Vårtun Kristne Oppvekstsenter Sa
Juridisk navn:  Vårtun Kristne Oppvekstsenter Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74019910
Vårtun Alstadhaugvegen 150 Vårtun Alstadhaugvegen 150 Fax: 74019911
7607 Levanger 7607 Levanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 989169556
Aksjekapital: 100 NOK
Antall ansatte: 62
Etableringsdato: 9/26/2005
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.65%
Resultat  
  
205.38%
Egenkapital  
  
36.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 24.939.000 22.744.000 23.521.000 20.870.000 19.635.000
Resultat: 2.269.000 743.000 1.242.000 1.180.000 -135.000
Egenkapital: 8.412.000 6.143.000 5.401.000 4.158.000 2.978.000
Regnskap for  Vårtun Kristne Oppvekstsenter Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 24.939.000 22.744.000 23.521.000 20.870.000 19.635.000
Driftskostnader -22.694.000 -22.067.000 -22.296.000 -19.716.000 -19.771.000
Driftsresultat 2.245.000 677.000 1.225.000 1.154.000 -136.000
Finansinntekter 24.000 66.000 34.000 33.000 13.000
Finanskostnader 0 -16.000 -6.000 -13.000
Finans 24.000 66.000 18.000 27.000 0
Resultat før skatt 2.269.000 743.000 1.242.000 1.180.000 -135.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 2.269.000 743.000 1.242.000 1.180.000 -135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.273.000 927.000 930.000 1.264.000 1.393.000
Sum omløpsmidler 9.828.000 8.913.000 7.605.000 7.644.000 6.052.000
Sum eiendeler 13.101.000 9.840.000 8.535.000 8.908.000 7.445.000
Sum opptjent egenkapital 8.312.000 6.043.000 5.301.000 4.058.000 2.878.000
Sum egenkapital 8.412.000 6.143.000 5.401.000 4.158.000 2.978.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.689.000 3.697.000 3.134.000 4.750.000 4.467.000
Sum gjeld og egenkapital 13.101.000 9.840.000 8.535.000 8.908.000 7.445.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.681.000 22.582.000 23.271.000 868.000 19.340.000
Andre inntekter 258.000 162.000 250.000 20.002.000 295.000
Driftsinntekter 24.939.000 22.744.000 23.521.000 20.870.000 19.635.000
Varekostnad -241.000 -102.000 -340.000 -222.000 -352.000
Lønninger -18.131.000 -17.562.000 -16.709.000 -15.667.000 -15.446.000
Avskrivning -434.000 -413.000 -365.000 -353.000 -444.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.888.000 -3.990.000 -4.882.000 -3.474.000 -3.529.000
Driftskostnader -22.694.000 -22.067.000 -22.296.000 -19.716.000 -19.771.000
Driftsresultat 2.245.000 677.000 1.225.000 1.154.000 -136.000
Finansinntekter 24.000 66.000 34.000 33.000 13.000
Finanskostnader 0 -16.000 -6.000 -13.000
Finans 24.000 66.000 18.000 27.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.269.000 743.000 1.242.000 1.180.000 -135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 28.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.273.000 927.000 930.000 1.244.000 1.345.000
Sum varige driftsmidler 3.273.000 927.000 930.000 1.244.000 1.373.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 3.273.000 927.000 930.000 1.264.000 1.393.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 104.000 554.000 834.000 716.000 418.000
Andre fordringer 274.000 406.000 314.000 776.000 474.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.450.000 7.953.000 6.457.000 6.152.000 5.160.000
Sum omløpsmidler 9.828.000 8.913.000 7.605.000 7.644.000 6.052.000
Sum eiendeler 13.101.000 9.840.000 8.535.000 8.908.000 7.445.000
Sum opptjent egenkapital 8.312.000 6.043.000 5.301.000 4.058.000 2.878.000
Sum egenkapital 8.412.000 6.143.000 5.401.000 4.158.000 2.978.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.138.000 876.000 541.000 681.000 460.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.204.000 1.101.000 1.028.000 988.000 1.054.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.346.000 1.719.000 1.565.000 3.080.000 2.954.000
Sum kortsiktig gjeld 4.689.000 3.697.000 3.134.000 4.750.000 4.467.000
Sum gjeld og egenkapital 13.101.000 9.840.000 8.535.000 8.908.000 7.445.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.139.000 5.216.000 4.471.000 2.894.000 1.585.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.4 2.4 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 2.1 2.4 2.4 1.6 1.4
Soliditet 64.2 62.4 63.3 46.7 4
Resultatgrad 9.0 3 5.2 5.5 -0.7
Rentedekningsgrad 76.6 192.3 -10.5
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 1.1 1.5
Total kapitalrentabilitet 17.3 7.6 14.8 13.3 -1.7
Signatur
26.07.2017
TO AV STYRETS MEDLEMME, HVORAV DEN ENE SKAL VÆRE ENTEN LEDER ELLER
NESTLEDER, INNEHAR SELSKAPETS SIGNATUR.
Prokurister
11.10.2017
PROKURA
NILSEN DAVID
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex