Ut AS
Juridisk navn:  Ut AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32785599
Doktorgården Blaafarveverket Doktorgården Blaafarveverket Fax: 32785556
3340 Åmot 3340 Åmot
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 981468899
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
98.91%
Egenkapital  
  
-0.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 362.000
Resultat: -2.000 -183.000 -7.000 -7.000 103.000
Egenkapital: -608.000 -606.000 -423.000 -415.000 -409.000
Regnskap for  Ut AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 362.000
Driftskostnader -2.000 -183.000 -7.000 -7.000 -257.000
Driftsresultat -2.000 -183.000 -7.000 -7.000 105.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Resultat før skatt -2.000 -183.000 -7.000 -7.000 103.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -183.000 -7.000 -7.000 103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 250.000 250.000 250.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 2.000 0
Sum eiendeler 0 0 250.000 252.000 250.000
Sum opptjent egenkapital -708.000 -706.000 -523.000 -515.000 -509.000
Sum egenkapital -608.000 -606.000 -423.000 -415.000 -409.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 608.000 606.000 673.000 667.000 659.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 250.000 252.000 250.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 175.000
Andre inntekter 0 0 0 0 188.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 362.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 69.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -252.000 -7.000 -7.000 -247.000
Driftskostnader -2.000 -183.000 -7.000 -7.000 -257.000
Driftsresultat -2.000 -183.000 -7.000 -7.000 105.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -183.000 -7.000 -7.000 103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 250.000 250.000 250.000
Sum anleggsmidler 0 0 250.000 250.000 250.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 -2.000
Andre fordringer 0 0 0 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 2.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 2.000 0
Sum eiendeler 0 0 250.000 252.000 250.000
Sum opptjent egenkapital -708.000 -706.000 -523.000 -515.000 -509.000
Sum egenkapital -608.000 -606.000 -423.000 -415.000 -409.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 11.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 608.000 606.000 673.000 656.000 639.000
Sum kortsiktig gjeld 608.000 606.000 673.000 667.000 659.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 250.000 252.000 250.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -608.000 -606.000 -673.000 -665.000 -659.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0
Soliditet -169.2 -164.7 -163.6
Resultatgrad 2
Rentedekningsgrad 52.5
Gjeldsgrad -1.6 -1.6 -1.6
Total kapitalrentabilitet -2.8 -2.8 4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex