Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ullensaker Fysioterapi As
Juridisk navn:  Ullensaker Fysioterapi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63972288
Skogvegen 2 Skogvegen 2 Fax: 63970619
2053 Jessheim 2053 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 913911954
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/20/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: E.M.Marie-France Lauritzen,Autorisert Regnskapsfører
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.01%
Resultat  
  
-57.58%
Egenkapital  
  
8.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 731.000 746.000 745.000 680.000 713.000
Resultat: 56.000 132.000 106.000 81.000 116.000
Egenkapital: 547.000 503.000 400.000 319.000 256.000
Regnskap for  Ullensaker Fysioterapi As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 731.000 746.000 745.000 680.000 713.000
Driftskostnader -675.000 -613.000 -640.000 -599.000 -597.000
Driftsresultat 56.000 132.000 105.000 81.000 116.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 56.000 132.000 106.000 81.000 116.000
Skattekostnad -12.000 -30.000 -24.000 -19.000 -28.000
Årsresultat 44.000 102.000 82.000 62.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 10.000 15.000 20.000 0
Sum omløpsmidler 561.000 668.000 547.000 341.000 289.000
Sum eiendeler 566.000 678.000 562.000 361.000 289.000
Sum opptjent egenkapital 447.000 403.000 300.000 219.000 156.000
Sum egenkapital 547.000 503.000 400.000 319.000 256.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 175.000 161.000 42.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 566.000 678.000 561.000 361.000 289.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.000 2.000 0 2.000 2.000
Andre inntekter 729.000 744.000 745.000 678.000 712.000
Driftsinntekter 731.000 746.000 745.000 680.000 713.000
Varekostnad -8.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -670.000 -600.000 -635.000 -594.000 -597.000
Driftskostnader -675.000 -613.000 -640.000 -599.000 -597.000
Driftsresultat 56.000 132.000 105.000 81.000 116.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 44.000 102.000 82.000 62.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 10.000 15.000 20.000 0
Sum varige driftsmidler 5.000 10.000 15.000 20.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 10.000 15.000 20.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 16.000 16.000 14.000 14.000
Andre fordringer 6.000 110.000 111.000 11.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 554.000 541.000 420.000 317.000 275.000
Sum omløpsmidler 561.000 668.000 547.000 341.000 289.000
Sum eiendeler 566.000 678.000 562.000 361.000 289.000
Sum opptjent egenkapital 447.000 403.000 300.000 219.000 156.000
Sum egenkapital 547.000 503.000 400.000 319.000 256.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 145.000 134.000 20.000 5.000
Betalbar skatt 12.000 30.000 24.000 19.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 175.000 161.000 42.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 566.000 678.000 561.000 361.000 289.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 542.000 493.000 386.000 299.000 256.000
Likviditetsgrad 1 29.5 3.8 3.4 8.1 8.8
Likviditetsgrad 2 29.5 3.8 3.4 8.1 8.8
Soliditet 96.6 74.2 71.3 88.4 88.6
Resultatgrad 7.7 17.7 14.1 11.9 16.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 9.9 19.5 18.7 22.4 40.1
Signatur
28.07.2016
STYRET I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
NORBERG BRIT JANE SKAAR
VEENING MORTEN PIETER
Prokurister
28.07.2016
To styremedlemmer i fellesskap
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex