Utvikling.org Kompetanse As
Juridisk navn:  Utvikling.org Kompetanse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21690690
Laberget 44 Laberget 44 Fax: 73108570
4020 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 997820460
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.96%
Resultat  
  
2300%
Egenkapital  
  
-14.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.182.000 2.536.000 2.454.000 2.769.000 2.762.000
Resultat: 242.000 -11.000 -9.000 467.000 -70.000
Egenkapital: 724.000 851.000 859.000 866.000 519.000
Regnskap for  Utvikling.org Kompetanse As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.182.000 2.536.000 2.454.000 2.769.000 2.762.000
Driftskostnader -1.938.000 -2.545.000 -2.460.000 -2.303.000 -2.831.000
Driftsresultat 244.000 -10.000 -7.000 466.000 -68.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 0 -3.000
Finans -2.000 0 -2.000 1.000 -3.000
Resultat før skatt 242.000 -11.000 -9.000 467.000 -70.000
Skattekostnad -53.000 2.000 2.000 -119.000 4.000
Årsresultat 189.000 -8.000 -7.000 348.000 -66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 20.000 36.000 55.000 190.000
Sum omløpsmidler 2.386.000 3.817.000 2.955.000 2.214.000 2.468.000
Sum eiendeler 2.484.000 3.837.000 2.991.000 2.269.000 2.658.000
Sum opptjent egenkapital 614.000 740.000 749.000 756.000 408.000
Sum egenkapital 724.000 851.000 859.000 866.000 519.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.759.000 2.986.000 2.132.000 1.401.000 2.139.000
Sum gjeld og egenkapital 2.484.000 3.837.000 2.992.000 2.270.000 2.658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.182.000 2.536.000 2.454.000 2.769.000 2.762.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.182.000 2.536.000 2.454.000 2.769.000 2.762.000
Varekostnad -997.000 -1.072.000 -215.000 -127.000 -208.000
Lønninger -336.000 -908.000 -652.000 -680.000 -733.000
Avskrivning -21.000 -18.000 -18.000 -18.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -584.000 -547.000 -1.575.000 -1.478.000 -1.879.000
Driftskostnader -1.938.000 -2.545.000 -2.460.000 -2.303.000 -2.831.000
Driftsresultat 244.000 -10.000 -7.000 466.000 -68.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 0 -3.000
Finans -2.000 0 -2.000 1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 189.000 -8.000 -7.000 348.000 -66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 3.000 0 0 117.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 18.000 36.000 55.000 73.000
Sum varige driftsmidler 60.000 18.000 36.000 55.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 98.000 20.000 36.000 55.000 190.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 346.000 644.000 459.000 1.345.000 1.347.000
Andre fordringer 70.000 151.000 43.000 19.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 76.000 11.000 113.000 94.000 99.000
Sum omløpsmidler 2.386.000 3.817.000 2.955.000 2.214.000 2.468.000
Sum eiendeler 2.484.000 3.837.000 2.991.000 2.269.000 2.658.000
Sum opptjent egenkapital 614.000 740.000 749.000 756.000 408.000
Sum egenkapital 724.000 851.000 859.000 866.000 519.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 404.000 23.000 0 69.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 0
Leverandørgjeld 47.000 272.000 91.000 86.000 232.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 109.000 69.000 101.000 62.000 107.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.198.000 2.623.000 1.940.000 1.184.000 1.801.000
Sum kortsiktig gjeld 1.759.000 2.986.000 2.132.000 1.401.000 2.139.000
Sum gjeld og egenkapital 2.484.000 3.837.000 2.992.000 2.270.000 2.658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 627.000 831.000 823.000 813.000 329.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.4 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.4 1.6 1.2
Soliditet 29.2 22.2 28.7 38.2 19.5
Resultatgrad 11.2 -0.4 -0.3 16.8 -2.5
Rentedekningsgrad 122.0 -3.5 -22.7
Gjeldsgrad 2.4 3.5 2.5 1.6 4.1
Total kapitalrentabilitet 9.8 -0.2 -0.2 20.6 -2.6
Signatur
16.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex