Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ulvik Røde Kors Hjelpekorps
Juridisk navn:  Ulvik Røde Kors Hjelpekorps
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93443391
Postboks 84 Fax:
5731 Ulvik 5731 Ulvik
Fylke: Kommune:
Vestland Ulvik
Org.nr: 982468558
Aksjekapital: 318 NOK
Etableringsdato: 3/28/1974
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 266.000
Resultat: 21.000
Egenkapital: 318.000
Regnskap for  Ulvik Røde Kors Hjelpekorps
Resultat 2002
Driftsinntekter 266.000
Driftskostnader -102.000
Driftsresultat 164.000
Finansinntekter 15.000
Finanskostnader -159.000
Finans -144.000
Resultat før skatt 21.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 331.000
Sum omløpsmidler -13.000
Sum eiendeler 318.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 318.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 266.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -11.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -91.000
Driftskostnader -102.000
Driftsresultat 164.000
Finansinntekter 15.000
Finanskostnader -159.000
Finans -144.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 331.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 361.000
Sum omløpsmidler -13.000
Sum eiendeler 318.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 318.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 61.7
Rentedekningsgrad 1.1
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 56.3
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex