Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ullensaker Keramikk Og Bad Håndverk As
Juridisk navn:  Ullensaker Keramikk Og Bad Håndverk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63936733
Gardermovegen 9 Gardermovegen 9 Fax: 63974696
2050 Jessheim 2050 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 990998094
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 2/27/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Regnskapspartner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.8%
Resultat  
  
100.95%
Egenkapital  
  
-1.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.802.000 10.598.000 10.544.000 9.750.000 10.775.000
Resultat: 1.264.000 629.000 447.000 787.000 1.263.000
Egenkapital: 1.124.000 1.139.000 1.149.000 1.102.000 1.098.000
Regnskap for  Ullensaker Keramikk Og Bad Håndverk As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.802.000 10.598.000 10.544.000 9.750.000 10.775.000
Driftskostnader -11.513.000 -9.948.000 -10.081.000 -8.959.000 -9.509.000
Driftsresultat 1.289.000 651.000 463.000 791.000 1.266.000
Finansinntekter 1.000 4.000 3.000 7.000
Finanskostnader -26.000 -23.000 -20.000 -7.000 -9.000
Finans -26.000 -22.000 -16.000 -4.000 -2.000
Resultat før skatt 1.264.000 629.000 447.000 787.000 1.263.000
Skattekostnad -279.000 -139.000 -100.000 -183.000 -304.000
Årsresultat 985.000 490.000 348.000 604.000 959.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.291.000 920.000 735.000 39.000 87.000
Sum omløpsmidler 3.927.000 3.120.000 2.777.000 3.318.000 3.876.000
Sum eiendeler 5.218.000 4.040.000 3.512.000 3.357.000 3.963.000
Sum opptjent egenkapital 1.024.000 1.039.000 1.049.000 1.002.000 998.000
Sum egenkapital 1.124.000 1.139.000 1.149.000 1.102.000 1.098.000
Sum langsiktig gjeld 983.000 648.000 511.000 16.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 3.111.000 2.252.000 1.853.000 2.239.000 2.817.000
Sum gjeld og egenkapital 5.218.000 4.039.000 3.513.000 3.357.000 3.963.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.666.000 10.579.000 10.544.000 9.750.000 10.695.000
Andre inntekter 136.000 19.000 0 0 80.000
Driftsinntekter 12.802.000 10.598.000 10.544.000 9.750.000 10.775.000
Varekostnad -3.771.000 -3.259.000 -3.026.000 -2.731.000 -2.878.000
Lønninger -6.078.000 -5.470.000 -5.726.000 -5.169.000 -5.505.000
Avskrivning -148.000 -123.000 -97.000 -47.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.516.000 -1.096.000 -1.232.000 -1.012.000 -1.063.000
Driftskostnader -11.513.000 -9.948.000 -10.081.000 -8.959.000 -9.509.000
Driftsresultat 1.289.000 651.000 463.000 791.000 1.266.000
Finansinntekter 1.000 4.000 3.000 7.000
Finanskostnader -26.000 -23.000 -20.000 -7.000 -9.000
Finans -26.000 -22.000 -16.000 -4.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -500.000 -300.000 -600.000 -1.000.000
Årsresultat 985.000 490.000 348.000 604.000 959.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 101.000 80.000 38.000 14.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 587.000 459.000 525.000 18.000 66.000
Sum varige driftsmidler 587.000 459.000 525.000 18.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 604.000 381.000 172.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 1.291.000 920.000 735.000 39.000 87.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.583.000 1.315.000 1.688.000 988.000 1.175.000
Andre fordringer 84.000 99.000 112.000 127.000 139.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.259.000 1.705.000 977.000 2.203.000 2.561.000
Sum omløpsmidler 3.927.000 3.120.000 2.777.000 3.318.000 3.876.000
Sum eiendeler 5.218.000 4.040.000 3.512.000 3.357.000 3.963.000
Sum opptjent egenkapital 1.024.000 1.039.000 1.049.000 1.002.000 998.000
Sum egenkapital 1.124.000 1.139.000 1.149.000 1.102.000 1.098.000
Sum avsetninger til forpliktelser 597.000 375.000 166.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 983.000 648.000 511.000 16.000 48.000
Leverandørgjeld 461.000 271.000 289.000 298.000 271.000
Betalbar skatt 300.000 181.000 124.000 182.000 278.000
Skyldig offentlige avgifter 797.000 796.000 623.000 701.000 767.000
Utbytte -1.000.000 -500.000 -300.000 -600.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 554.000 504.000 517.000 458.000 501.000
Sum kortsiktig gjeld 3.111.000 2.252.000 1.853.000 2.239.000 2.817.000
Sum gjeld og egenkapital 5.218.000 4.039.000 3.513.000 3.357.000 3.963.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 816.000 868.000 924.000 1.079.000 1.059.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.5 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.4
Soliditet 21.5 28.2 32.7 32.8 27.7
Resultatgrad 10.1 6.1 4.4 8.1 11.7
Rentedekningsgrad 49.6 28.3 23.1 1 140.7
Gjeldsgrad 3.6 2.5 2.1 2 2.6
Total kapitalrentabilitet 24.7 16.1 13.3 23.7 32.1
Signatur
28.09.2009
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex