Valldal Grønt As
Juridisk navn:  Valldal Grønt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70258590
Fax: 70257820
6210 Valldal 6210 Valldal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Fjord 
Org.nr: 979923813
Aksjekapital: 793.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 4/6/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nord-Vest Revisjon AS
Regnskapsfører: Norddal Rekneskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.36%
Resultat  
  
-18.01%
Egenkapital  
  
35.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 23.395.000 24.721.000 19.079.000 20.836.000 20.110.000
Resultat: 478.000 583.000 -532.000 268.000 205.000
Egenkapital: 1.254.000 926.000 -204.000 216.000 25.000
Regnskap for  Valldal Grønt As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 23.395.000 24.721.000 19.079.000 20.836.000 20.110.000
Driftskostnader -22.511.000 -23.505.000 -18.938.000 -19.680.000 -18.990.000
Driftsresultat 883.000 1.217.000 142.000 1.157.000 1.120.000
Finansinntekter 5.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -410.000 -635.000 -673.000 -889.000 -916.000
Finans -405.000 -634.000 -673.000 -888.000 -915.000
Resultat før skatt 478.000 583.000 -532.000 268.000 205.000
Skattekostnad -150.000 -184.000 112.000 -77.000 -81.000
Årsresultat 328.000 398.000 -420.000 191.000 124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.056.000 6.600.000 7.470.000 10.639.000 11.316.000
Sum omløpsmidler 6.630.000 9.689.000 10.554.000 4.113.000 4.190.000
Sum eiendeler 12.686.000 16.289.000 18.024.000 14.752.000 15.506.000
Sum opptjent egenkapital 461.000 133.000 -953.000 -533.000 -724.000
Sum egenkapital 1.254.000 926.000 -204.000 216.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 7.372.000 12.190.000 9.717.000 9.972.000 10.823.000
Sum kortsiktig gjeld 4.060.000 3.173.000 8.510.000 4.565.000 4.657.000
Sum gjeld og egenkapital 12.686.000 16.289.000 18.023.000 14.753.000 15.505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.766.000 24.447.000 18.635.000 19.946.000 19.337.000
Andre inntekter 628.000 274.000 444.000 891.000 773.000
Driftsinntekter 23.395.000 24.721.000 19.079.000 20.836.000 20.110.000
Varekostnad -16.328.000 -16.957.000 -13.258.000 -14.063.000 -13.813.000
Lønninger -2.403.000 -2.466.000 -2.460.000 -2.340.000 -2.572.000
Avskrivning -618.000 -601.000 -608.000 -599.000 -656.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.162.000 -3.481.000 -2.612.000 -2.678.000 -1.949.000
Driftskostnader -22.511.000 -23.505.000 -18.938.000 -19.680.000 -18.990.000
Driftsresultat 883.000 1.217.000 142.000 1.157.000 1.120.000
Finansinntekter 5.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -410.000 -635.000 -673.000 -889.000 -916.000
Finans -405.000 -634.000 -673.000 -888.000 -915.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 328.000 398.000 -420.000 191.000 124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 37.000 187.000 353.000 241.000 319.000
Fast eiendom 2.103.000 2.405.000 2.707.000 5.767.000 6.053.000
Maskiner anlegg 3.764.000 3.916.000 4.199.000 4.428.000 4.706.000
Driftsløsøre 76.000 56.000 73.000 65.000 101.000
Sum varige driftsmidler 5.944.000 6.378.000 6.979.000 10.260.000 10.859.000
Sum finansielle anleggsmidler 75.000 35.000 138.000 138.000 138.000
Sum anleggsmidler 6.056.000 6.600.000 7.470.000 10.639.000 11.316.000
Varebeholdning 3.402.000 4.535.000 2.745.000 2.158.000 2.078.000
Kundefordringer 2.236.000 4.541.000 7.327.000 1.639.000 1.645.000
Andre fordringer 533.000 217.000 324.000 200.000 344.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 459.000 396.000 158.000 116.000 123.000
Sum omløpsmidler 6.630.000 9.689.000 10.554.000 4.113.000 4.190.000
Sum eiendeler 12.686.000 16.289.000 18.024.000 14.752.000 15.506.000
Sum opptjent egenkapital 461.000 133.000 -953.000 -533.000 -724.000
Sum egenkapital 1.254.000 926.000 -204.000 216.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 327.000 363.000 399.000 435.000 494.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 56.000 3.351.000 3.610.000
Sum langsiktig gjeld 7.372.000 12.190.000 9.717.000 9.972.000 10.823.000
Leverandørgjeld 2.973.000 2.332.000 1.625.000 473.000 334.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 524.000 138.000 934.000 47.000 58.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 563.000 703.000 5.895.000 694.000 654.000
Sum kortsiktig gjeld 4.060.000 3.173.000 8.510.000 4.565.000 4.657.000
Sum gjeld og egenkapital 12.686.000 16.289.000 18.023.000 14.753.000 15.505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.570.000 6.516.000 2.044.000 -452.000 -467.000
Likviditetsgrad 1 1.6 3.1 1.2 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 1.6 0.9 0.4 0.5
Soliditet 9.9 5.7 -1.1 1.5 0.2
Resultatgrad 3.8 4.9 0.7 5.6 5.6
Rentedekningsgrad 2.2 1.9 0.2 1.3 1.2
Gjeldsgrad 9.1 16.6 -89.3 67.3 619.2
Total kapitalrentabilitet 7 7.5 0.8 7.8 7.2
Signatur
16.12.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex