Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Uniko As
Juridisk navn:  Uniko As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56164250
Lindåsvegen 146 Lindåsvegen 146 Fax: 56164344
5916 Isdalstø 5916 Isdalstø
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 934306821
Aksjekapital: 337.022 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/28/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Johannes Gullbrå
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
65.48%
Resultat  
  
668.87%
Egenkapital  
  
53.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.804.000 2.903.000 3.126.000 2.886.000 3.138.000
Resultat: 815.000 106.000 -167.000 -488.000 -305.000
Egenkapital: 2.350.000 1.535.000 1.429.000 596.000 335.000
Regnskap for  Uniko As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.804.000 2.903.000 3.126.000 2.886.000 3.138.000
Driftskostnader -3.988.000 -2.802.000 -3.289.000 -3.376.000 -3.447.000
Driftsresultat 815.000 102.000 -163.000 -490.000 -309.000
Finansinntekter 11.000 11.000 12.000 12.000 11.000
Finanskostnader -11.000 -8.000 -15.000 -10.000 -8.000
Finans 3.000 -3.000 2.000 3.000
Resultat før skatt 815.000 106.000 -167.000 -488.000 -305.000
Skattekostnad 264.000 220.000 173.000 0
Årsresultat 815.000 370.000 53.000 -316.000 -305.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 10.000
Sum omløpsmidler 2.819.000 3.130.000 1.775.000 889.000 679.000
Sum eiendeler 2.819.000 3.130.000 1.775.000 889.000 689.000
Sum opptjent egenkapital 815.000 0 -2.515.000 -2.199.000
Sum egenkapital 2.350.000 1.535.000 1.429.000 596.000 335.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 469.000 1.595.000 345.000 292.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 2.819.000 3.130.000 1.774.000 889.000 689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.704.000 2.853.000 3.126.000 2.886.000 3.138.000
Andre inntekter 100.000 50.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.804.000 2.903.000 3.126.000 2.886.000 3.138.000
Varekostnad -1.024.000 -588.000 -654.000 -728.000 -819.000
Lønninger -1.961.000 -1.341.000 -1.776.000 -1.730.000 -1.704.000
Avskrivning 0 -10.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.003.000 -873.000 -859.000 -908.000 -874.000
Driftskostnader -3.988.000 -2.802.000 -3.289.000 -3.376.000 -3.447.000
Driftsresultat 815.000 102.000 -163.000 -490.000 -309.000
Finansinntekter 11.000 11.000 12.000 12.000 11.000
Finanskostnader -11.000 -8.000 -15.000 -10.000 -8.000
Finans 3.000 -3.000 2.000 3.000
Konsernbidrag -1.200.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 815.000 370.000 53.000 -316.000 -305.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 10.000
Sum varige driftsmidler 0 0 10.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 10.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 296.000 98.000 9.000 36.000
Andre fordringer 34.000 34.000 35.000 37.000 72.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.534.000 1.350.000 642.000 92.000 571.000
Sum omløpsmidler 2.819.000 3.130.000 1.775.000 889.000 679.000
Sum eiendeler 2.819.000 3.130.000 1.775.000 889.000 689.000
Sum opptjent egenkapital 815.000 0 -2.515.000 -2.199.000
Sum egenkapital 2.350.000 1.535.000 1.429.000 596.000 335.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.200.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 41.000 130.000 32.000 14.000 73.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 146.000 119.000 119.000 118.000 122.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 282.000 146.000 194.000 161.000 159.000
Sum kortsiktig gjeld 469.000 1.595.000 345.000 292.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 2.819.000 3.130.000 1.774.000 889.000 689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.350.000 1.535.000 1.430.000 597.000 325.000
Likviditetsgrad 1 6.0 2.0 5.1 3 1.9
Likviditetsgrad 2 6.0 2.0 5.1 3 1.9
Soliditet 83.4 49.0 80.6 67.1 48.6
Resultatgrad 17.0 3.5 -5.2 -9.8
Rentedekningsgrad 74.1 12.8 -10.9 -38.6
Gjeldsgrad 0.2 1.0 0.2 0.5 1.1
Total kapitalrentabilitet 29.3 3.6 -8.5 -53.8 -43.3
Signatur
11.05.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.09.2013
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex