Ulmatec Components AS
Juridisk navn:  Ulmatec Components AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95181000
Dragsundvegen 2 Dragsundvegen 2 Fax: 70081699
6080 Gurskøy 6080 Gurskøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 965508384
Aksjekapital: 1.180.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 11/24/1992
Foretakstype: AS
Tidligere navn: djupviks dreieverksted as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Hasund As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.43%
Resultat  
  
263%
Egenkapital  
  
17.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.882.000 17.783.000 14.213.000 10.803.000 25.968.000
Resultat: 1.304.000 -800.000 -2.412.000 -2.100.000 -489.000
Egenkapital: 7.651.000 6.494.000 7.647.000 9.379.000 10.833.000
Regnskap for  Ulmatec Components AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.882.000 17.783.000 14.213.000 10.803.000 25.968.000
Driftskostnader -19.411.000 -18.404.000 -16.335.000 -12.685.000 -26.194.000
Driftsresultat 1.471.000 -621.000 -2.122.000 -1.882.000 -225.000
Finansinntekter 2.000 3.000 24.000 27.000 5.000
Finanskostnader -170.000 -182.000 -314.000 -245.000 -270.000
Finans -168.000 -179.000 -290.000 -218.000 -265.000
Resultat før skatt 1.304.000 -800.000 -2.412.000 -2.100.000 -489.000
Skattekostnad -147.000 193.000 680.000 645.000 258.000
Årsresultat 1.157.000 -607.000 -1.732.000 -1.455.000 -232.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.138.000 2.730.000 1.501.000 10.220.000 10.762.000
Sum omløpsmidler 11.897.000 11.197.000 21.764.000 11.275.000 9.414.000
Sum eiendeler 15.035.000 13.927.000 23.265.000 21.495.000 20.176.000
Sum opptjent egenkapital 1.157.000 0 0 1.096.000 2.551.000
Sum egenkapital 7.651.000 6.494.000 7.647.000 9.379.000 10.833.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 533.000
Sum kortsiktig gjeld 7.384.000 7.434.000 15.618.000 12.116.000 8.810.000
Sum gjeld og egenkapital 15.035.000 13.928.000 23.265.000 21.495.000 20.177.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.882.000 17.778.000 12.765.000 9.719.000 25.968.000
Andre inntekter 0 5.000 1.448.000 1.085.000 0
Driftsinntekter 20.882.000 17.783.000 14.213.000 10.803.000 25.968.000
Varekostnad -4.053.000 -3.195.000 -2.258.000 -1.484.000 -7.182.000
Lønninger -8.647.000 -8.374.000 -7.574.000 -5.956.000 -8.743.000
Avskrivning -542.000 -592.000 -1.131.000 -1.255.000 -1.277.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.169.000 -6.243.000 -5.372.000 -4.405.000 -6.510.000
Driftskostnader -19.411.000 -18.404.000 -16.335.000 -12.685.000 -26.194.000
Driftsresultat 1.471.000 -621.000 -2.122.000 -1.882.000 -225.000
Finansinntekter 2.000 3.000 24.000 27.000 5.000
Finanskostnader -170.000 -182.000 -314.000 -245.000 -270.000
Finans -168.000 -179.000 -290.000 -218.000 -265.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.157.000 -607.000 -1.732.000 -1.455.000 -232.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 838.000 985.000 792.000 112.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.146.000 1.525.000 531.000 9.937.000 10.546.000
Driftsløsøre 145.000 211.000 171.000 163.000 209.000
Sum varige driftsmidler 2.291.000 1.736.000 702.000 10.100.000 10.755.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 9.000 8.000 8.000 8.000
Sum anleggsmidler 3.138.000 2.730.000 1.501.000 10.220.000 10.762.000
Varebeholdning 6.688.000 6.670.000 6.563.000 6.129.000 5.911.000
Kundefordringer 4.089.000 3.043.000 2.984.000 3.784.000 2.553.000
Andre fordringer 720.000 690.000 11.795.000 1.008.000 540.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 400.000 795.000 423.000 353.000 410.000
Sum omløpsmidler 11.897.000 11.197.000 21.764.000 11.275.000 9.414.000
Sum eiendeler 15.035.000 13.927.000 23.265.000 21.495.000 20.176.000
Sum opptjent egenkapital 1.157.000 0 0 1.096.000 2.551.000
Sum egenkapital 7.651.000 6.494.000 7.647.000 9.379.000 10.833.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 533.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.458.000 2.368.000 9.918.000 9.924.000 5.610.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 533.000
Leverandørgjeld 1.852.000 1.487.000 1.490.000 811.000 1.411.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 970.000 956.000 3.444.000 857.000 862.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.104.000 2.623.000 767.000 524.000 927.000
Sum kortsiktig gjeld 7.384.000 7.434.000 15.618.000 12.116.000 8.810.000
Sum gjeld og egenkapital 15.035.000 13.928.000 23.265.000 21.495.000 20.177.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.513.000 3.763.000 6.146.000 -841.000 604.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 1 0.4 0.4
Soliditet 50.9 46.6 32.9 43.6 53.7
Resultatgrad 7 -3.5 -14.9 -17.4 -0.9
Rentedekningsgrad 8.7 -3.4 -6.8 -7.7 -0.8
Gjeldsgrad 1 1.1 2 1.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 9.8 -4.4 -8.6 -1.1
Signatur
30.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.11.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex