Urmaker Bjerke AS
Juridisk navn:  Urmaker Bjerke AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23103600
Øvre Slottsgate 11 Øvre Slottsgate 11 Fax: 23010211
0157 Oslo 157 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 929740114
Aksjekapital: 1.583.000 NOK
Antall ansatte: 76
Etableringsdato: 6/26/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
52.48%
Resultat  
  
112.75%
Egenkapital  
  
-73.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 475.760.000 312.020.000 345.942.000 274.439.000 239.909.000
Resultat: 93.343.000 43.875.000 45.806.000 35.115.000 22.864.000
Egenkapital: 13.502.000 50.860.000 61.953.000 56.351.000 54.533.000
Regnskap for  Urmaker Bjerke AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 475.760.000 312.020.000 345.942.000 274.439.000 239.909.000
Driftskostnader -381.742.000 -267.669.000 -301.079.000 -238.273.000 -216.126.000
Driftsresultat 94.019.000 44.352.000 44.864.000 36.166.000 23.783.000
Finansinntekter 25.000 111.000 1.474.000 -113.000 41.000
Finanskostnader -702.000 -588.000 -531.000 -937.000 -960.000
Finans -677.000 -477.000 943.000 -1.050.000 -919.000
Resultat før skatt 93.343.000 43.875.000 45.806.000 35.115.000 22.864.000
Skattekostnad -20.700.000 -9.689.000 -10.204.000 -8.297.000 -5.585.000
Årsresultat 72.643.000 34.186.000 35.602.000 26.818.000 17.280.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.563.000 8.933.000 10.543.000 11.716.000 12.113.000
Sum omløpsmidler 246.264.000 177.803.000 147.304.000 121.164.000 114.668.000
Sum eiendeler 256.827.000 186.736.000 157.847.000 132.880.000 126.781.000
Sum opptjent egenkapital 11.919.000 49.276.000 60.369.000 54.767.000 52.949.000
Sum egenkapital 13.502.000 50.860.000 61.953.000 56.351.000 54.533.000
Sum langsiktig gjeld 0 10.972.000 22.650.000
Sum kortsiktig gjeld 243.325.000 135.877.000 95.894.000 65.558.000 49.599.000
Sum gjeld og egenkapital 256.828.000 186.737.000 157.847.000 132.881.000 126.782.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 475.760.000 312.020.000 345.942.000 274.439.000 239.909.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 475.760.000 312.020.000 345.942.000 274.439.000 239.909.000
Varekostnad -299.359.000 -202.945.000 -229.326.000 -179.597.000 -162.157.000
Lønninger -40.812.000 -33.645.000 -33.130.000 -25.348.000 -22.463.000
Avskrivning -4.109.000 -3.905.000 -4.056.000 -3.704.000 -3.880.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -37.462.000 -27.174.000 -34.567.000 -29.624.000 -27.626.000
Driftskostnader -381.742.000 -267.669.000 -301.079.000 -238.273.000 -216.126.000
Driftsresultat 94.019.000 44.352.000 44.864.000 36.166.000 23.783.000
Finansinntekter 25.000 111.000 1.474.000 -113.000 41.000
Finanskostnader -702.000 -588.000 -531.000 -937.000 -960.000
Finans -677.000 -477.000 943.000 -1.050.000 -919.000
Konsernbidrag -20.280.000 0 0 0
Utbytte -110.000.000 -25.000.000 -30.000.000 -25.000.000 -10.000.000
Årsresultat 72.643.000 34.186.000 35.602.000 26.818.000 17.280.000
Balanse detaljer          
Goodwill 277.000 385.000 492.000 0 0
Sum Immatrielle midler 5.373.000 2.456.000 1.886.000 1.095.000 1.480.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 4.913.000 6.268.000 8.474.000 10.311.000 10.408.000
Sum varige driftsmidler 4.913.000 6.268.000 8.474.000 10.311.000 10.408.000
Sum finansielle anleggsmidler 277.000 209.000 183.000 310.000 224.000
Sum anleggsmidler 10.563.000 8.933.000 10.543.000 11.716.000 12.113.000
Varebeholdning 85.941.000 93.392.000 75.918.000 69.186.000 72.218.000
Kundefordringer 1.128.000 1.064.000 1.975.000 1.406.000 2.365.000
Andre fordringer 2.436.000 3.985.000 2.846.000 2.270.000 2.057.000
Sum investeringer 0 9.761.000 0
Kasse, bank 156.760.000 79.362.000 66.565.000 38.542.000 38.029.000
Sum omløpsmidler 246.264.000 177.803.000 147.304.000 121.164.000 114.668.000
Sum eiendeler 256.827.000 186.736.000 157.847.000 132.880.000 126.781.000
Sum opptjent egenkapital 11.919.000 49.276.000 60.369.000 54.767.000 52.949.000
Sum egenkapital 13.502.000 50.860.000 61.953.000 56.351.000 54.533.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 122.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 50.000.000 41.000.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 10.972.000 22.650.000
Leverandørgjeld 52.045.000 41.696.000 33.924.000 24.137.000 16.416.000
Betalbar skatt 20.797.000 4.199.000 10.682.000 8.091.000 5.988.000
Skyldig offentlige avgifter 23.145.000 18.475.000 11.612.000 8.911.000 8.953.000
Utbytte -110.000.000 -25.000.000 -30.000.000 -25.000.000 -10.000.000
Annen kortsiktig gjeld 27.338.000 20.507.000 24.675.000 9.420.000 8.242.000
Sum kortsiktig gjeld 243.325.000 135.877.000 95.894.000 65.558.000 49.599.000
Sum gjeld og egenkapital 256.828.000 186.737.000 157.847.000 132.881.000 126.782.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.939.000 41.926.000 51.410.000 55.606.000 65.069.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.3 1.5 1.8 2.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9
Soliditet 5.3 27.2 39.2 42.4 4
Resultatgrad 19.8 14.2 1 13.2 9.9
Rentedekningsgrad 133.9 75.4 84.5 38.6 24.8
Gjeldsgrad 18.0 2.7 1.5 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 36.6 23.8 29.4 27.1 18.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder og styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex