Unni Bilden As
Juridisk navn:  Unni Bilden As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77588555
Sentrum 7 Sentrum 7 Fax:
9151 Storslett 9151 Storslett
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordreisa
Org.nr: 998739462
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/30/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Reisa Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.6%
Resultat  
  
7.97%
Egenkapital  
  
55.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.285.000 1.333.000 1.125.000 1.273.000 1.343.000
Resultat: 149.000 138.000 -5.000 23.000 197.000
Egenkapital: 325.000 209.000 101.000 106.000 101.000
Regnskap for  Unni Bilden As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.285.000 1.333.000 1.125.000 1.273.000 1.343.000
Driftskostnader -1.137.000 -1.196.000 -1.131.000 -1.251.000 -1.146.000
Driftsresultat 148.000 137.000 -6.000 22.000 197.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 149.000 138.000 -5.000 23.000 197.000
Skattekostnad -33.000 -29.000 0 -18.000 -24.000
Årsresultat 116.000 109.000 -5.000 4.000 174.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 350.000 280.000 170.000 100.000 0
Sum omløpsmidler 186.000 157.000 168.000 291.000 411.000
Sum eiendeler 536.000 437.000 338.000 391.000 411.000
Sum opptjent egenkapital 295.000 179.000 71.000 76.000 71.000
Sum egenkapital 325.000 209.000 101.000 106.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 210.000 228.000 237.000 286.000 310.000
Sum gjeld og egenkapital 535.000 437.000 338.000 392.000 411.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.271.000 1.333.000 1.125.000 1.273.000 1.343.000
Andre inntekter 14.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.285.000 1.333.000 1.125.000 1.273.000 1.343.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -865.000 -953.000 -843.000 -928.000 -909.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -272.000 -243.000 -288.000 -323.000 -237.000
Driftskostnader -1.137.000 -1.196.000 -1.131.000 -1.251.000 -1.146.000
Driftsresultat 148.000 137.000 -6.000 22.000 197.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 116.000 109.000 -5.000 4.000 174.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 350.000 280.000 170.000 100.000 0
Sum anleggsmidler 350.000 280.000 170.000 100.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 0 0 24.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 182.000 157.000 168.000 268.000 391.000
Sum omløpsmidler 186.000 157.000 168.000 291.000 411.000
Sum eiendeler 536.000 437.000 338.000 391.000 411.000
Sum opptjent egenkapital 295.000 179.000 71.000 76.000 71.000
Sum egenkapital 325.000 209.000 101.000 106.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 11.000 30.000 12.000 23.000
Betalbar skatt 50.000 47.000 0 18.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 67.000 59.000 69.000 90.000 98.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 86.000 111.000 139.000 165.000 165.000
Sum kortsiktig gjeld 210.000 228.000 237.000 286.000 310.000
Sum gjeld og egenkapital 535.000 437.000 338.000 392.000 411.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.000 -71.000 -69.000 5.000 101.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.7 0.7 1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.7 0.7 1 1.3
Soliditet 60.7 47.8 29.9 2 24.6
Resultatgrad 11.5 10.3 -0.5 1.7 14.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 1.1 2.3 2.7 3.1
Total kapitalrentabilitet 27.9 31.6 -1.5 5.6 47.9
Signatur
07.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex