Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ullensaker Bygdeservice Sa
Juridisk navn:  Ullensaker Bygdeservice Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90159504
Julsetvegen 43 Julsetvegen 43 Fax: 63984383
2056 Algarheim 2056 Algarheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 968666533
Aksjekapital: 36 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/27/1994
Foretakstype: SA
Revisor: Revisjonsselskapet Varder As
Regnskapsfører: Ormstad Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
50.61%
Resultat  
  
-43.13%
Egenkapital  
  
19.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 17.050.000 11.321.000 9.689.000 12.016.000 10.220.000
Resultat: 629.000 1.106.000 103.000 125.000 354.000
Egenkapital: 3.040.000 2.553.000 1.693.000 1.615.000 1.520.000
Regnskap for  Ullensaker Bygdeservice Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 17.050.000 11.321.000 9.689.000 12.016.000 10.220.000
Driftskostnader -16.399.000 -10.196.000 -9.587.000 -11.908.000 -9.865.000
Driftsresultat 651.000 1.124.000 101.000 108.000 354.000
Finansinntekter 1.000 3.000 18.000 2.000
Finanskostnader -23.000 -19.000 -1.000 -1.000 -3.000
Finans -22.000 -19.000 2.000 17.000 -1.000
Resultat før skatt 629.000 1.106.000 103.000 125.000 354.000
Skattekostnad -142.000 -246.000 -25.000 -30.000 -81.000
Årsresultat 487.000 860.000 78.000 95.000 273.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.061.000 2.240.000 1.168.000 1.337.000 1.076.000
Sum omløpsmidler 8.415.000 4.792.000 2.877.000 3.426.000 4.505.000
Sum eiendeler 10.476.000 7.032.000 4.045.000 4.763.000 5.581.000
Sum opptjent egenkapital 3.004.000 2.517.000 1.657.000 1.579.000 1.484.000
Sum egenkapital 3.040.000 2.553.000 1.693.000 1.615.000 1.520.000
Sum langsiktig gjeld 683.000 815.000 90.000 78.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 6.753.000 3.665.000 2.262.000 3.070.000 3.998.000
Sum gjeld og egenkapital 10.476.000 7.033.000 4.045.000 4.763.000 5.581.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.050.000 10.848.000 9.689.000 12.015.000 10.196.000
Andre inntekter 473.000 0 1.000 24.000
Driftsinntekter 17.050.000 11.321.000 9.689.000 12.016.000 10.220.000
Varekostnad -14.408.000 -8.903.000 -8.248.000 -10.578.000 -8.694.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -276.000 -231.000 -132.000 -117.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.715.000 -1.062.000 -1.207.000 -1.213.000 -1.093.000
Driftskostnader -16.399.000 -10.196.000 -9.587.000 -11.908.000 -9.865.000
Driftsresultat 651.000 1.124.000 101.000 108.000 354.000
Finansinntekter 1.000 3.000 18.000 2.000
Finanskostnader -23.000 -19.000 -1.000 -1.000 -3.000
Finans -22.000 -19.000 2.000 17.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 487.000 860.000 78.000 95.000 273.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.061.000 2.240.000 1.091.000 1.223.000 941.000
Sum varige driftsmidler 2.061.000 2.240.000 1.091.000 1.223.000 941.000
Sum finansielle anleggsmidler 77.000 114.000 134.000
Sum anleggsmidler 2.061.000 2.240.000 1.168.000 1.337.000 1.076.000
Varebeholdning 24.000 21.000 26.000 43.000 0
Kundefordringer 3.459.000 1.672.000 1.599.000 1.648.000 2.703.000
Andre fordringer 20.000 189.000 0 0 166.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.911.000 2.910.000 1.252.000 1.735.000 1.637.000
Sum omløpsmidler 8.415.000 4.792.000 2.877.000 3.426.000 4.505.000
Sum eiendeler 10.476.000 7.032.000 4.045.000 4.763.000 5.581.000
Sum opptjent egenkapital 3.004.000 2.517.000 1.657.000 1.579.000 1.484.000
Sum egenkapital 3.040.000 2.553.000 1.693.000 1.615.000 1.520.000
Sum avsetninger til forpliktelser 207.000 214.000 90.000 78.000 63.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 683.000 815.000 90.000 78.000 63.000
Leverandørgjeld 3.821.000 2.980.000 1.756.000 2.426.000 3.553.000
Betalbar skatt 148.000 122.000 13.000 12.000 67.000
Skyldig offentlige avgifter 372.000 113.000 27.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.412.000 563.000 380.000 605.000 378.000
Sum kortsiktig gjeld 6.753.000 3.665.000 2.262.000 3.070.000 3.998.000
Sum gjeld og egenkapital 10.476.000 7.033.000 4.045.000 4.763.000 5.581.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.662.000 1.127.000 615.000 356.000 507.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.3 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.3 1.1 1.1
Soliditet 29.0 36.3 41.9 33.9 27.2
Resultatgrad 3.8 9.9 1 0.9 3.5
Rentedekningsgrad 28.3 59.2 1 1 1
Gjeldsgrad 2.4 1.8 1.4 1.9 2.7
Total kapitalrentabilitet 6.2 16.0 2.6 2.6 6.4
Signatur
19.08.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex