Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ullensaker Bygg Og Vedlikehold AS
Juridisk navn:  Ullensaker Bygg Og Vedlikehold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99202496
Gamle Algarheimsveg 2 Gamle Algarheimsveg 2 Fax:
2056 Algarheim 2056 Algarheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 984608616
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/10/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nannestad Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
11.25%
Resultat  
  
197.37%
Egenkapital  
  
8.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.680.000 3.308.000 3.312.000 2.227.000 2.387.000
Resultat: 113.000 38.000 181.000 -15.000 41.000
Egenkapital: 1.096.000 1.012.000 983.000 843.000 856.000
Regnskap for  Ullensaker Bygg Og Vedlikehold AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.680.000 3.308.000 3.312.000 2.227.000 2.387.000
Driftskostnader -3.567.000 -3.270.000 -3.120.000 -2.241.000 -2.345.000
Driftsresultat 113.000 38.000 191.000 -14.000 42.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -11.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -10.000 0 -1.000
Resultat før skatt 113.000 38.000 181.000 -15.000 41.000
Skattekostnad -28.000 -9.000 -42.000 3.000 -10.000
Årsresultat 85.000 29.000 140.000 -13.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 409.000 591.000 773.000 11.000 9.000
Sum omløpsmidler 1.665.000 1.139.000 1.067.000 1.388.000 1.395.000
Sum eiendeler 2.074.000 1.730.000 1.840.000 1.399.000 1.404.000
Sum opptjent egenkapital 996.000 912.000 883.000 743.000 756.000
Sum egenkapital 1.096.000 1.012.000 983.000 843.000 856.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 28.000 31.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 965.000 690.000 826.000 556.000 548.000
Sum gjeld og egenkapital 2.074.000 1.730.000 1.840.000 1.399.000 1.404.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.680.000 3.308.000 3.174.000 2.227.000 2.387.000
Andre inntekter 138.000 0 0
Driftsinntekter 3.680.000 3.308.000 3.312.000 2.227.000 2.387.000
Varekostnad -1.152.000 -1.211.000 -896.000 -460.000 -719.000
Lønninger -1.998.000 -1.652.000 -1.774.000 -1.558.000 -1.408.000
Avskrivning -182.000 -182.000 -136.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -235.000 -225.000 -314.000 -223.000 -218.000
Driftskostnader -3.567.000 -3.270.000 -3.120.000 -2.241.000 -2.345.000
Driftsresultat 113.000 38.000 191.000 -14.000 42.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -11.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -10.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 85.000 29.000 140.000 -13.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 11.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 409.000 591.000 773.000 0 0
Sum varige driftsmidler 409.000 591.000 773.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 409.000 591.000 773.000 11.000 9.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 33.000 30.000 25.000 372.000
Andre fordringer 24.000 20.000 9.000 9.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.607.000 1.119.000 1.028.000 1.354.000 1.015.000
Sum omløpsmidler 1.665.000 1.139.000 1.067.000 1.388.000 1.395.000
Sum eiendeler 2.074.000 1.730.000 1.840.000 1.399.000 1.404.000
Sum opptjent egenkapital 996.000 912.000 883.000 743.000 756.000
Sum egenkapital 1.096.000 1.012.000 983.000 843.000 856.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 28.000 31.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.000 28.000 31.000 0 0
Leverandørgjeld 6.000 69.000 19.000 16.000 16.000
Betalbar skatt 44.000 11.000 0 0 7.000
Skyldig offentlige avgifter 746.000 469.000 656.000 406.000 406.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 169.000 140.000 152.000 133.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 965.000 690.000 826.000 556.000 548.000
Sum gjeld og egenkapital 2.074.000 1.730.000 1.840.000 1.399.000 1.404.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 700.000 449.000 241.000 832.000 847.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.3 2.5 2.5
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 1.3 2.5 2.5
Soliditet 52.8 58.5 53.4 60.3 6
Resultatgrad 3.1 1.1 5.8 -0.6 1.8
Rentedekningsgrad 113.0 38.0 17.4 4
Gjeldsgrad 0.9 0.7 0.9 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 5.4 2.3 10.4 -0.9 3
Signatur
30.07.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.07.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex