Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Valdres El-Kontroll AS
Juridisk navn:  Valdres El-Kontroll AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61358725
Valdresvegen 13 Valdresvegen 13 Fax: 61356499
2900 Fagernes 2900 Fagernes
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Aurdal
Org.nr: 985501203
Aksjekapital: 228.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/19/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gøtt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.18%
Resultat  
  
292.5%
Egenkapital  
  
33.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.027.000 3.655.000 3.060.000 3.059.000 2.671.000
Resultat: 314.000 80.000 139.000 -85.000 197.000
Egenkapital: 964.000 722.000 659.000 520.000 625.000
Regnskap for  Valdres El-Kontroll AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.027.000 3.655.000 3.060.000 3.059.000 2.671.000
Driftskostnader -2.715.000 -3.585.000 -2.936.000 -3.144.000 -2.481.000
Driftsresultat 312.000 70.000 122.000 -85.000 191.000
Finansinntekter 6.000 15.000 21.000 4.000 8.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 -5.000 -4.000 -3.000
Finans 2.000 12.000 16.000 0 5.000
Resultat før skatt 314.000 80.000 139.000 -85.000 197.000
Skattekostnad -71.000 -18.000 0 -20.000 -54.000
Årsresultat 242.000 63.000 139.000 -105.000 143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000 46.000 79.000 112.000 168.000
Sum omløpsmidler 1.586.000 1.338.000 1.006.000 925.000 1.001.000
Sum eiendeler 1.615.000 1.384.000 1.085.000 1.037.000 1.169.000
Sum opptjent egenkapital 725.000 483.000 420.000 281.000 386.000
Sum egenkapital 964.000 722.000 659.000 520.000 625.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 651.000 662.000 426.000 517.000 544.000
Sum gjeld og egenkapital 1.615.000 1.384.000 1.085.000 1.037.000 1.169.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.982.000 3.655.000 3.051.000 3.059.000 2.671.000
Andre inntekter 46.000 0 9.000 0 0
Driftsinntekter 3.027.000 3.655.000 3.060.000 3.059.000 2.671.000
Varekostnad -291.000 -727.000 -1.105.000 -1.042.000 -875.000
Lønninger -1.736.000 -2.186.000 -1.310.000 -1.482.000 -1.053.000
Avskrivning -17.000 -33.000 -33.000 -36.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -671.000 -639.000 -488.000 -584.000 -533.000
Driftskostnader -2.715.000 -3.585.000 -2.936.000 -3.144.000 -2.481.000
Driftsresultat 312.000 70.000 122.000 -85.000 191.000
Finansinntekter 6.000 15.000 21.000 4.000 8.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 -5.000 -4.000 -3.000
Finans 2.000 12.000 16.000 0 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 242.000 63.000 139.000 -105.000 143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 20.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 35.000 68.000 101.000 137.000
Sum varige driftsmidler 18.000 35.000 68.000 101.000 137.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 29.000 46.000 79.000 112.000 168.000
Varebeholdning 0 0 0 1.000
Kundefordringer 347.000 484.000 309.000 756.000 372.000
Andre fordringer 45.000 46.000 3.000 5.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.193.000 809.000 694.000 164.000 615.000
Sum omløpsmidler 1.586.000 1.338.000 1.006.000 925.000 1.001.000
Sum eiendeler 1.615.000 1.384.000 1.085.000 1.037.000 1.169.000
Sum opptjent egenkapital 725.000 483.000 420.000 281.000 386.000
Sum egenkapital 964.000 722.000 659.000 520.000 625.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 129.000 234.000 159.000 209.000 333.000
Betalbar skatt 71.000 18.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 249.000 188.000 109.000 155.000 101.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 202.000 223.000 157.000 154.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 651.000 662.000 426.000 517.000 544.000
Sum gjeld og egenkapital 1.615.000 1.384.000 1.085.000 1.037.000 1.169.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 935.000 676.000 580.000 408.000 457.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2 2.4 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 2.4 2 2.4 1.8 1.8
Soliditet 59.7 52.2 60.7 50.1 53.5
Resultatgrad 10.3 1.9 4 -2.8 7.2
Rentedekningsgrad 78.0 23.3 24.4 -21.3 63.7
Gjeldsgrad 0.7 0.9 0.6 1 0.9
Total kapitalrentabilitet 19.7 6.1 13.2 -7.8 1
Signatur
06.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
11.12.2012
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex