Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Valdres El-Kontroll AS
Juridisk navn:  Valdres El-Kontroll AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61358725
Valdresvegen 13 Valdresvegen 13 Fax: 61356499
2900 Fagernes 2900 Fagernes
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Aurdal
Org.nr: 985501203
Aksjekapital: 228.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/19/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Oasa Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.9%
Resultat  
  
-94.59%
Egenkapital  
  
1.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.599.000 3.027.000 3.655.000 3.060.000 3.059.000
Resultat: 17.000 314.000 80.000 139.000 -85.000
Egenkapital: 974.000 964.000 722.000 659.000 520.000
Regnskap for  Valdres El-Kontroll AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.599.000 3.027.000 3.655.000 3.060.000 3.059.000
Driftskostnader -3.585.000 -2.715.000 -3.585.000 -2.936.000 -3.144.000
Driftsresultat 15.000 312.000 70.000 122.000 -85.000
Finansinntekter 4.000 6.000 15.000 21.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -3.000 -5.000 -4.000
Finans 3.000 2.000 12.000 16.000 0
Resultat før skatt 17.000 314.000 80.000 139.000 -85.000
Skattekostnad -6.000 -71.000 -18.000 0 -20.000
Årsresultat 10.000 242.000 63.000 139.000 -105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 29.000 46.000 79.000 112.000
Sum omløpsmidler 1.618.000 1.586.000 1.338.000 1.006.000 925.000
Sum eiendeler 1.631.000 1.615.000 1.384.000 1.085.000 1.037.000
Sum opptjent egenkapital 735.000 725.000 483.000 420.000 281.000
Sum egenkapital 974.000 964.000 722.000 659.000 520.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 657.000 651.000 662.000 426.000 517.000
Sum gjeld og egenkapital 1.631.000 1.615.000 1.384.000 1.085.000 1.037.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.599.000 2.982.000 3.655.000 3.051.000 3.059.000
Andre inntekter 46.000 0 9.000 0
Driftsinntekter 3.599.000 3.027.000 3.655.000 3.060.000 3.059.000
Varekostnad -345.000 -291.000 -727.000 -1.105.000 -1.042.000
Lønninger -2.381.000 -1.736.000 -2.186.000 -1.310.000 -1.482.000
Avskrivning -16.000 -17.000 -33.000 -33.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -843.000 -671.000 -639.000 -488.000 -584.000
Driftskostnader -3.585.000 -2.715.000 -3.585.000 -2.936.000 -3.144.000
Driftsresultat 15.000 312.000 70.000 122.000 -85.000
Finansinntekter 4.000 6.000 15.000 21.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -3.000 -5.000 -4.000
Finans 3.000 2.000 12.000 16.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 10.000 242.000 63.000 139.000 -105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 18.000 35.000 68.000 101.000
Sum varige driftsmidler 2.000 18.000 35.000 68.000 101.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 13.000 29.000 46.000 79.000 112.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 548.000 347.000 484.000 309.000 756.000
Andre fordringer 80.000 45.000 46.000 3.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 990.000 1.193.000 809.000 694.000 164.000
Sum omløpsmidler 1.618.000 1.586.000 1.338.000 1.006.000 925.000
Sum eiendeler 1.631.000 1.615.000 1.384.000 1.085.000 1.037.000
Sum opptjent egenkapital 735.000 725.000 483.000 420.000 281.000
Sum egenkapital 974.000 964.000 722.000 659.000 520.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 96.000 129.000 234.000 159.000 209.000
Betalbar skatt 6.000 71.000 18.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 318.000 249.000 188.000 109.000 155.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 238.000 202.000 223.000 157.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 657.000 651.000 662.000 426.000 517.000
Sum gjeld og egenkapital 1.631.000 1.615.000 1.384.000 1.085.000 1.037.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 961.000 935.000 676.000 580.000 408.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.4 2 2.4 1.8
Likviditetsgrad 2 2.5 2.4 2 2.4 1.8
Soliditet 59.7 59.7 52.2 60.7 50.1
Resultatgrad 0.4 10.3 1.9 4 -2.8
Rentedekningsgrad 15.0 78.0 23.3 24.4 -21.3
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.9 0.6 1
Total kapitalrentabilitet 1.2 19.7 6.1 13.2 -7.8
Signatur
16.03.2022
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
11.12.2012
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex