Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Umoe Gruppen AS
Juridisk navn:  Umoe Gruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94860000
Postboks 60 Lysaker Torg 35 Fax: 94762941
1324 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 936091237
Aksjekapital: 37.500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/20/1984
Foretakstype: AS
Tidligere navn: umoe as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-19572.4%
Egenkapital  
  
-68.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -2.218.653.000 -11.278.000 -5.463.000 186.580.000 1.957.000
Egenkapital: 1.007.712.000 3.227.694.000 3.286.691.000 3.286.691.000 3.118.456.000
Regnskap for  Umoe Gruppen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.433.000 -12.304.000 -12.244.000 -2.596.000 -2.174.000
Driftsresultat -12.433.000 -12.304.000 -12.244.000 -2.596.000 -2.174.000
Finansinntekter 19.646.000 12.819.000 20.058.000 201.500.000 10.877.000
Finanskostnader -2.225.866.000 -11.793.000 -13.277.000 -12.324.000 -6.746.000
Finans -2.206.220.000 1.026.000 6.781.000 189.176.000 4.131.000
Resultat før skatt -2.218.653.000 -11.278.000 -5.463.000 186.580.000 1.957.000
Skattekostnad -1.329.000 -1.173.000 1.653.000 1.653.000 -437.000
Årsresultat -2.219.982.000 -12.451.000 -3.810.000 188.233.000 1.520.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.456.554.000 3.615.045.000 3.902.487.000 3.902.487.000 3.464.546.000
Sum omløpsmidler 1.518.000 202.431.000 193.956.000 193.956.000 552.000
Sum eiendeler 1.458.072.000 3.817.476.000 4.096.443.000 4.096.443.000 3.465.098.000
Sum opptjent egenkapital 719.837.000 2.602.319.000 2.661.316.000 2.661.316.000 2.493.081.000
Sum egenkapital 1.007.712.000 3.227.694.000 3.286.691.000 3.286.691.000 3.118.456.000
Sum langsiktig gjeld 25.274.000 480.938.000 553.713.000 553.713.000 69.955.000
Sum kortsiktig gjeld 425.086.000 108.844.000 256.039.000 256.039.000 276.687.000
Sum gjeld og egenkapital 1.458.072.000 3.817.476.000 4.096.443.000 4.096.443.000 3.465.098.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.683.000 -1.198.000 -856.000 -799.000 -799.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.750.000 -11.106.000 -11.388.000 -1.797.000 -1.375.000
Driftskostnader -12.433.000 -12.304.000 -12.244.000 -2.596.000 -2.174.000
Driftsresultat -12.433.000 -12.304.000 -12.244.000 -2.596.000 -2.174.000
Finansinntekter 19.646.000 12.819.000 20.058.000 201.500.000 10.877.000
Finanskostnader -2.225.866.000 -11.793.000 -13.277.000 -12.324.000 -6.746.000
Finans -2.206.220.000 1.026.000 6.781.000 189.176.000 4.131.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Årsresultat -2.219.982.000 -12.451.000 -3.810.000 188.233.000 1.520.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.589.000 638.000 517.000 517.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.452.964.000 3.614.407.000 3.901.970.000 3.901.970.000 3.464.546.000
Sum anleggsmidler 1.456.554.000 3.615.045.000 3.902.487.000 3.902.487.000 3.464.546.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 253.000 253.000 0
Andre fordringer 1.011.000 98.000 211.000 211.000 92.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 507.000 140.000 211.000 211.000 284.000
Sum omløpsmidler 1.518.000 202.431.000 193.956.000 193.956.000 552.000
Sum eiendeler 1.458.072.000 3.817.476.000 4.096.443.000 4.096.443.000 3.465.098.000
Sum opptjent egenkapital 719.837.000 2.602.319.000 2.661.316.000 2.661.316.000 2.493.081.000
Sum egenkapital 1.007.712.000 3.227.694.000 3.286.691.000 3.286.691.000 3.118.456.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.136.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 80.151.000 235.123.000 235.123.000 256.116.000
Sum langsiktig gjeld 25.274.000 480.938.000 553.713.000 553.713.000 69.955.000
Leverandørgjeld 44.000 12.000 459.000 459.000 207.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 192.000 99.000 63.000 63.000 62.000
Utbytte 0 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Annen kortsiktig gjeld 424.850.000 249.000 94.000 94.000 102.000
Sum kortsiktig gjeld 425.086.000 108.844.000 256.039.000 256.039.000 276.687.000
Sum gjeld og egenkapital 1.458.072.000 3.817.476.000 4.096.443.000 4.096.443.000 3.465.098.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -423.568.000 93.587.000 -62.083.000 -62.083.000 -276.135.000
Likviditetsgrad 1 0 1.9 0.8 0.8 0.0
Likviditetsgrad 2 0 1.9 0.8 0.8 0.1
Soliditet 69.1 84.6 80.2 80.2 90.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.9 -0.2 1.3
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.5 0 0.2 4.9 0.3
Signatur
17.12.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
05.11.2014
PROKURA
KLITZING ESPEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisor kan ikke uttale seg om årsregnskapet og årsberetningen
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex