Utviklingskompetanse AS
Juridisk navn:  Utviklingskompetanse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75517644
Storgata 13B -15 Storgata 13B -15 Fax:
8006 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 886920512
Aksjekapital: 140.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/24/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Waages Regnskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
-67.48%
Resultat  
  
8.09%
Egenkapital  
  
-227.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 427.000 1.313.000 1.771.000 1.032.000 987.000
Resultat: -125.000 -136.000 185.000 173.000 -224.000
Egenkapital: -55.000 43.000 148.000 7.000 -123.000
Regnskap for  Utviklingskompetanse AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 427.000 1.313.000 1.771.000 1.032.000 987.000
Driftskostnader -547.000 -1.447.000 -1.584.000 -855.000 -1.205.000
Driftsresultat -119.000 -133.000 188.000 177.000 -217.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -6.000 -3.000 -4.000 -5.000 -7.000
Finans -6.000 -3.000 -4.000 -4.000 -7.000
Resultat før skatt -125.000 -136.000 185.000 173.000 -224.000
Skattekostnad 27.000 30.000 -43.000 -44.000 59.000
Årsresultat -97.000 -106.000 142.000 129.000 -165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 164.000 155.000 144.000 213.000 289.000
Sum omløpsmidler 41.000 143.000 1.014.000 119.000 252.000
Sum eiendeler 205.000 298.000 1.158.000 332.000 541.000
Sum opptjent egenkapital -195.000 -97.000 8.000 -133.000 -263.000
Sum egenkapital -55.000 43.000 148.000 7.000 -123.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 56.000 153.000 178.000 287.000
Sum kortsiktig gjeld 257.000 199.000 857.000 147.000 377.000
Sum gjeld og egenkapital 204.000 298.000 1.158.000 332.000 541.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 427.000 1.313.000 1.762.000 1.015.000 987.000
Andre inntekter 0 9.000 17.000 0
Driftsinntekter 427.000 1.313.000 1.771.000 1.032.000 987.000
Varekostnad -73.000 -120.000 -61.000 -61.000 -88.000
Lønninger -286.000 -938.000 -1.092.000 -478.000 -748.000
Avskrivning -19.000 -19.000 -26.000 -33.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -169.000 -370.000 -405.000 -283.000 -329.000
Driftskostnader -547.000 -1.447.000 -1.584.000 -855.000 -1.205.000
Driftsresultat -119.000 -133.000 188.000 177.000 -217.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader -6.000 -3.000 -4.000 -5.000 -7.000
Finans -6.000 -3.000 -4.000 -4.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -97.000 -106.000 142.000 129.000 -165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 164.000 155.000 144.000 206.000 276.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 7.000 13.000
Sum varige driftsmidler 0 0 7.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 164.000 155.000 144.000 213.000 289.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 40.000 10.000 309.000 100.000 251.000
Andre fordringer 3.000 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 130.000 701.000 19.000 0
Sum omløpsmidler 41.000 143.000 1.014.000 119.000 252.000
Sum eiendeler 205.000 298.000 1.158.000 332.000 541.000
Sum opptjent egenkapital -195.000 -97.000 8.000 -133.000 -263.000
Sum egenkapital -55.000 43.000 148.000 7.000 -123.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 100.000 0 0 0 70.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 56.000 153.000 178.000 287.000
Leverandørgjeld 0 0 4.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 54.000 171.000 55.000 115.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 142.000 146.000 685.000 87.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 257.000 199.000 857.000 147.000 377.000
Sum gjeld og egenkapital 204.000 298.000 1.158.000 332.000 541.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -216.000 -56.000 157.000 -28.000 -125.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.7 1.2 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.7 1.2 0.8 0.7
Soliditet -27.0 14.4 12.8 2.1 -22.7
Resultatgrad -27.9 -10.1 10.6 17.2
Rentedekningsgrad -19.8 -44.3 4 35.4
Gjeldsgrad -4.7 5.9 6.8 46.4 -5.4
Total kapitalrentabilitet -58.3 -44.6 16.2 53.6 -40.1
Signatur
28.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex