Ulriksen Kystfiske As
Juridisk navn:  Ulriksen Kystfiske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90845453
Rundveien 2 Rundveien 2 Fax:
8146 Reipå 8146 Reipå
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 814799492
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 12/30/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.94%
Resultat  
  
116.48%
Egenkapital  
  
3.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 622.000 758.000 1.095.000 858.000 1.922.000
Resultat: 29.000 -176.000 55.000 -1.687.000 -618.000
Egenkapital: -752.000 -781.000 -655.000 -710.000 898.000
Regnskap for  Ulriksen Kystfiske As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 622.000 758.000 1.095.000 858.000 1.922.000
Driftskostnader -298.000 -800.000 -802.000 -2.311.000 -2.375.000
Driftsresultat 324.000 -42.000 293.000 -1.453.000 -453.000
Finansinntekter 1.000 5.000 5.000 2.000 0
Finanskostnader -296.000 -139.000 -243.000 -237.000 -166.000
Finans -295.000 -134.000 -238.000 -235.000 -166.000
Resultat før skatt 29.000 -176.000 55.000 -1.687.000 -618.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 29.000 -176.000 55.000 -1.687.000 -618.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.065.000 1.800.000 2.000.000 3.630.000 4.384.000
Sum omløpsmidler 421.000 5.000 90.000 60.000 148.000
Sum eiendeler 3.486.000 1.805.000 2.090.000 3.690.000 4.532.000
Sum opptjent egenkapital -882.000 -911.000 -2.251.000 -2.306.000 -618.000
Sum egenkapital -752.000 -781.000 -655.000 -710.000 898.000
Sum langsiktig gjeld 3.301.000 1.689.000 1.778.000 3.557.000 3.133.000
Sum kortsiktig gjeld 937.000 897.000 966.000 843.000 502.000
Sum gjeld og egenkapital 3.486.000 1.805.000 2.089.000 3.690.000 4.533.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 622.000 754.000 326.000 945.000 1.600.000
Andre inntekter 0 4.000 770.000 -86.000 321.000
Driftsinntekter 622.000 758.000 1.095.000 858.000 1.922.000
Varekostnad 0 -541.000 -248.000 -144.000 -301.000
Lønninger -200.000 0 -140.000 -496.000 -1.040.000
Avskrivning -50.000 -202.000 0 -331.000 -158.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -57.000 -414.000 -1.340.000 -876.000
Driftskostnader -298.000 -800.000 -802.000 -2.311.000 -2.375.000
Driftsresultat 324.000 -42.000 293.000 -1.453.000 -453.000
Finansinntekter 1.000 5.000 5.000 2.000 0
Finanskostnader -296.000 -139.000 -243.000 -237.000 -166.000
Finans -295.000 -134.000 -238.000 -235.000 -166.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 29.000 -176.000 55.000 -1.687.000 -618.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 74.000 38.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.165.000 900.000 1.100.000 2.730.000 2.959.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 525.000
Sum anleggsmidler 3.065.000 1.800.000 2.000.000 3.630.000 4.384.000
Varebeholdning 0 0 0 0 18.000
Kundefordringer 20.000 20.000 20.000 15.000 2.000
Andre fordringer 276.000 3.000 70.000 34.000 102.000
Sum investeringer 0 0 0 10.000 0
Kasse, bank 125.000 0 0 0 27.000
Sum omløpsmidler 421.000 5.000 90.000 60.000 148.000
Sum eiendeler 3.486.000 1.805.000 2.090.000 3.690.000 4.532.000
Sum opptjent egenkapital -882.000 -911.000 -2.251.000 -2.306.000 -618.000
Sum egenkapital -752.000 -781.000 -655.000 -710.000 898.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 493.000 517.000 420.000 165.000
Sum langsiktig gjeld 3.301.000 1.689.000 1.778.000 3.557.000 3.133.000
Leverandørgjeld 917.000 330.000 449.000 362.000 219.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 74.000 0 47.000 68.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 0 0 13.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 937.000 897.000 966.000 843.000 502.000
Sum gjeld og egenkapital 3.486.000 1.805.000 2.089.000 3.690.000 4.533.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -516.000 -892.000 -876.000 -783.000 -354.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0 0.1 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0 0.1 0.1 0.3
Soliditet -21.6 -43.3 -31.4 -19.2 19.8
Resultatgrad 52.1 -5.5 26.8 -169.3 -23.6
Rentedekningsgrad 1.1 -0.3 1.2 -6.1 -2.7
Gjeldsgrad -5.6 -3.3 -4.2 -6.2 4.0
Total kapitalrentabilitet 9.3 14.3 -39.3 -10.0
Signatur
29.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex