.000 3.182.000
Sum omløpsmidler 5.984.000 6.734.000 14.373.000 4.096.000 4.078.000
Sum eiendeler 32.070.000 34.934.000 26.185.000 10.467.000 4.522.000
Sum opptjent egenkapital 7.307.000 7.011.000 4.725.000 3.852.000 1.973.000
Sum egenkapital 7.618.000 7.321.000 5.036.000 4.163.000 2.284.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 10.000 5.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.169.000 23.235.000 19.123.000 4.716.000 0
Leverandørgjeld 1.127.000 3.720.000 670.000 376.000 253.000
Betalbar skatt 19.000 17.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 266.000 -317.000 411.000 408.000 398.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 891.000 956.000 928.000 805.000 1.587.000
Sum kortsiktig gjeld 2.283.000 4.379.000 2.026.000 1.590.000 2.238.000
Sum gjeld og egenkapital 32.070.000 34.936.000 26.185.000 10.469.000 4.522.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.701.000 2.355.000 12.347.000 2.506.000 1.840.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.5 7.1 2.6 1.8
Likviditetsgrad 2 2.6 1.5 7.1 2.6 1.8
Soliditet 23.8 2 19.2 39.8 50.5
Resultatgrad 6.6 1 9 12.7 7.7
Rentedekningsgrad 1.5 5.1 3.2 6 8
Gjeldsgrad 3.2 3.8 4.2 1.5 1
Total kapitalrentabilitet 2.8 8.2 5 18.2 19.3
Signatur
16.07.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.07.2021
Prokura hver for seg
Nilssen Erik
Prokura hver for seg
Balto Myrnes Kjersti
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex