Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Urke Fiskeoppdrett AS
Juridisk navn:  Urke Fiskeoppdrett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70062121
Urkevegen 150 Urkevegen 150 Fax: 70062115
6196 Norangsfjorden 6196 Norangsfjorden
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 938413789
Aksjekapital: 2.200.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/12/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
36.29%
Resultat  
  
-1783.28%
Egenkapital  
  
1.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 27.817.000 20.410.000 24.958.000 22.893.000 23.734.000
Resultat: -10.773.000 640.000 3.105.000 301.000 256.000
Egenkapital: 17.514.000 17.301.000 16.803.000 13.282.000 12.857.000
Regnskap for  Urke Fiskeoppdrett AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 27.817.000 20.410.000 24.958.000 22.893.000 23.734.000
Driftskostnader -37.038.000 -19.326.000 -21.579.000 -22.336.000 -23.302.000
Driftsresultat -9.221.000 1.084.000 3.379.000 557.000 430.000
Finansinntekter 8.000 1.000 1.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.560.000 -445.000 -275.000 -258.000 -178.000
Finans -1.552.000 -444.000 -274.000 -255.000 -175.000
Resultat før skatt -10.773.000 640.000 3.105.000 301.000 256.000
Skattekostnad 2.369.000 -142.000 -687.000 124.000 129.000
Årsresultat -8.404.000 498.000 2.418.000 425.000 385.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.855.000 18.972.000 16.675.000 16.451.000 15.858.000
Sum omløpsmidler 30.865.000 44.834.000 37.933.000 27.396.000 18.871.000
Sum eiendeler 71.720.000 63.806.000 54.608.000 43.847.000 34.729.000
Sum opptjent egenkapital -4.394.000 4.010.000 3.512.000 1.094.000 669.000
Sum egenkapital 17.514.000 17.301.000 16.803.000 13.282.000 12.857.000
Sum langsiktig gjeld 47.297.000 7.125.000 7.960.000 7.028.000 6.242.000
Sum kortsiktig gjeld 6.910.000 39.381.000 29.846.000 23.537.000 15.629.000
Sum gjeld og egenkapital 71.721.000 63.806.000 54.608.000 43.847.000 34.728.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.817.000 20.410.000 24.958.000 22.893.000 23.734.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 27.817.000 20.410.000 24.958.000 22.893.000 23.734.000
Varekostnad -18.221.000 -14.473.000 -15.595.000 -12.399.000 -13.850.000
Lønninger -4.031.000 -3.666.000 -3.502.000 -3.053.000 -2.627.000
Avskrivning -2.826.000 -2.933.000 -2.889.000 -2.533.000 -2.395.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.737.000 -2.837.000 -3.102.000 -3.336.000 -2.579.000
Driftskostnader -37.038.000 -19.326.000 -21.579.000 -22.336.000 -23.302.000
Driftsresultat -9.221.000 1.084.000 3.379.000 557.000 430.000
Finansinntekter 8.000 1.000 1.000 3.000 3.000
Finanskostnader -1.560.000 -445.000 -275.000 -258.000 -178.000
Finans -1.552.000 -444.000 -274.000 -255.000 -175.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -8.404.000 498.000 2.418.000 425.000 385.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.214.000 4.579.000 4.931.000 4.856.000 5.194.000
Maskiner anlegg 36.448.000 10.059.000 6.139.000 5.772.000 5.914.000
Driftsløsøre 193.000 289.000 380.000 472.000 330.000
Sum varige driftsmidler 40.855.000 18.972.000 16.675.000 16.451.000 15.858.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 40.855.000 18.972.000 16.675.000 16.451.000 15.858.000
Varebeholdning 17.483.000 25.606.000 20.866.000 17.181.000 18.101.000
Kundefordringer 18.323.000 15.400.000 1.276.000 0
Andre fordringer 2.241.000 771.000 1.501.000 190.000 323.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 93.000 134.000 165.000 8.748.000 447.000
Sum omløpsmidler 30.865.000 44.834.000 37.933.000 27.396.000 18.871.000
Sum eiendeler 71.720.000 63.806.000 54.608.000 43.847.000 34.729.000
Sum opptjent egenkapital -4.394.000 4.010.000 3.512.000 1.094.000 669.000
Sum egenkapital 17.514.000 17.301.000 16.803.000 13.282.000 12.857.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.458.000 5.396.000 5.255.000 4.257.000 4.380.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 47.297.000 7.125.000 7.960.000 7.028.000 6.242.000
Leverandørgjeld 5.688.000 4.731.000 6.012.000 21.497.000 9.816.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 301.000 2.724.000 1.960.000 1.481.000 5.123.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 922.000 31.925.000 21.874.000 559.000 691.000
Sum kortsiktig gjeld 6.910.000 39.381.000 29.846.000 23.537.000 15.629.000
Sum gjeld og egenkapital 71.721.000 63.806.000 54.608.000 43.847.000 34.728.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.955.000 5.453.000 8.087.000 3.859.000 3.242.000
Likviditetsgrad 1 4.5 1.1 1.3 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.9 0.5 0.6 0.4 0
Soliditet 24.4 27.1 30.8 30.3 3
Resultatgrad -33.1 5.3 13.5 2.4 1.8
Rentedekningsgrad -5.9 2.4 12.3 2.2 2.4
Gjeldsgrad 3.1 2.7 2.2 2.3 1.7
Total kapitalrentabilitet -12.8 1.7 6.2 1.3 1.2
Signatur
23.05.2022
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.05.2022
Daglig leder eller styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex