Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ure Eiendom AS
Juridisk navn:  Ure Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76087414
Ure Fax:
8352 Sennesvik 8352 Sennesvik
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 928809358
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/25/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Lofotrevisjon AS
Regnskapsfører: Adwice Vest-Lofoten As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.46%
Resultat  
  
125.28%
Egenkapital  
  
-13.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.722.000 1.841.000 2.217.000 3.998.000 1.710.000
Resultat: 204.000 -807.000 496.000 3.297.000 664.000
Egenkapital: 6.217.000 7.160.000 7.678.000 7.257.000 4.707.000
Regnskap for  Ure Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.722.000 1.841.000 2.217.000 3.998.000 1.710.000
Driftskostnader -1.071.000 -2.004.000 -1.597.000 -774.000 -1.108.000
Driftsresultat 651.000 -162.000 620.000 3.224.000 603.000
Finansinntekter 31.000 418.000 87.000 75.000 62.000
Finanskostnader -478.000 -1.062.000 0 -2.000 -1.000
Finans -447.000 -644.000 -124.000 73.000 61.000
Resultat før skatt 204.000 -807.000 496.000 3.297.000 664.000
Skattekostnad -46.000 289.000 -75.000 -747.000 -172.000
Årsresultat 158.000 -518.000 421.000 2.550.000 492.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.571.000 11.953.000 8.886.000 7.083.000 4.614.000
Sum omløpsmidler 9.324.000 3.753.000 2.818.000 5.802.000 2.778.000
Sum eiendeler 23.895.000 15.706.000 16.106.000 12.885.000 7.392.000
Sum opptjent egenkapital 6.117.000 7.060.000 7.578.000 7.157.000 4.607.000
Sum egenkapital 6.217.000 7.160.000 7.678.000 7.257.000 4.707.000
Sum langsiktig gjeld 14.250.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.427.000 8.547.000 8.428.000 5.628.000 2.686.000
Sum gjeld og egenkapital 23.894.000 15.707.000 16.106.000 12.885.000 7.393.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4..000 0 124.000
Andre inntekter 1.722.000 1.841.000 2.214.000 3.998.000 1.586.000
Driftsinntekter 1.722.000 1.841.000 2.217.000 3.998.000 1.710.000
Varekostnad -85.000 -132.000 -234.000 -160.000 -27.000
Lønninger -2.014.000 -810.000 -442.000 0 0
Avskrivning -235.000 -188.000 -97.000 -51.000 -154.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -684.000 -874.000 -824.000 -563.000 -927.000
Driftskostnader -1.071.000 -2.004.000 -1.597.000 -774.000 -1.108.000
Driftsresultat 651.000 -162.000 620.000 3.224.000 603.000
Finansinntekter 31.000 418.000 87.000 75.000 62.000
Finanskostnader -478.000 -1.062.000 0 -2.000 -1.000
Finans -447.000 -644.000 -124.000 73.000 61.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.100.000 0 0 0
Årsresultat 158.000 -518.000 421.000 2.550.000 492.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 265.000 290.000 0 0 0
Fast eiendom 7.013.000 4.266.000 4.194.000 924.000 973.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 106.000 149.000 12.355.000 23.000 5.000
Sum varige driftsmidler 7.118.000 4.415.000 192.000 947.000 978.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.188.000 7.248.000 0 6.136.000 3.636.000
Sum anleggsmidler 14.571.000 11.953.000 8.886.000 7.083.000 4.614.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 504.000 5.000 0
Andre fordringer 375.000 431.000 429.000 2.958.000 2.125.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.949.000 3.322.000 2.818.000 2.839.000 654.000
Sum omløpsmidler 9.324.000 3.753.000 2.818.000 5.802.000 2.778.000
Sum eiendeler 23.895.000 15.706.000 16.106.000 12.885.000 7.392.000
Sum opptjent egenkapital 6.117.000 7.060.000 7.578.000 7.157.000 4.607.000
Sum egenkapital 6.217.000 7.160.000 7.678.000 7.257.000 4.707.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.250.000 0 0 0
Leverandørgjeld 154.000 18.000 196.000 33.000 216.000
Betalbar skatt 21.000 1.000 0 0 172.000
Skyldig offentlige avgifter 84.000 68.000 6..000 72.000 21.000
Utbytte -1.100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.069.000 8.459.000 8.226.000 5.523.000 2.277.000
Sum kortsiktig gjeld 3.427.000 8.547.000 8.428.000 5.628.000 2.686.000
Sum gjeld og egenkapital 23.894.000 15.707.000 16.106.000 12.885.000 7.393.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.897.000 -4.794.000 174.000 92.000
Likviditetsgrad 1 2.7 0.4 1 1
Likviditetsgrad 2 2.7 0.4 1 1
Soliditet 26.0 45.6 56.3 63.7
Resultatgrad 37.8 -8.8 80.6 35.3
Rentedekningsgrad 1.4 -0.2 1 6
Gjeldsgrad 2.8 1.2 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 2.9 1.6 25.6 9
Signatur
14.01.2010
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex