Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vann Og Varmeteknikk As
Juridisk navn:  Vann Og Varmeteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41347908
Ånstadsjøen Ånstadsjøen Fax:
8416 Sortland 8416 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 912255565
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 7/19/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.65%
Resultat  
  
-20.54%
Egenkapital  
  
38.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.190.000 9.065.000 7.618.000 5.768.000 4.661.000
Resultat: 739.000 930.000 960.000 333.000 311.000
Egenkapital: 2.076.000 1.495.000 1.086.000 566.000 330.000
Regnskap for  Vann Og Varmeteknikk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.190.000 9.065.000 7.618.000 5.768.000 4.661.000
Driftskostnader -7.457.000 -8.117.000 -6.666.000 -5.443.000 -4.351.000
Driftsresultat 733.000 947.000 952.000 325.000 310.000
Finansinntekter 40.000 19.000 29.000 26.000 22.000
Finanskostnader -33.000 -36.000 -20.000 -18.000 -21.000
Finans 7.000 -17.000 9.000 8.000 1.000
Resultat før skatt 739.000 930.000 960.000 333.000 311.000
Skattekostnad -158.000 -222.000 -239.000 -97.000 -105.000
Årsresultat 581.000 708.000 721.000 235.000 206.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.260.000 996.000 634.000 611.000 709.000
Sum omløpsmidler 2.445.000 2.762.000 2.137.000 1.175.000 502.000
Sum eiendeler 3.705.000 3.758.000 2.771.000 1.786.000 1.211.000
Sum opptjent egenkapital 2.046.000 1.465.000 1.056.000 536.000 300.000
Sum egenkapital 2.076.000 1.495.000 1.086.000 566.000 330.000
Sum langsiktig gjeld 317.000 438.000 268.000 268.000 375.000
Sum kortsiktig gjeld 1.312.000 1.826.000 1.416.000 952.000 507.000
Sum gjeld og egenkapital 3.705.000 3.759.000 2.770.000 1.786.000 1.212.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.190.000 9.065.000 7.590.000 5.768.000 4.661.000
Andre inntekter 0 0 27.000 0 0
Driftsinntekter 8.190.000 9.065.000 7.618.000 5.768.000 4.661.000
Varekostnad -2.829.000 -3.831.000 -2.538.000 -2.650.000 -2.069.000
Lønninger -2.788.000 -2.674.000 -2.224.000 -1.536.000 -1.308.000
Avskrivning -253.000 -210.000 -146.000 -139.000 -146.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.488.000 -1.486.000 -1.758.000 -1.118.000 -828.000
Driftskostnader -7.457.000 -8.117.000 -6.666.000 -5.443.000 -4.351.000
Driftsresultat 733.000 947.000 952.000 325.000 310.000
Finansinntekter 40.000 19.000 29.000 26.000 22.000
Finanskostnader -33.000 -36.000 -20.000 -18.000 -21.000
Finans 7.000 -17.000 9.000 8.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 -200.000 0 0
Årsresultat 581.000 708.000 721.000 235.000 206.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 118.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 382.000 469.000 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 14.000 469.000 446.000 544.000
Sum varige driftsmidler 820.000 831.000 469.000 446.000 544.000
Sum finansielle anleggsmidler 440.000 165.000 165.000 165.000 165.000
Sum anleggsmidler 1.260.000 996.000 634.000 611.000 709.000
Varebeholdning 371.000 471.000 387.000 149.000 192.000
Kundefordringer 1.277.000 1.268.000 1.269.000 580.000 97.000
Andre fordringer 113.000 106.000 1.000 95.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 684.000 918.000 480.000 351.000 205.000
Sum omløpsmidler 2.445.000 2.762.000 2.137.000 1.175.000 502.000
Sum eiendeler 3.705.000 3.758.000 2.771.000 1.786.000 1.211.000
Sum opptjent egenkapital 2.046.000 1.465.000 1.056.000 536.000 300.000
Sum egenkapital 2.076.000 1.495.000 1.086.000 566.000 330.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 13.000 22.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 317.000 438.000 268.000 268.000 375.000
Leverandørgjeld 572.000 741.000 301.000 407.000 157.000
Betalbar skatt 158.000 222.000 252.000 106.000 104.000
Skyldig offentlige avgifter 324.000 283.000 415.000 272.000 113.000
Utbytte 0 -300.000 -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 258.000 281.000 248.000 168.000 133.000
Sum kortsiktig gjeld 1.312.000 1.826.000 1.416.000 952.000 507.000
Sum gjeld og egenkapital 3.705.000 3.759.000 2.770.000 1.786.000 1.212.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.133.000 936.000 721.000 223.000 -5.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.5 1.5 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 1.2 1.1 0.7
Soliditet 5 39.8 39.2 31.7 27.2
Resultatgrad 8.9 10.4 12.5 5.6 6.7
Rentedekningsgrad 22.2 26.3 47.6 18.1 15.8
Gjeldsgrad 0.8 1.5 1.6 2.2 2.7
Total kapitalrentabilitet 20.9 25.7 35.4 19.7 27.4
Signatur
31.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.07.2017
PROKURA
PEDERSEN KRISTOFFER MAGNUS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex