Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ullensaker Frivilligsentral
Juridisk navn:  Ullensaker Frivilligsentral
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66108438
Sveavegen 36 Sveavegen 36 Fax: 66108443
2053 Jessheim 2053 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 981500598
Aksjekapital: 1.200 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 4/29/1999
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Gudmundsen Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.09%
Resultat  
  
165.93%
Egenkapital  
  
47.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.682.000 3.518.000 5.056.000 4.527.000 3.375.000
Resultat: 601.000 226.000 31.000 210.000 95.000
Egenkapital: 1.874.000 1.272.000 1.046.000 1.015.000 806.000
Regnskap for  Ullensaker Frivilligsentral
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.682.000 3.518.000 5.056.000 4.527.000 3.375.000
Driftskostnader -4.083.000 -3.293.000 -5.046.000 -4.329.000 -3.284.000
Driftsresultat 598.000 225.000 11.000 198.000 91.000
Finansinntekter 3.000 2.000 21.000 16.000 14.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -9.000
Finans 3.000 2.000 20.000 12.000 5.000
Resultat før skatt 601.000 226.000 31.000 210.000 95.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 601.000 226.000 31.000 210.000 95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 363.000 486.000 458.000 185.000 53.000
Sum omløpsmidler 1.884.000 1.119.000 931.000 1.075.000 949.000
Sum eiendeler 2.247.000 1.605.000 1.389.000 1.260.000 1.002.000
Sum opptjent egenkapital 1.872.000 1.271.000 1.045.000 1.014.000 804.000
Sum egenkapital 1.874.000 1.272.000 1.046.000 1.015.000 806.000
Sum langsiktig gjeld 0 30.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 373.000 332.000 342.000 215.000 151.000
Sum gjeld og egenkapital 2.246.000 1.604.000 1.388.000 1.260.000 1.002.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.091.000 2.130.000 1.987.000 1.829.000 1.557.000
Andre inntekter 1.590.000 1.388.000 3.069.000 2.698.000 1.818.000
Driftsinntekter 4.682.000 3.518.000 5.056.000 4.527.000 3.375.000
Varekostnad -1.612.000 -1.086.000 -3.129.000 -2.393.000 -1.939.000
Lønninger -994.000 -914.000 -698.000 -561.000 -1.066.000
Avskrivning -139.000 -117.000 -55.000 -23.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.338.000 -1.176.000 -1.164.000 -1.352.000 -267.000
Driftskostnader -4.083.000 -3.293.000 -5.046.000 -4.329.000 -3.284.000
Driftsresultat 598.000 225.000 11.000 198.000 91.000
Finansinntekter 3.000 2.000 21.000 16.000 14.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -9.000
Finans 3.000 2.000 20.000 12.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 601.000 226.000 31.000 210.000 95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 363.000 486.000 458.000 185.000 53.000
Sum varige driftsmidler 363.000 486.000 458.000 185.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 363.000 486.000 458.000 185.000 53.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 392.000 99.000 155.000 96.000 178.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.492.000 1.020.000 775.000 980.000 771.000
Sum omløpsmidler 1.884.000 1.119.000 931.000 1.075.000 949.000
Sum eiendeler 2.247.000 1.605.000 1.389.000 1.260.000 1.002.000
Sum opptjent egenkapital 1.872.000 1.271.000 1.045.000 1.014.000 804.000
Sum egenkapital 1.874.000 1.272.000 1.046.000 1.015.000 806.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 30.000 46.000
Leverandørgjeld 112.000 86.000 163.000 29.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 82.000 36.000 56.000 36.000 24.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 179.000 210.000 123.000 151.000 99.000
Sum kortsiktig gjeld 373.000 332.000 342.000 215.000 151.000
Sum gjeld og egenkapital 2.246.000 1.604.000 1.388.000 1.260.000 1.002.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.511.000 787.000 589.000 860.000 798.000
Likviditetsgrad 1 5.1 3.4 2.7 5 6.3
Likviditetsgrad 2 5.1 3.4 2.7 5 6.3
Soliditet 83.4 79.3 75.4 80.6 80.4
Resultatgrad 12.8 6.4 0.2 4.4 2.7
Rentedekningsgrad 1 49.5 10.1
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 26.7 14.2 2.3 1 10.5
Signatur
09.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex