Universal Music AS
Juridisk navn:  Universal Music AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22541400
Postboks 2645 Solli Drammensveien 88B Fax: 73515948
0203 Oslo 271 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914667208
Aksjekapital: 11.000.000 NOK
Antall ansatte: 61
Etableringsdato: 11/22/1958
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.5%
Resultat  
  
-21.25%
Egenkapital  
  
3.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 435.691.000 409.093.000 362.724.000 340.215.000 310.976.000
Resultat: 24.568.000 31.197.000 5.319.000 20.097.000 32.111.000
Egenkapital: 28.504.000 27.440.000 39.279.000 44.210.000 33.606.000
Regnskap for  Universal Music AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 435.691.000 409.093.000 362.724.000 340.215.000 310.976.000
Driftskostnader -411.273.000 -379.170.000 -357.949.000 -319.573.000 -292.575.000
Driftsresultat 24.418.000 29.923.000 4.776.000 20.643.000 18.400.000
Finansinntekter 684.000 1.609.000 1.975.000 1.558.000 18.206.000
Finanskostnader -533.000 -335.000 -1.431.000 -2.104.000 -4.496.000
Finans 151.000 1.274.000 544.000 -546.000 13.710.000
Resultat før skatt 24.568.000 31.197.000 5.319.000 20.097.000 32.111.000
Skattekostnad -3.505.000 -6.684.000 -251.000 -5.141.000 -8.088.000
Årsresultat 21.064.000 24.513.000 5.068.000 14.955.000 24.022.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 160.114.000 127.310.000 157.727.000 182.686.000 148.644.000
Sum omløpsmidler 66.829.000 70.395.000 64.320.000 59.233.000 60.572.000
Sum eiendeler 226.943.000 197.705.000 222.047.000 241.919.000 209.216.000
Sum opptjent egenkapital 5.577.000 4.513.000 0 33.210.000 23.606.000
Sum egenkapital 28.504.000 27.440.000 39.279.000 44.210.000 33.606.000
Sum langsiktig gjeld 24.955.000 25.066.000 25.770.000 24.833.000 22.796.000
Sum kortsiktig gjeld 173.484.000 145.198.000 156.998.000 172.875.000 152.815.000
Sum gjeld og egenkapital 226.943.000 197.704.000 222.047.000 241.918.000 209.217.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 435.691.000 409.093.000 362.724.000 340.215.000 310.976.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 435.691.000 409.093.000 362.724.000 340.215.000 310.976.000
Varekostnad -277.424.000 -242.928.000 -225.732.000 -193.751.000 -180.927.000
Lønninger -47.986.000 -48.672.000 -45.482.000 -41.915.000 -38.074.000
Avskrivning -1.779.000 -1.842.000 -1.617.000 -1.532.000 -1.882.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -84.084.000 -85.728.000 -85.118.000 -82.375.000 -71.692.000
Driftskostnader -411.273.000 -379.170.000 -357.949.000 -319.573.000 -292.575.000
Driftsresultat 24.418.000 29.923.000 4.776.000 20.643.000 18.400.000
Finansinntekter 684.000 1.609.000 1.975.000 1.558.000 18.206.000
Finanskostnader -533.000 -335.000 -1.431.000 -2.104.000 -4.496.000
Finans 151.000 1.274.000 544.000 -546.000 13.710.000
Konsernbidrag 0 0 -18.689.000
Utbytte -20.000.000 -20.000.000 -10.000.000 -25.000.000 0
Årsresultat 21.064.000 24.513.000 5.068.000 14.955.000 24.022.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 34.099.000 33.460.000 31.720.000 28.816.000 25.970.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 5.070.000 5.866.000 5.421.000 5.700.000 5.340.000
Sum varige driftsmidler 5.070.000 5.866.000 5.421.000 5.700.000 5.340.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.945.000 87.983.000 120.585.000 148.170.000 117.334.000
Sum anleggsmidler 160.114.000 127.310.000 157.727.000 182.686.000 148.644.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.499.000 2.895.000 2.364.000 5.343.000 7.907.000
Andre fordringer 8.899.000 14.650.000 60.246.000 52.329.000 50.895.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.733.000 1.703.000 1.710.000 1.561.000 1.770.000
Sum omløpsmidler 66.829.000 70.395.000 64.320.000 59.233.000 60.572.000
Sum eiendeler 226.943.000 197.705.000 222.047.000 241.919.000 209.216.000
Sum opptjent egenkapital 5.577.000 4.513.000 0 33.210.000 23.606.000
Sum egenkapital 28.504.000 27.440.000 39.279.000 44.210.000 33.606.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.955.000 25.066.000 25.770.000 24.833.000 22.796.000
Gjeld til kredittinstitutt 23.785.000 7.207.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.955.000 25.066.000 25.770.000 24.833.000 22.796.000
Leverandørgjeld 565.000 371.000 543.000 816.000 78.000
Betalbar skatt 4.011.000 2.502.000 1.327.000 4.410.000 588.000
Skyldig offentlige avgifter 4.068.000 2.630.000 3.685.000 3.530.000 2.514.000
Utbytte -20.000.000 -20.000.000 -10.000.000 -25.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 121.055.000 112.489.000 141.443.000 139.118.000 149.635.000
Sum kortsiktig gjeld 173.484.000 145.198.000 156.998.000 172.875.000 152.815.000
Sum gjeld og egenkapital 226.943.000 197.704.000 222.047.000 241.918.000 209.217.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -106.655.000 -74.803.000 -92.678.000 -113.642.000 -92.243.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4
Soliditet 12.6 13.9 17.7 18.3 16.1
Resultatgrad 5.6 7.3 1.3 6.1 5.9
Rentedekningsgrad 45.8 89.3 3.3 9.8 4.1
Gjeldsgrad 7.0 6.2 4.7 4.5 5.2
Total kapitalrentabilitet 11.1 15.9 3 9.2 17.5
Signatur
02.05.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex