Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vaksdal Revmatikerlag
Juridisk navn:  Vaksdal Revmatikerlag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56596087
Østenvegen 6 Østenvegen 6 Fax:
5722 Dalekvam 5722 Dalekvam
Fylke: Kommune:
Vestland Vaksdal
Org.nr: 993865370
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/25/1992
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2012
Omsetning: 50.000
Resultat: -10.000
Egenkapital: 46.000
Regnskap for  Vaksdal Revmatikerlag
Resultat 2012
Driftsinntekter 50.000
Driftskostnader -60.000
Driftsresultat -10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -10.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 46.000
Sum eiendeler 46.000
Sum opptjent egenkapital 46.000
Sum egenkapital 46.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 46.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.000
Andre inntekter 16.000
Driftsinntekter 50.000
Varekostnad 0
Lønninger -5.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -55.000
Driftskostnader -60.000
Driftsresultat -10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 46.000
Sum omløpsmidler 46.000
Sum eiendeler 46.000
Sum opptjent egenkapital 46.000
Sum egenkapital 46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 46.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 46.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad -20.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet -21.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex