Valldal Safteri As
Juridisk navn:  Valldal Safteri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70257511
Syltegata 15 Syltegata 15 Fax: 70257315
6210 Valldal 6210 Valldal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Fjord 
Org.nr: 936845517
Aksjekapital: 213.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/2/1985 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Norddal Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.69%
Resultat  
  
117.04%
Egenkapital  
  
44.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.574.000 1.518.000 1.580.000 1.799.000 1.843.000
Resultat: 61.000 -358.000 41.000 47.000 108.000
Egenkapital: 197.000 136.000 492.000 457.000 423.000
Regnskap for  Valldal Safteri As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.574.000 1.518.000 1.580.000 1.799.000 1.843.000
Driftskostnader -1.504.000 -1.869.000 -1.533.000 -1.743.000 -1.721.000
Driftsresultat 70.000 -351.000 47.000 56.000 123.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -8.000 -7.000 -9.000 -15.000
Finans -8.000 -8.000 -7.000 -9.000 -15.000
Resultat før skatt 61.000 -358.000 41.000 47.000 108.000
Skattekostnad 0 3.000 -6.000 -13.000 -3.000
Årsresultat 61.000 -356.000 35.000 34.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.000 98.000 100.000 102.000 116.000
Sum omløpsmidler 428.000 427.000 783.000 901.000 962.000
Sum eiendeler 497.000 525.000 883.000 1.003.000 1.078.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -77.000 279.000 244.000 210.000
Sum egenkapital 197.000 136.000 492.000 457.000 423.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 17.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 300.000 389.000 388.000 529.000 586.000
Sum gjeld og egenkapital 497.000 525.000 883.000 1.003.000 1.078.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.485.000 1.444.000 1.490.000 1.590.000 1.644.000
Andre inntekter 88.000 74.000 90.000 209.000 199.000
Driftsinntekter 1.574.000 1.518.000 1.580.000 1.799.000 1.843.000
Varekostnad -724.000 -763.000 -515.000 -572.000 -595.000
Lønninger -420.000 -670.000 -740.000 -805.000 -642.000
Avskrivning -28.000 -34.000 -31.000 -34.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -332.000 -402.000 -247.000 -332.000 -452.000
Driftskostnader -1.504.000 -1.869.000 -1.533.000 -1.743.000 -1.721.000
Driftsresultat 70.000 -351.000 47.000 56.000 123.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -8.000 -7.000 -9.000 -15.000
Finans -8.000 -8.000 -7.000 -9.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 61.000 -356.000 35.000 34.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 39.000 54.000 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 44.000 100.000 102.000 116.000
Sum varige driftsmidler 69.000 98.000 100.000 102.000 116.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 69.000 98.000 100.000 102.000 116.000
Varebeholdning 179.000 266.000 508.000 570.000 598.000
Kundefordringer 126.000 123.000 89.000 122.000 83.000
Andre fordringer 25.000 1.000 93.000 117.000 138.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 98.000 37.000 93.000 93.000 143.000
Sum omløpsmidler 428.000 427.000 783.000 901.000 962.000
Sum eiendeler 497.000 525.000 883.000 1.003.000 1.078.000
Sum opptjent egenkapital -16.000 -77.000 279.000 244.000 210.000
Sum egenkapital 197.000 136.000 492.000 457.000 423.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 3.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 120.000 70.000 41.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 17.000 69.000
Leverandørgjeld 50.000 33.000 16.000 148.000 241.000
Betalbar skatt 0 0 11.000 13.000 0
Skyldig offentlige avgifter 89.000 49.000 138.000 157.000 67.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 161.000 186.000 154.000 169.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 300.000 389.000 388.000 529.000 586.000
Sum gjeld og egenkapital 497.000 525.000 883.000 1.003.000 1.078.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 128.000 38.000 395.000 372.000 376.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 2 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.4 0.7 0.6 0.7
Soliditet 39.6 25.9 55.7 45.6 39.2
Resultatgrad 4.4 -23.1 3 3.1 6.7
Rentedekningsgrad 8.8 -43.9 6.7 6.2 8.2
Gjeldsgrad 1.5 2.9 0.8 1.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 14.1 -66.9 5.3 5.6 11.4
Signatur
18.09.2013
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex